true colours

Artikelen

Groeien met REIKI

Dit is een artikel uit spiegelbeeld van februari 2007

Ons universum is een oneindige zee vol energie - in fijne en dichte vormen - die voortdu rend in beweging is. Mensen, dieren, planten, maar ook stenen maken deel uit van dat grote veld vol spiralen en draaikolken van energie. Binnen deze zee vol energie is reiki een van de fijnere, subtiele energieën. Reiki is ook de naam voor de desbetreffende energiehelingsmethode, die uit Japan afkomstig is, maar volgens gechannelde berichten ook al in Atlantis zou hebben bestaan. Wie aan reiki (de methode) doet, heeft reiki(energie) in zich.

Alles is energie en ook een uitwisseling van energie. Een dynamische wereld vol energie, waarin iedereen en alles met zijn eigen frequenties trilt. Zodra we reiki hebben, worden we ons daar vaak pas van bewust. Dan wordt er bij ons wat los getrild en versnelt onze persoonlijke groei. Door dat groeien met reiki wor den we evenwichtiger mensen. Reiki is een onzichtbare levensenergie. We beschikken allemaal in meer of mindere mate over levensenergie, die we aan anderen kunnen doorgeven. We zijn dus zogezegd een energiekanaal. Door een reikicursus wordt dat kanaal verder opengemaakt en worden we aangesloten op een onuitputtelijke reikibron. We hoeven clan ook niet meer te vrezen dat we onze eigen energie weggeven.

De helende kracht van reiki uit zich niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, emotioneel en spiritueel. Vaak zijn de veranderingen op het geestelijke, emotionele en spiritue le vlak niet zo opvallend en beseft iemand pas later wat deze subtiele energie voor grote invloed heeft. Maar er zijn ook genoeg mensen voor wie reiki van begin af aan een grote omwenteling in hun leven is. Over het algemeen zorgt reiki voor een versnelling van het persoonlijke groeiproces.

Als mens merken we allemaal dat we constant een geestelijke groei doormaken. We kunnen ons nog steeds zo voelen als bijvoorbeeld dat schuchtere meisje van wel eer of als die vrolijke branieschopper van jaren geleden, maar we zitten - geestelijk en lichamelijk - in een ander vel. Wanneer we door het leven zijn gerijpt en weinig problemen kennen, merken we misschien weinig van de effecten die reiki voor ons persoonlijk op geestelijk vlak heeft. Maar ook dan kan reiki het begin zijn van een ontdekkingsreis in een andere, subtiele wereld, een wereld vol energie waarin we nauwer met elkaar verbonden zijn dan we ooit beseften.

 

Versnellingsproces

Reiki betekent voor veel mensen dat hun persoonlijke ont wikkeling in een versnellingsproces komt. Dit geldt vooral voor degenen die zelf aan reiki gaan doen en dus een reikicursus volgen. Vaak is die persoonlijke groei onmerkbaar voor de persoon zelf, maar wordt wel gesignaleerd door de naaste omgeving. Toch komt het ook veel voor dat het tempo van iemands ontwikkeling te vergelijken is met de derde of vierde versnelling van een auto. Een enkeling krijgt zelfs het gevoel in de vijfde versnelling te staan en kan daarom besluiten - al dan niet tijdelijk - te stoppen met reiki.

Reiki kent drie graden. Bij reiki 1 leren we onszelf en anderen reiki te geven door middel van handoplegging: via een zelfbehandeling, een stoelbehandeling (de ander zit dan op een stoel) of een liggende behandeling (op een behandeltafel). Bij reiki 2 leren we reikisymbolen, waaron der het krachtsymbool, het mentale symbool en het afstandsymbool. Dit laatste symbool helpt ons reiki te geven op afstand: aan iemand die niet bij ons is. Na reiki 3 zijn we reikimaster/leraar en kunnen we tijdens cursus sen anderen afstemmen op de reikibron.

In een cursusweekend reiki 1 kunnen we meer verande ren dan wanneer wij een tijd lang onder behandeling zijn van een psycholoog. Het is dus niet voor niets dat ook steeds vaker psychologen een reikicursus volgen, nieuwsgierig geworden door wat zij in eigen omgeving hebben gezien of gehoord.

 

Innerlijk rustiger

Groeien met reiki betekent vaak dat we innerlijk rustiger en milder worden. We gaan alles in een positiever licht zien: we kunnen met meer liefde naar de ander en ons zelf kijken. We worden ons ook bewuster van veel zaken. En we krijgen meer zelfvertrouwen. Met andere woorden: we worden en voelen ons meer mens. Er komt meer evenwicht in ons leven. Soms worden we ook creatiever.

Het 'andere gevoel' dat mensen bij zichzelf signaleren na een reikicursus, wordt vaak omschreven als 'thuiskomen', ofwel: 'zichzelf worden'. Vooral na een reikicursus is goed te zien dat er innerlijk iets is gebeurd. Vermoeide doffe ogen sprankelen clan weer vol levenslust. Na reiki krijgen we een andere uitstraling en hierdoor reageert de omge ving ook anders op ons. Maar de geestelijke groei gaat niet altijd zonder slag of stoot. Door de inzichten die we krijgen, komen we onszelf tegen en dat kan heel confronterend zijn. Mogelijk komt opgekropt verdriet in alle hevigheid los, iets dat overigens heel bevrijdend kan wer ken. Uiteindelijk komen we er een stuk sterker uit.

 

Persoonlijke omwentelingen

In Nederland zijn de mannen sterk in de minderheid binnen de reikiwereld. Toch zijn juist zij vaak het meest verrast over wat hen 'overkomt'. Bij vrouwen valt het vaak op dat zij mondiger worden. Sommigen gaan ineens ook veel meer om hun uiterlijk geven. Wat voor persoonlijke omwenteling we kunnen doormaken door reiki blijkt ook uit de volgende citaten.

Jenny is bezig zichzelf te leren kennen: "Gewoon zijn zoals ik me voel. Jaren heb ik me laten leiden door mijn omgeving. Alles wat op mijn bordje werd gelegd, ruimde ik op. Door reiki voelde ik dat ik anders met mezelf om moest gaan. Ik voel me intens dankbaar dat ik zoveel door reiki ontvang. De rust die ik door reiki ontvang, kan ik naar mijn medemens uitstralen. Ik verbaas me soms nog over mezelf. Laatst zag ik een boom waarvan ik afge lopen winter dacht: die is dood. Overal kwam toch weer jong groen uit. Onverwacht stond ik tegen de boom te praten."

Frans ervaart reiki als een hele omwenteling: "Ik ben beter in balans, evenwichtiger, heb meer geduld, slaap veel beter, beheers mijzelf beter. Het is voor mijn gezin ook wel slikken geweest, een dergelijke verandering. Van arrogante klootzak tot iemand die probeert mensen te helpen."

Signalen van geestelijke groei die mensen na reiki meemaken, kunnen ook zijn dat ze zich wat uit hun evenwicht voelen, onzeker of zelfs wat angstig zijn, gemakkelijk kwaad worden, wat afwezig zijn of ziek worden (door de lichamelijke en geestelijke zuivering).
Geestelijke groei wordt vaak vergeleken met het laag voor laag pellen van een ui, totdat we aan de kern komen. Elke laag symboliseert hierbij een oude emotie, die we verwijderen. Emoties die ziektes veroorzaken.

Ben deed al in 1987 mee aan een reiki 1-cursus. "Om door de flauwekul heen te prikken. De energie van Jezus en Boeddha doorgeven? Wie daar intrapte, moest wel heel labiel en lichtgelovig zijn." Maar, tijdens de cursus veranderde zijn defensieve houding. Hij voelde zich meer en meer een gewoon mens worden die vol vragen en gevoelens zat. De weken na de cursus was hij snel ontroerd en kon hij zich beter inleven in de gevoelens van anderen.

 

Minder ziekteverzuim op het werk

Heel incidenteel komt het voor dat een werkgever de reikicursus bekostigt van zijn werknemer(s). Hij weet dat hij daarmee direct en indirect ziekteverzuim kan voorkomen. Niet alleen zorgt reiki voor een betere geestelijke en lichamelijke gezondheid van zijn personeel, maar indirect ontstaat hierdoor ook een betere sfeer op de werkvloer, een sfeer die bevordert dat niet reiki ontvangende collega's eveneens beter in hun vel zitten. Maar ook voor de managers zelf is reiki aan te raden. "Je krijgt er een beter inzicht door, in mensen en in hun werksituatie", merkt Walter. Frans: "Dat het ziekteverzuim door reiki naar beneden gaat, is voor mij een feit. Doordat je onderling een betere verstandhouding krijgt. Ik kan mij namelijk goed voorstellen dat collega's zich soms mede door mij ziek hebben gemeld. Het zij mij vergeven."

Groeien met reiki betekent voor veel mensen dat ze een betere binding krijgen met hun lichaam: ze voelen vaak eerder wat er aan de hand is met hun lichaam en staan meer open voor de gevoelens die de reiki-energie teweegbrengt. Door een enkele reikibehandeling kan iemand zich bewuster worden van zijn eigen lichaam. Het kan dan bijvoorbeeld gebeuren dat iemand die gewend is zichzelf voorbij te lopen, niet de gewenste extra energie krijgt om nog meer gas te geven, maar eindelijk gaat voelen hoe moe hij is.

Veel mensen gaan bewuster eten als ze reiki hebben. Zo kan het gebeuren dat iemand die graag vlees eet, vegetariër wordt: hij heeft ineens geen trek meer in vlees of merkt dat hij dit niet meer goed verteert. Sommigen die gewend zijn flink alcohol te drinken, kunnen daar hele maal niet meer tegen. Ook van paranormaal begaafde mensen is bekend dat zij vaak heel slecht alcohol kunnen verdragen. Vermoedelijk ligt dit aan het hoge vibratieniveau. Ook door reiki stijgt ons trillingsgetal.

 

Ook onze intuïtie groeit

Door reiki wordt ons 'derde oog' geactiveerd: ons voorhoofdchakra. Dit is een van de belangrijkste energiecentra in ons lichaam. Het bevindt zich tussen onze wenk brauwen. Omdat dit hoofdchakra de plaats is van buiten zintuiglijke waarneming (helderziendheid) en intuïtie, wordt het ook wel ons 'derde oog' genoemd. Dankzij reiki groeit onze intuïtie, ons zesde zintuig en wel zodanig dat velen gaan zien, horen, voelen of ruiken buiten de 'werkelijkheid' van onze zintuigen om. Deze gave hadden we al in ons, maar vaak openbaart die zich nu pas goed.

Veel reiki geven (en krijgen) volstaat om onze intuïtie op een hoger peil te brengen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we na reiki 2 vaak merkbaar contact krijgen met onze gidsen. We leren clan immers reiki te sturen, met andere woorden: mensen op afstand te behandelen. Voor onze gidsen zijn afstandsbehandelingen een goede gelegenheid om zich kenbaar te maken. Meestal is er al enige communicatie met onze gidsen, maar beseffen we dat niet. Want vaak hebben we geen idee waarom we automatisch onze hand leggen op een deel van het lichaam dat veel reikienergie nodig heeft. Juist bij het helen van mensen blijken wezens van Boven ons graag te helpen. Gedachten, herinneringen, gevoe lens en innerlijk weten kunnen dan boodschappen zijn van onze gids, maar ook het zien van beelden (met gesloten ogen) en zelfs het horen van woorden. Afgaande op verklaringen van helderzienden mogen we er vanuit gaan dat bij reikbehandelingen inderdaad gidsen aanwezig zijn.

 

Spirituele groei

We gaan dus openstaan voor signaaltjes in het universum die we niet met gewone zintuigen kunnen opvangen. Zo komen we ook steeds meer tot het besef dat er meer is tussen hemel en aarde. Veel mensen die aan energieheling doen, worden zich ervan bewust dat dit mooie werk nooit zonder hulp van Boven kan. Van helpers van God - gidsen of engelen - of mogelijk zelfs rechtstreeks van God. De een ervaart dat hij religieuzer wordt, zich meer thuis voelt in zijn eigen kerk, tenzij de ander op zijn manier geloviger wordt. Er is dus ook sprake van spirituele groei.

Het is daarom verwonderlijk dat in Nederland fundamentele aanhangers van het christendom hel en verdoemenis preken en zelfs over 'heiligschennis' spreken als het om reiki gaat. Deze demonisering van reiki kan heel verwarrend zijn voor mensen die met reiki in aanraking komen, de weldadige invloed van de energie ervaren, maar van geloofsgenoten horen hoe fout dit is. We hoeven dan slechts te wijzen op de vele passages in de bijbel die aangeven dat we met energieheling God (mogen) navolgen. Zo is onder andere te lezen in Marcus 16:18 dat wie in hem gelooft, in zijn naam zieken de handen op zal leggen. Pas als met dit soort bijbelcitaten de twijfel is weggenomen, realiseren sommige mensen zich dat ook zij in hun leven verder mogen groeien met reiki.

 

Dit artikel is gebaseerd op de boeken Groeien met Reiki en Doorgroeien met Reiki, waarin de nadruk ligt op de persoonlijke groei als gevolg van reiki. Annemieke van Ling is schrijfster van beide boeken, uitgegeven door uitgeverij Free Musketeers (ISBN 90-8539-517-8).