true colours

Artikelen

Ik ben een Sjamaanse

Ik ben een Sjamaanse.
De hierna volgende tekst is een bewerking van een artikel door Selena Fox. 

Ik ben een deel van het geheel der Natuur. De rotsen, de dieren, de planten, de elementen, en de sterren zijn mijn verwanten. Andere mensen zijn mijn zusters en broeders, zonder onderscheid in ras, kleur, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, nationaliteiten, religie, levenswijze.


De planeet Aarde is mijn thuis. Ik ben een deel van deze grote familie der Natuur, niet de meester ervan. Ik heb mijn eigen speciale rol te spelen en ik probeer te ontdekken wat die rol is en die naar best vermogen te vertolken. Ik streef er naar om in harmonie te leven met de anderen in deze familie der Natuur, en hen met respect te behandelen.

Ik ben een Sjamaanse. Ik eer eveneens de seizoenen van het leven tijdens mijn levensreis, begin, groei, vruchtbaarheid, oogst, einde, rust en een nieuw begin. Het leven is een cirkel met vele cycli. Na elk einde komt weer een nieuw begin. In de dood ligt de belofte van wedergeboorte.

Ik ben een Sjamaanse. Ik zie cirkels van verandering en vernieuwing, niet alleen in de reis van mijn eigen leven, maar in mijn erfenis. Ik zie mijn leven als een cirkel die verbonden is met de levenscirkel van mijn voorouders. Zij maken deel uit van mij en van mijn leven. De oude wijsheid van de Hernieuwing en de Cycli der Natuur komt tot leven in de Overlevering van mijn Voorouders.

Ik ben een Sjamaanse. De gerichte verandering in het bewustzijn, Magie, maakt deel uit van mijn spiritualiteit. Voor elk probleem is er minstens een mogelijke oplossing, evenals een kans tot groei. Ik schep mijn eigen realiteit door mijn gedachten, gevoelens en daden. Wat ik ook uitzend, het keert altijd terug. Wanneer ik magisch werk tijdens rituelen, alvorens ik energie opwek en richt, probeer ik me altijd een groter beeld te vormen van datgene waar mijn noden alleen maar een deel van uitmaken. Ik streef ernaar om voor het welzijn van anderen te werken en tegelijkertijd mezelf te helpen. Wanneer ik problemen op mijn weg vind, probeer ik hun oorzaak en boodschappen te begrijpen als en deel van het zoeken naar een oplossing. Tijdens het werken naar genezing, concentreer ik mij in plaats van alleen maar op het verlichten van de symptomen eveneens op de verdoken spirituele oorzaken van de ziekte.

stonehenge

Ik ben een Sjamaanse. Ik weet dat het Goddelijke in alles en iedereen is. Ik vereer het Goddelijke dat in de bomen van het woud, in de kruiden in de tuin, in de wilde vogels die zingen in de bomen, in de rotsuitstulpingen van de heuvels, in mezelf, en ja, zelfs in "dingen" zoals mijn wagen, camera's en computers is. Ik weet dat alles wat een fysiek lichaam heeft ook een psychisch lichaam heeft. Het fysieke en psychische zijn diep met elkaar verweven in deze wereld van vormen, niet gescheiden. Ik vereer de verbondenheid tussen Schepper en Schepping.

Ik ben een Sjamaanse. Ik weet dat het Goddelijke vele facetten heeft en ik neem dit waar in een verscheidenheid van Godinnen, Goden en andere spirituele vormen. Ik vereer ook de Goddelijke Eenheid, de Verbondenheid van Alles. Moeder Aarde leidt mijn werk in verband met deze Planeet. Ik zie het Goddelijke eveneens in totemdieren, de planten, de stenen, de sterren en als andere vormen in mijn dromen, in geleide innerlijke reizen en wanneer ik op zoek ben naar visioenen.

Ik ben een Sjamaanse. Mijn spirituele praktijken houden zelfaanvaarding en begrip in, in plaats van afwijzing. Ik deel mijn visie met anderen wanneer ik aanvoel dat dit goed is, maar ik probeer niet te bekeren, bewerend dat mijn pad de enige juiste weg is voor iedereen. Er zijn vele paden die naar de bergtop van spiritueel begrip leiden, niet slechts één pad.

Ik ben een Sjamaanse. Ik reis naar de Andere Wereld in mijn dromen, meditaties en rituelen. Ik gebruik heilige werktuigen om me tijdens mijn reizen en magie te helpen, zoals kristallen, kaarsen, wierookbranders, kruiden, veren, drums, spiegels, en een verscheidenheid van voorspellende werktuigen, waaronder de Medicijnkaarten en Moeder Aardekaarten. Ik vlieg met mijn bewustzijn doorheen de tijd en de ruimte. Ik verken andere dimensies en keer dan terug met inzicht, kennis en kracht. Ik ga tussen de werelden voor genezing, groei en verandering. Intuïtieve, psychische ontvankelijkheid is een natuurlijk, niet bovennatuurlijk deel van mijn dagelijkse leven.

indiaan met adelaarIk ben een Sjamaanse. Ik stem mezelf af op de vier elementen der Natuur; Aarde, Lucht, Vuur, Water en op het vijfde element, Geest, wat de spirituele kracht is die ons allen verbindt. Ik vind deze elementen terug in de natuur; de Aarde in de bodem en de rotsen; de Lucht in de winden en de atmosfeer; het Vuur in de bliksem, vuren en elektriciteit; het Water in de bronnen, rivieren, oceanen, regen en andere wateren op de planeet; en de Geest als Goddelijke eenheid. Ik zie deze Elementen ook als aspecten van mezelf, mijn fysieke lichaam en gesteldheid is mijn Aarde; mijn intellect en gedachten zijn mijn Lucht, mijn wil en daden mijn Vuur; mijn emoties en gevoelens mijn Water, en mijn Innerlijke Zelf, mijn Ziel, is mijn Geest. Ik streef ernaar om mezelf in goede gezondheid te houden en in evenwicht met al deze delen van mijn Wezen. Ik werk naar een herstel toe van het evenwicht van de Elementen in het milieu.

Ik ben een Sjamaanse. Ik hoor de roep van Moeder aarde die verstoord is door het kwaad dat haar wordt aangedaan door de mensheid. Ik ben misnoegd over de vervuiling van de lucht, de bodem, de wateren, en door de machtsspelletjes die gespeeld worden door naties met het vuur van nucleaire raketten en andere wapens bestemd voor massavernietiging. Ik ben eveneens bezorgd over de spirituele vervuiling op de Planeet, egoïsme, haat, hebzucht naar geld en macht, verslaving, geweld, wanhoop. Doch als ik me bewust wordt van deze problemen, merk ik eveneens dat er op dit moment zuivering en herstel plaatsvindt op de planeet Aarde. Ik weet dat ik op zijn minst een klein beetje kan bijdragen om meer evenwicht terug te brengen op deze Planeet door meer evenwicht te brengen in mijn eigen leven, door als katalysator op te treden om evenwicht te brengen in het leven van anderen, en door te werken aan de verbetering van het milieu. Ik weet dat mijn houdingen en mijn manier van leven een verschil kunnen maken. Ik streef ernaar een kanaal te zijn voor genezing en evenwicht. Ik maak het in praktijk brengen van milieugerichte verantwoordelijkheid een persoonlijk deel van mijn dagelijkse leven. Ik streef ernaar om in harmonie te leven met de andere leden van de familie der Natuur.

Ik ben een Sjamaanse. De natuur is mijn spirituele leraar. Ik ben een deel van de Natuur en de Natuur is een deel van mij. Mijn begrip van de diepe mysteries der Natuur groeit tijdens mijn reis op dit spirituele pad.