true colours

Bachbloesems - Categorie 2: Onzekerheid

Artikelindex

Categorie 2: Onzekerheid

Loodkruid (Cerato): Degenen die niet voldoende zelfvertrouwen hebben om hun eigen beslissingen te nemen. Zij zijn constant op zoek naar advies van anderen en vaak worden ze op een dwaalspoor gebracht.

Hardbloem (Scleranthus): Zij die veel last hebben van het niet kunnen kiezen tussen twee dingen, eerst lijkt het ene ding juist en dan het andere. Gewoonlijk zijn dit heel rustige mensen. Ze dragen hun probleem alleen, ze zijn helemaal niet geneigd dit met anderen te bespreken.

Gentiaan (Gentian): Dit zijn degenen die gemakkelijk de moed laten zakken. Zij gaan misschien goed vooruit in herstel van een ziekte of in de dagelijkse beslommeringen, maar een kleine vertraging of hindernis bij de vooruitgang maakt dat ze gaan twijfelen en maakt hen al snel mismoedig.

Gaspeldoorn (Gorse): Sterk gevoel van hopeloosheid, deze mensen hebben het geloof opgegeven dat er iets voor hen gedaan kan worden. Bij overreding, of om anderen een plezier te doen, zullen ze misschien verschillende behandelingen proberen, maar tegelijkertijd verzekeren ze de mensen om hen heen, dat er praktisch geen hoop is op verlichting.

Haagbeuk (Hornbeam): Voor degenen die het gevoel hebben dat ze niet voldoende kracht hebben, mentaal of fysiek, om de last te dragen die het leven op hen heeft gelegd. Het schijnt hen allemaal te moeilijk de dagelijkse dingen tot een goed einde te brengen. Toch zijn ze vaak succesvol in de vervulling van hun taken. Voor degenen die geloven dat er in hen iets is, in hun geest of in hun lichaam, dat eerst krachtiger moet worden voordat ze hun werk gemakkelijk kunnen doen.

Dravik (Wild oat): Degenen die de ambitie hebben iets prominents te doen in het leven, die graag veel ervaringen opdoen en genieten van alles wat mogelijk is, om het leven ten volle te leven. Hun probleem is te besluiten welk beroep, welke bezigheid te kiezen. Hoewel hun ambitie sterk is, heeft het een niet meer aantrekkingskracht dan het andere. Dit kan leiden tot uitstel en onbevredigdh