true colours

Bachbloesems - Categorie 7: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Artikelindex

Categorie 7: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Cichorei (Chicory): Degenen die zeer bedacht zijn op de behoeften van anderen. Zij hebben de neiging overbezorgd te zijn voor kinderen, verwanten, vrienden en ze vinden altijd wel iets dat in orde gemaakt moet worden. Voortdurend corrigeren ze wat zij als fout zien en vinden het heerlijk om dat te doen. Zij willen graag dat degenen om wie zij geven dichtbij hen zijn.

Ijzerhard (Vervain): Degenen met vaste principes en ideeën, waarvan ze zeker zijn dat die juist zijn en die ze zelden ver anderen. Zij hebben een sterke behoefte om iedereen om hen heen te "bekeren" tot hun eigen kijk op het leven. Zij hebben een sterke wil en zijn moedig als ze overtuigd zijn van de dingen die ze anderen willen leren. Bij ziekte gaan ze nog door, waar anderen allang hun verplichtingen zouden hebben opgegeven.

Wijnrank (Vine): Zeer capabele mensen, overtuigd van hun eigen bekwaamheid, vol vertrouwen op succes. Terwijl ze zo zeker zijn, denken ze dat het voor anderen het beste is als die konden worden overgehaald dezelfde dingen te doen als zij doen, of waarvan zij denken dat die juist zijn. Zelfs bij ziekte dirigeren zij hun begeleiders. Zij kunnen van grote waarde zijn in noodsituaties.

Beuk (Beech): Voor degenen die de behoefte hebben meer het goede en mooie te zien in dat wat hen omringt. En hoewel er veel is dat verkeerd lijkt te zijn, hebben zij het vermogen om het goede te zien dat van binnen groeit. En zo zijn ze in staat om toleranter te zijn, milder en kunnen ze meer begrip hebben voor de verschillende manieren waarop ieder individu en alle dingen naar hun eigen uiteindelijke perfectie toewerken.

Bronwater (Rockwater): Degenen die heel precies zijn in hun manier van leven. Zij ontzeggen zichzelf veel van de vreugden en het plezier van het leven, omdat zij denken dat dit hun werk in de weg zal staan. Zij zijn strenge meesters voor zichzelf. Zij willen goed zijn en sterk en actief en ze zullen alles doen waarvan zij denken dat ertoe bijdraagt hen zo te houden. Zij hopen een voorbeeld te zijn, dat anderen zal aanspreken en dat die anderen dan zullen volgen en als gevolg daarvan beter af zullen zijn.