true colours

Cosmic&Flower Energies ©

Artikelindex

Cosmic&Flower Energies© is een geregistreerd merk (VSM) waaronder helende middelen met een hoge energetische waarde op de markt zijn gebracht in het jaar 2000. Zij worden ingezet binnen alle disciplines en ondersteunen deze. Elke testmethode kan worden toegepast.


Deze tekst is een bewerking van de algemene informatiefolder van Cosmic&Flower Energies©, geschreven door Donny Heuvelmans.De werking van Cosmic&Flower Energies©

Cosmic&Flower Energies© is een geregistreerd merk (VSM) waaronder helende middelen met een hoge energetische waarde op de markt zijn gebracht in het jaar 2000. Zij worden ingezet binnen alle disciplines en ondersteunen deze. Elke testmethode kan worden toegepast.

De inname staat bekend als veilig. Zij hinderen de werking van natuurlijke-, alternatieve- en reguliere geneesmiddelen niet. Ook worden deze hierdoor niet beïnvloed. De energies kunnen zonder bezwaar tijdens zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden. Door het gebruik van de energies wordt een transformatie in het bewustzijn geactiveerd. De energies dienen niet ter vervanging van medische behandeling. Het is altijd noodzakelijk om je arts te raadplegen.

Wereldwijd wordt het standpunt herkend in verschillende methodes van geneeswijzen dat fysieke aandoeningen en verstoringen terug te voeren zijn naar een verstoring van het energetisch continuum. Het energetisch continuum bestaat uit de lichtlichamen (auralagen of matrix), de chakra's en subchakra's, meridianen en Ka-lichtkanalen en de bijbehorende energiepunten die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de meest verstoffelijkte laag, het fysieke lichaam.

De Cosmic&Flower Energies© gaan uit van de zienswijze dat een persoonlijkheid wordt gevormd door gedachten, handelingen en gewoontes, die gebaseerd zijn op emoties en gevoelens vanuit karmische aspecten en vanuit het Vissentijdperk, zoals bijvoorbeeld angsten, innerlijke onrust, onzekerheid en eenzaamheid. Het onbewuste deel van ons wezen, waar toch drijfkrachten vanuit gaan die ons gedrag en gevoel in bepaalde mate bepalen, kan samen met het bewustzijn, onze gedachten, het patroon van ons energetisch continuüm beïnvloeden. Negatieve of onderdrukte emoties hebben een schadelijk effect op het fysieke lichaam doordat er toxine (gifstoffen), via het etherisch continuüm door de chakra's in de meridianen en Ka-kanalen met bijbehorende organen en het endocriene stelsel, in de lichaamscellen worden opgeslagen. Er komt een disbalans. De kosmische energie kan niet meer naar binnen en verbruikte energie kan niet meer uit het fysieke lichaam. Fysieke kwaaltjes c.q. ziekten in het grondstoffelijk lichaam zijn dan een feit.

Chronische pijnen, allergische reacties, eczemen, hoofdpijnen, kwetsuren etc. zijn, buiten de oorzaak van het moment om, signalen vanuit het geestelijke niveau. Het fysieke lichaam wil duidelijk maken dat er een of meerdere emotionele blokkades aanwezig zijn. Door intuïtief of uitgetest rechtstreeks op, of rondom een verstoorde huidzone Cosmic&Flower Energies© aan te brengen, kan men de reactie van de verstoorde zone kalmeren of zelfs opheffen. Bovendien raakt men de emotionele blokkade aan. Deze methode werkt vooral bij kinderen fantastisch! Na deze behandeling is het wijs nogmaals uit te testen of de blokkade nog aanwezig is. Zo ja, dan heeft deze zich in diepere bewustzijnslagen genesteld en wordt deze door het bewustzijn gesaboteerd. Men heeft dan nog niet de juiste energie! Inname wordt dan geadviseerd.