true colours

Cosmic&Flower Energies ©

Artikelindex

Cosmic&Flower Energies© is een geregistreerd merk (VSM) waaronder helende middelen met een hoge energetische waarde op de markt zijn gebracht in het jaar 2000. Zij worden ingezet binnen alle disciplines en ondersteunen deze. Elke testmethode kan worden toegepast.


Deze tekst is een bewerking van de algemene informatiefolder van Cosmic&Flower Energies©, geschreven door Donny Heuvelmans.De werking van Cosmic&Flower Energies©

Cosmic&Flower Energies© is een geregistreerd merk (VSM) waaronder helende middelen met een hoge energetische waarde op de markt zijn gebracht in het jaar 2000. Zij worden ingezet binnen alle disciplines en ondersteunen deze. Elke testmethode kan worden toegepast.

De inname staat bekend als veilig. Zij hinderen de werking van natuurlijke-, alternatieve- en reguliere geneesmiddelen niet. Ook worden deze hierdoor niet beïnvloed. De energies kunnen zonder bezwaar tijdens zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden. Door het gebruik van de energies wordt een transformatie in het bewustzijn geactiveerd. De energies dienen niet ter vervanging van medische behandeling. Het is altijd noodzakelijk om je arts te raadplegen.

Wereldwijd wordt het standpunt herkend in verschillende methodes van geneeswijzen dat fysieke aandoeningen en verstoringen terug te voeren zijn naar een verstoring van het energetisch continuum. Het energetisch continuum bestaat uit de lichtlichamen (auralagen of matrix), de chakra's en subchakra's, meridianen en Ka-lichtkanalen en de bijbehorende energiepunten die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de meest verstoffelijkte laag, het fysieke lichaam.

De Cosmic&Flower Energies© gaan uit van de zienswijze dat een persoonlijkheid wordt gevormd door gedachten, handelingen en gewoontes, die gebaseerd zijn op emoties en gevoelens vanuit karmische aspecten en vanuit het Vissentijdperk, zoals bijvoorbeeld angsten, innerlijke onrust, onzekerheid en eenzaamheid. Het onbewuste deel van ons wezen, waar toch drijfkrachten vanuit gaan die ons gedrag en gevoel in bepaalde mate bepalen, kan samen met het bewustzijn, onze gedachten, het patroon van ons energetisch continuüm beïnvloeden. Negatieve of onderdrukte emoties hebben een schadelijk effect op het fysieke lichaam doordat er toxine (gifstoffen), via het etherisch continuüm door de chakra's in de meridianen en Ka-kanalen met bijbehorende organen en het endocriene stelsel, in de lichaamscellen worden opgeslagen. Er komt een disbalans. De kosmische energie kan niet meer naar binnen en verbruikte energie kan niet meer uit het fysieke lichaam. Fysieke kwaaltjes c.q. ziekten in het grondstoffelijk lichaam zijn dan een feit.

Chronische pijnen, allergische reacties, eczemen, hoofdpijnen, kwetsuren etc. zijn, buiten de oorzaak van het moment om, signalen vanuit het geestelijke niveau. Het fysieke lichaam wil duidelijk maken dat er een of meerdere emotionele blokkades aanwezig zijn. Door intuïtief of uitgetest rechtstreeks op, of rondom een verstoorde huidzone Cosmic&Flower Energies© aan te brengen, kan men de reactie van de verstoorde zone kalmeren of zelfs opheffen. Bovendien raakt men de emotionele blokkade aan. Deze methode werkt vooral bij kinderen fantastisch! Na deze behandeling is het wijs nogmaals uit te testen of de blokkade nog aanwezig is. Zo ja, dan heeft deze zich in diepere bewustzijnslagen genesteld en wordt deze door het bewustzijn gesaboteerd. Men heeft dan nog niet de juiste energie! Inname wordt dan geadviseerd.

 


Nieuwetijdskinderen, dieren en planten

 Nieuwetijdskinderen dragen al een hogere lichtfrequentie in en rondom zich, welke verstoord kan worden door de indrukken die ze opdoen vanuit hun omgeving en voeding. Dergelijke verstoringen veroorzaken een verstoring tussen hun gevoel en hun taak hier op aarde, met voor ons bekende reacties: overgevoelig voor indrukken, hoofd- of buikpijn, gedrags- en leerproblemen, ADHD of autisme en allergieen die zich op verschillende niveaus uiten.

De hoge resonantie van de Cosmic&Flower Energies© zijn o.a. voor deze kinderen een vertrouwde resonantie, welke gelijk als beschermend en thuiskomend in hun eigen bron ervaren wordt en bovendien hun eigen zelfgenezend vermogen activeert. Zowel van ouders als vanuit praktijkervaringen worden vele prachtige reacties ontvangen.

Kinderen kunnen het beste hun eigen energies uitzoeken. Zij voelen het gekriebel van de frequenties van de energies. Veel kinderen zien zelfs de kleuren van de halfedelstenen of de stralen van de Meesters en Meesteressen die aanwezig waren tijdens het prepareren. Vanuit vele praktijkervaringen is bevestigd dat kinderen altijd de juiste energies voor zichzelf uitzoeken en/of zelfs voor hun ouders/verzorgers!

Daarnaast raakt een groeiend aantal mensen enthousiast over de resultaten die men ervaart door het toepassen van de Cosmic&Flower Energies© bij dieren. De sensibiliteit van dieren is sterker dan die van de mens. Ook planten kun je helpen door meteen na het overplanten 10 druppels Deva Rescue in een liter gietwater te doen. Mochten je planten, bomen of struiken aangetast zijn door schimmels of ongedierte welke hen schaden, dan kun je enkele druppels 'Healing' in testbuisjes bij hen leggen, of ze besproeien met 10 druppels per liter water. Healing zal hun auralagen versterken waardoor ze minder vatbaar worden en kunnen gaan herstellen.

 


Praktijktoepassing

 De energies worden geprepareerd door Mark en Donny Heuvelmans te Swolgen en verkocht aan door hen opgeleide coaches. De energies vertegenwoordigen energetische vibraties, de 'blauwdruk' van de geprepareerde bloemen, edelstenen en/of kristallen. Een bijzonder toegevoegde waarde is dat zij de kosmische trillingen en bepaalde aspecten mogen vastleggen. Deze zijn afkomstig van uitzonderlijke planeetstanden in combinatie met fijnstoffelijke lichtfrequenties zoals energieën van lichtelementalen, engelen, kosmische lichtwezens en geascendeerde meesters en meesteressen

Ook al realiseert men zich dit gehele proces nu nog niet volledig, men kan erop vertrouwen dat na het opheffen van de blokkade waarop een Cosmic&Flower Energie© op uitgekozen is, de lichtfrequenties van de meesterkwaliteiten zullen gaan ontwaken naar eigen potentiële kwaliteiten. Kwaliteiten die de weg naar geestelijke en zielsverlichting vrij maken.

Henri en ik werken graag met de Cosmic&Flower Energies© als ondersteunend middel in onze praktijk. Wij vinden het vooral een wonderbaarlijk middel voor kinderen. Bovendien zijn deze energies, vanwege hun hogere trillingsfrequentie een waardevolle aanvulling op bijvoorbeeld de Bachbloesems, met een meer aardse trilling. Wij stemmen ons altijd af op de coachee en bepalen dan welke van de Bloesemremedies in ons assortiment het beste passen. Zowel Henri als ik hebben de Cosmic&Flower© Energies-opleiding gevolgd bij Donny en Mark Heuvelmans en zijn derhalve bevoegd met de energies te werken. Voor meer achtergrondinformatie over de Cosmic&Flower Energies© en hun cursussen verwijs ik je naar de website: www.cosmicflower.nl.


Tijdens het consult nemen we op hoofdpunten door waar de voor jou uitgezochte energies op werken. Je krijgt de voorgeschreven nummers van mij mee naar huis, zodat je de volledige beschrijving op je gemak nog eens kunt doornemen. Zowel de energies als de SOS Remedie of -Spray, de Release & Protection en de Rainbow Lightvortex zijn bij mij verkrijgbaar. De totale inhoudelijke productbeschrijving volgt hierna.


Uitgebreide en verkorte productomschrijving nummers 1 tot en met 80:

Box I Holy Oak t/m Devotion, nummers 1 t/m 12
Box II Eclipse 2002 t/m Star Gate, nummers 13 t/m 24
Box III Purple Ray t/m Yellow Ray, nummers 25 t/m 36
Box IV Lunar t/m Purity of Soul, nummers 37 t/m 48
Box V Spiritual Guide t/m Cosmic Trinity, nummers 49 t/m 60
Egypt healing, nummers 61 t/m 68
Box VI, nummers 69 t/m 80

SOS Remedie
SOS Spray
Release & Protection Granules en -Spray
Rainbow Lightvortex
Chakra oliën (pdf)