true colours

Rainbow Lightvortex

De werking van Rainbow Lightvortex

Het blijkt dat Rainbow Lightvortex niet alleen krachtig zuivert, maar bovendien schaduw plekken heelt die in de auralagen zijn ontstaan door medicijnen, geest verruimende middelen en/of overvloedig alcohol gebruik, waardoor, zoals bij elk middel dat de auralagen herstelt en krachtig maakt, het zelfgenezend vermogen weer kan activeren.

Rainbow Lightvortex zuivert ook 'donkere energieën' die men met zich meedraagt in de auralagen van andere personen zoals agressie, spanningen of onrust. Ook de energetische verbondenheid die verankert zit in de auralagen van personen waarmee men gebroken heeft, of die aanwezig zijn doordat deze personen vaak aan u denken, of energieën die binnengeslopen zijn door uw overgevoeligheid voor andere personen, tijdens een narcose etc. mogen uitzuiveren doormiddel van Rainbow Lightvortex.

En wat heel belangrijk is, is dat de vrijgekomen ruimte in de auralagen waar de donkere energieën of entiteiten verankerd waren weer kan worden gevuld met Licht en Liefde.


Het gebruik van Rainbow Lightvortex.

Men kan, door deze spray in ruimtes te sproeien alles uitzuiveren dat beladenheid en spanningen veroorzaakt of energie weg trekt. Men kan hem ook gebruiken ter bescherming, door voor een consult in de auralagen sproeien, zodat men beschermt is tijdens het therapeutisch werken met beladen personen. Voor bovengenoemde redenen, kan men naar behoefte deze spray in de verblijfruimte, natuurlijk ook uw praktijkruimte, en/of auralagen sproeien. Men ook een spray als extra werking innemen. Zie verder de eerder beschreven werking.

Als men Rainbow Lightvortex wil inzetten voor het bevrijden van entiteiten, adviseren wij om ook, eventueel via de Energies, de oorzaak van het waarom men op Zielsniveau entiteiten toelaat op te sporen en deze Energies erbij voor te schrijven. Voor het bevrijden van 'lichte' entiteiten, adviseren wij om ook de cliënt/patiënt deze spray mee naar huis te geven zodat deze zijn eigen auto en verblijfsruimtes kan behandelen en om als nazorg of preventief, regelmatig in zijn/haar verblijfruimtes te laten sproeien.

Mocht u Rainbow Lightvortex voorschrijven, omdat u een vermoeden heeft dat 'zwaardere' donkere entiteiten energetisch verankerd zijn bij uw patiënt/cliënt en bent u hierin niet gespecialiseerd, verwijs dan a.u.b door naar collega's die hier wel mee werken. Dit omdat er een goede psychische opvang nodig is na het uitzuiveren van zwaardere entiteiten en ook omdat uzelf misschien in aanraking kunt komen met voor u ongekende reacties.