true colours

SOS Remedie

De SOS remedie: is een combinatie van 6 verschillende Kosmische bloesemremedies waarbij een kwarts of halfedelsteen en energieën van de Deva Ubrahim en andere liefdevolle lichtwezens in mee zijn geprepareerd. Van sommigen bloemsoorten zijn meerdere remedies geprepareerd, vandaar dat er nummers zijn toegevoegd.

De remedie heeft een beschermende, rustgevende, geest verhelderende en bovendien transformerende werking. De remedie bevordert op energetische wijze een natuurlijke gemoedstoestand. Vanuit de praktijk is gebleken dat de Deva remedie bij onverdund gebruik niet alleen als een eerste hulp remedie werkt. Deze remedie versnelt dan ook het proces naar een hoger, spiritueel bewustzijn, waardoor men ontvankelijker wordt voor de hogere kosmische licht-frequenties van het Aquariustijdperk. Deva blijkt ook de fysieke klachten die ontstaan door de lichtcoderingen voor het uitzuiverende en opnieuw activeren van de genetische structuur, de DNA coderingen, van ons lichaam subtieler te laten ervaren. Lees hier meer over het transformatie proces.


Eigenschappen van de SOS remedie:
De kosmische energetische aspecten van de remedies zijn:

Riet I
Phragmites australis is een beschermer, hij verzacht zielenpijn, troost verdriet, angst, fobieën(o.a. sociale) Geeft een ommezwaai die tot vertrouwen voert. Laat bewust worden van gevoelens, onzekerheid verdwijnt. Geeft een sterkere aardebinding. De Rosekwarts. die hierin mee geprepareerd is troost en heelt wonden die het hart zijn toegebracht. Laat zien hoe men met liefde en zachtmoedigheid kan inwerken op de omgeving.

Riet II
Heeft een probleemoplossend vermogen. Geeft geestelijke herkenning die doordringt op het fysieke niveau. Rust in gedachten door acceptatie en vertrouwen op juist inzicht, relativeert. Stress en verdriet mogen losgelaten worden. Hij laat de 'gouden weg 'zien die bewandeld kan worden, geeft controle over levensstappen die men zet. De Fluoriet die hierin mee geprepareerd is leert ons verantwoording te nemen voor ons doen en laten. Brengt rust en orde in onze gedachten.

Riet nr III
Activeert het innerlijk licht, emotionele druk vermindert. Energieblokkades mogen doorstromen.Transformeert naar een Zielverbinding. Het geestelijke spirituele stuk wordt aangemoedigd. Maakt resoluut en geeft zelfvertrouwen.
Aard op een zodanige manier dat men zich kan voeden via de prana- buis en de voet-chakra's, die steeds belangrijker worden, met de krachten van moeder aarde. De Amethist die mee geprepareerd is verzacht een verhard gemoed en bevordert deemoed, mensenliefde, leert om te vragen. Geeft inzicht in onheldere problemen.

Goudsbloem II
Calendula geeft Goddelijke hulp om je eigen bron, te bewaken. Helpt om datgene te uiten wat het hart bedrukt. Boosheid stroomt door naar begrip in de bedoelingen van anderen. Vertrouwen en een liefdevolle kracht om het innerlijk zonnetje te laten stralen. De Oranje Calciet die mee geprepareerd is bevrijd van oude patronen en opent de geest voor nieuwe indrukken. Geestelijke ontwikkeling wordt bevorderd en energie komt vrij.

Oranje bekercup II
Aleuria aurantia, Oranje bekerzwam schenkt een verzorgende, beschermende energie. Het gevoel dat hetgeen je overkomt doelloos is, paniekgevoelens, slachtoffergevoelens en het gemis aan geborgenheid wordt omgezet in intuïtie, vertrouwen en dankbaarheid. De Rhodochrosiet die mee geprepareerd is werkt hartverwarmend. Terwijl emotionele druk vermindert en energieblokkades opgelost worden brengt hij tot meer openheid en vergeestelijking.

Elfenbankje
Trametes versicolor. Het elfenbankje activeert een sturing naar positieve gedachten, zelfs bij hen die op de grens naar overspannenheid staan. Bevrijd van een ondraaglijk geworden druk van buitenaf. Verzacht pijn en er ontstaat een rustig, vredig gevoel. Transformeert naar vrij worden van alles wat je stagneert. De Zwarte Toermalijn die mee geprepareerd is schenkt zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en levensvreugde.Hij verzoent negatieve krachten in en om ons heen door middel van spirituele energie.


Gebruik advies:
12 druppels in een 30ml. of 4 druppels in een 10ml. flesje met pipet of 2 druppels in een klein slokje water meerdere malen regelmatig innemen. In noodsituaties kan de SOS remedie om de vijf minuten ingenomen worden tot men zich rustiger voelt.