true colours

Grootmoeder- en Grootvaderremedies

Artikelindex

“Als de Grootmoeders worden gehoord, wordt de aarde geheeld.”
(een Hopi profetie)

Met deze voorspelling werd bedoeld, dat er een tijd aan zou breken, waarin de wijsheid zou gaan prevaleren boven het verstand en de vrouwelijke aspecten weer terug zouden keren in de samenleving.

De Grootmoeder- en Grootvaderremedies

In een tijd, waarin zoveel verandert is, is het moeilijk om bij jezelf te blijven. De kosmos roept om meer vrouw en meer hart, maar dat is niet zo eenvoudig in een wereld waar juist meer man en meer verstand gepredikt wordt. Dan is het lastig om vol overgave je hart te blijven volgen en naar je intuïtie te blijven luisteren. Maar er is onder de oppervlakte een heleboel gaande, steeds meer en meer mensen gaan mee met de stroom en ontdekken dat het nieuwe Watermantijdperk vol beloften zit. Om het proces van deze transformatie te ondersteunen, heb ik de Dertien Grootmoederremedies ontwikkeld, en terwijl ik daar mee bezig was en ondertussen ook weer nieuwe inzichten kreeg, dienden zich ook nog eens elf andere remedies aan waaronder de Zeven Grootvaderremedies en ook een paar combinatieremedies. Stuk voor stuk helpen deze remedies ons om meer vanuit ons hart te gaan leven, onze verbinding met Moeder Aarde terug te vinden en om ons kosmisch bewustzijn verder te ontwikkelen. 

De remedies hebben een zeer hoge frequentie, één die past bij de huidige tijd. Het doel van deze remedies is om ons direct in verbinding te brengen met dit Grootmoederveld, of zoals het genoemd wordt, “The council of the 13 Grandmothers” (raad van de 13 Grootmoeders). Zodat iedereen, ook als hij of zij geen lid is van één van de meditatiegroepen of alleen mediteert over de Grootmoeders, door middel van de remedies verbonden is met dit wetende ofwel morfische veld, het hart open zet en de boodschap gaat voelen. Ze zijn gemaakt om die prachtige energie van de Grootmoeders in sneltreinvaart over de wereld te verspreiden, en ook dat gedeelte van de mensheid te bereiken, dat nog nooit van de boodschap van de Grootmoeders heeft gehoord.

Alle remedies werken via het hart, ze aarden en openen hogere chakra’s en werken op alle vlakken van de ziel en de mens.

Om te zorgen dat alle remedies voor ieder geschikt zijn, werden er ook nog een paar “anker” remedies gecreëerd, die sterk aardend werken.

De serie bestaat uit:
-dertien Grootmoederremedies
-zeven Grootvaderremedies
-een remedie van het Grootmoederveld (raad van de 13 Grootmoeders)
-een remedies van het Grootvaderveld
-een remedie van de Grootmoeders en Grootvaders bij elkaar
-een remedies van “the One”

Als aanvulling zijn er nog 2 remedies die kunnen helpen de energie van deze grootouders op een zachte manier te “aarden”. Deze remedies heten: Agnihotra en de Levensbloem.