true colours

Healing Arts Liquid Light Frequencies en Lotus Label Lichtessences

Artikelindex

De verschillende series Healing Arts staan voor een weg van bewustwording, healing, liefde en Zijn.
De hierna volgende teksten zijn overgenomen met toestemming van Healing Arts. Voor meer informatie over produkten van Healing Arts kun je kijken op www.healingarts.nl.

Algemene informatie

De verschillende series Healing Arts staan voor een weg van bewustwording, healing, liefde en Zijn.
De hierna volgende teksten zijn overgenomen met toestemming van Healing Arts. Voor meer informatie over produkten van Healing Arts kun je kijken op www.healingarts.nl.

Alchemama I en II helpen ons om de vrouwelijke energie in onszelf te activeren en op de aarde en kosmos af te stemmen of beter samen te laten vallen waardoor we weer in grotere harmonie en liefde zijn met het geheel maar ook ons waarneming- en ervaringsvermogen wordt uitgebreid naar de elementen van de aarde zoals aarde, water lucht en vuu, maar ook de fijnstoffelijke elementen van de aarde: de elven, gnomen en kabouters en elementalen en de fijnstoffelijke wezens van de kosmos zoals engelen en spirituele begeleiders en wat wij noemen buitenaardsen, bewoners van andere planeten. Als we dat gevoel van eenheid opnieuw hebben bereikt, dan kunnen we onze krachten beter inzetten en vergroten zonder dat ons ego of persoonlijkheid daar tussen komt.

De series geven allen een eigen input voor het voorbereiden van lichaam en geest op de nieuwe energie van de vijfde en hogere dimensies als dagelijkse realiteit. Zij helpen ons nu al de stap van ascentie te maken naar een volgende ontwikkelingsfase van moeder aarde. Deze stap wordt niet door een collectief tegelijkertijd gemaakt. Er wordt een kritische massa opgebouwd, waardoor grote groepen mensen de overstap van de derde naar de vijfde dimensie kunnen maken. En bij het werken met de Living Grail de stap van de vijfde naar de zevende dimensie
Het belangrijkste kenmerk van de hogere dimensies is dat het aspect tijd verdwijnt en dat wij leven in een groot nu, verbonden met alles in het universum. De mens neemt zijn functie als co-creator op zich vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigen vrije keuze. Het leven in de derde dimensie is overigens ook gebaseerd op vrije keuze, in de zin dat we keuzes kunnen maken voor of tegen het leven van onszelf en anderen om ons heen. De verantwoordelijkheid van de vijfde dimensie reikt veel verder en die stap kunnen we eigenlijk alleen maken als we voldoende liefdesenergie in onszelf geactiveerd en geïntegreerd hebben en het hart het centrale punt is van ons handelen.

De series Alchemama en Pathara-Ma kenmerken zich dat zij de nieuwe energie integreren in het fysieke lichaam. Daarmee wordt het fysieke lichaam stap voor stap schoongemaakt van oude ballast en naar het Nu gebracht. Zodat we uitdrukken wie we nu zijn en niet langer ons verleden leven of herhalen. De Living Grail integreert de hogere lichtlichamen zo in het fysieke lichaam ofwel ondersteunt de verandering van de DNA structuur dat de hogere lichtlichamen tot in de dertiende dimensie in het fysieke lichaam 'gedragen' worden. We hoeven op geen enkele manier meer ons lichaam uit te gaan om werk in de hogere dimensies te doen. Het lichaam is de creërende drager van alle energie die wij als mens vertegenwoordigen.