true colours

Healing Arts Liquid Light Frequencies - Alchemama I

Artikelindex

Alchemama I

De serie Alchemama brengt je in contact met de alchemie van de kosmische Mama, de grote Godin Moeder. De serie herstelt de graalenergie, de vrouwelijke scheppingsenergie. De serie herstelt de graalenergie, de vrouwelijke scheppingsenergie. De graalenergie wordt hersteld zowel in de baarmoeder als in het hoofd. De graalenergie wordt ervaren als gelukzaligheid of extase, liefdesbewustzijn en eenheid. De serie werkt diep door in het fysieke lichaam en activeert het celbewustzijn. De Alchemama synchroniseert de twee hersenhelften synchroniseert en geeft plezier en speelsheid. 'Je Bent je eigen Meester en je materialiseert je hoogste gedachten vanuit liefde'. In het manifesteren van de serie heb ik samengewerkt met de Lichtmeester Isis. Zij heeft een krachtige, vrouwelijke liefdesenergie tot haar beschikking die de mens uitnodigt tot een nieuwe (of herstelde) relatie met de levenskracht, seksuele energie. De Alchemama serie is een serie die een nieuwe energie opbouwt in de energetische structuur van mens, dier en aarde. Deze energie gaat voorbij 2012, maar manifesteert zich nu zodat mensen die daar op resonerenen nu al vanuit deze energie hun werk op aarde kunnen doen of hun Zijn op aarde kunnen manifesteren. Zo wordt een nieuw morfogenetisch veld opgebouwd waar de komende jaren meer en meer mensen zich op aan kunnen sluiten.


Alchemama 1


Loslaten van emoties die opgeslagen zijn in het bekken. Herstructurering van het reptielbrein. Overlevingsenergie wordt getransformeerd tot gevoelens van eenheid.
Loslaten oude pijn van het vrouwelijke. Alchemama 1 maakt verlatingsangst los en afwijzing op het vrouwelijke en oud verdriet, opgeslagen in organen in het bekken. Alchemama 1 legt een honingkleurige energie (informatie) rondom kraakbeen en botstructuur met als effect herstel van de doorbloeding van het beenvlies en verbetering van de kwaliteit van het kraakbeen. Beweging gaat soepeler. De honingkleurige energie rondom de ruggenwervels geeft betere afstemming op andere planeten en geeft een groter zendbereik tussen hart en hersenstam. Alchemama 1 herstructureert de reptielenergie in de hersenen en in andere organen. Overlevingsenergie wordt getransformeerd naar een gevoel van eenheid.


Alchemama 2

Verbindt het plexus Solaris met de hara. Reinigt de keel en de verbinding met de thymus, zodat je vanuit je hart kan spreken.
Zijn wie je bent, spreken van binnenuit. Alchemama 2 maakt een verbinding tussen zonnevlecht en hara. Hierdoor durf je te zijn wie je bent. De zonnevlecht, ons persoonlijkheidschakra, wordt hersteld in zijn meerdimensionale eenheid. Zo komen de kwaliteiten van alle geleefde aardelevens in je vrij. Alchemama 2 reinigt de keelchakra en verbindt de keel met het energetische hart, de thymus, waardoor je weer uitspreekt wat in essentie van jou is en je zegt wat je op je hart hebt. Je hebt dan ook oor voor wat de ander werkelijk zegt, los van cultuur, huidskleur of andere verschillen. Alchemama 2 herstelt ook de bijbehorende hersenstructuur, het taalgebied aan de achterkant van het hoofd krijgt een kristallijne structuur.


Alchemama 3

Activeert de vrouwelijke, intuïtieve wijsheid en helpt je om je de energie die zich openbaart volledig toe te eigenen.
Herstelt vrouwelijk, intuïtief weten. Bij Alchemama 3 wordt het hart geopend voor nieuwe energetische voedingslijnen vanuit het Veld en voor holografische informatie van de sterren. Het fysieke hart kan (tijdelijk) letterlijk sneller kloppen om zich aan te passen aan de hogere energie. Alchemama 3 activeert het vrouwelijke, intuïtieve weten. Deze energie is een enorme hulp om je eigen weg te gaan en om je de informatie helemaal toe te eigenen die bij jou binnenkomt. De informatie genereert celbewustzijn en komt binnen in het bekken, in het centrale kanaal en tot in elke cel. De energie van Alchemama 3 herstelt het hersengebied waar in Atlantis een energetische scheidslijn is aangebracht (cortex). Dit was toen nodig om te voorkomen dat vrouwelijke intuïtie omgezet werd in handelen.


Alchemama 4

Hersenstam, hart en baarmoeder worden met elkaar verbonden. Het hele lichaam wordt één veld van hartsenergie.
Het hele lichaam als één hartsenergie. Het bekken voelt ruimer, de levensenergie stroomt naar de aarde en weer terug in het bekken en stroomt tot in de botstructuur. De nieuwe informatie en coderingen vanuit de hersenstam zijn zowel planetair als vanuit de aarde en gaan met name over barende, vrouwelijke kracht. Dit heeft een doorwerking op het hele lichaam, alsof het hele lichaam één hartsenergie wordt. Dit geeft mildheid aan het bewustzijn. De polariteit man-vrouw wordt hersteld in het heilig huwelijk tussen God en de Godin als een vloeiende harmonie tussen scheppingskracht en baringskracht.


Alchemama 5

Alchemama 5 geeft een directe ervaring wat vrouwelijke kracht is, pure scheppende levenskracht, zowel bij vrouwen en mannen.
Herstel van vrouwelijke kracht in spreken en doen. Deze kracht kanaliseert en centreert het lichaam waardoor je krachtig jezelf kunt zijn en brengt je in je element. Je wordt creatief, liefdevol, aards en stevig. De keel wordt hersteld in haar vermogen om hogere informatie (innerlijk weten) uit te spreken en uit te voeren (geeft handelingsbekwaamheid). Alchemama 5 laat beide hersendelen samenwerken zodat intuïtieve informatie juist wordt geïnterpreteerd. Oude aarde- en planetaire herinneringen met name in de botstructuur en de oude mentale persoonlijkheid worden opgelost.


Alchemama 6

Het vrouwelijke wordt hersteld in zijn oervorm, de seksuele vrouwelijke energie wordt volledig in haar eer hersteld. Samengaan van mannelijke- en vrouwelijke energie. Alchemama 6 activeert de juiste energie en houding en geeft een vrouw een beveiliging in haarzelf die begrenst en respect afdwingt bij mannen. Op herstel van het vrouwelijke volgt het samengaan van de mannelijke- en vrouwelijke energie, waarin alle elementen hun waarde hebben. Alchemama 6 brengt deze in evenwicht. Via de achterkant van het hoofd wordt verbinding gemaakt met de sterrenmatrix. Deze activeert galactisch karma en ruimt het op. Ons zijn, heelt ook het galactisch geheel, zodat dit zich verder kan ontwikkelen. De mogelijkheid ontstaat voor bewuster contact met andere galactische stelsels en intergalactische samenwerking. De menselijke vorm wordt opgewaardeerd met eigenschappen vanuit de galactische vorm. Dit geeft veel werkelijke vrijheid. Alchemama 6 herstelt de Kundalini energie en activeert extra lagen boven de hersenen.


Alchemama 7

Alchemama 7 brengt de 'Ik Ben' aanwezigheid in het centrale kanaal, zich uitbreidend naar het 'Galactische bewustzijn'. Het laat je Messias complex achter je. De Ik Ben als galactisch bewustzijn. Als een evolutie van het Christusbewustzijn op aarde wordt het Ik Ben bewustzijn uitgebreid naar het galactisch bewustzijn om ook in het galactische deel het individuele bewustzijn te activeren. Enerzijds wordt hierdoor je verantwoordelijkheid groter voor wat je doet, anderzijds word je gedragen door het geheel. We zijn individueel, maar we zijn ook direct met elkaar verbonden. Alchemama 7 ondersteunt je om af te rekenen met de Messias in je. Je hoeft de wereld niet meer 'alleen' op je schouders te dragen. Je bent wel verantwoordelijk om jezelf respect te geven voor wat jij bijdraagt aan de wereld. Alchemama 7 doet je voelen en ontkoppelt je van het mentale. De informatie wordt direct ontvangen in het hart en van daaruit als gedachte in het hoofd geformuleerd. De manier waarop je praat, waarop je luistert en waarop je kijkt, wordt helend voor andere mensen.


Alchemama 8

Maakt het mogelijk om het totale spectrum van de vrouwelijke energie te ervaren: liefde, voeding en compassie, nu aanwezig in elke chakra.
Het totale spectrum van vrouwelijke energie. Wie ben jij en hoe ga jij om met liefde? Alchemama 8 maakt duidelijk wat liefde is, hoe fijngevoelig liefde is en het maakt de persoonlijkheid klaar om het begrip liefde aan te kunnen, zowel emotioneel als mentaal. Er is geen goed of kwaad. Deze liefde geeft ruimte aan volwassenen en kinderen en brengt ze diep bij zichzelf en bij hun Bron. Alchemama 8 geeft een diepe ervaring van vrede. Deze energie brengt zachtheid en harmonie in gezinsverband, maar ook in oorlogsgebieden en heelt de aarde. Alchemama 8 doet je ervaren wat de Shekinah energie is: Een allesomhullende, allesvoedende, liefhebbende energie, een totaal spectrum van vrouwelijke energie, nu aanwezig in ieder chakra. Alchemama 8 haalt mediums uit hun mediumschap en zet ze terug in hun lichaam met de vijf fysieke zintuigen, zodat de informatie via het lichaam van het medium doorkomt. Dit maakt een medium totaal verantwoordelijk voor de informatie die zij of hij ontvangt. Dit is belangrijk in deze tijd, omdat onze fijnstoffelijke vermogens toenemen en daarmee onze psychische kracht.


Alchemama 9

Het lichaam krijgt veel meer zuurstof, alle cellen worden vernieuwd, opgeladen en gerevitaliseerd. Het celbewustzijn wordt geactiveerd.
Alchemama 9 checkt nogmaals het gehele lichaam of het klaar is om de nieuwe energieën te integreren en het aardt de nieuwe energie. Zuurstof in het lichaam, geeft rek om de nieuwe informatie toe te laten. Het maakt de kruin wijder, opener en dieper dimensionaal. Meer informatie kan tegelijk binnenkomen en krijgt een groter bereik. Het celbewustzijn wordt geactiveerd en dit omvat ook het bewustzijn van de mens als cel op kosmisch niveau. Er komt veel meer ruimte in wie je bent, hoe je spreekt en hoe je handelt. Een enorme creatieve energie waarin zich het goddelijke in jou weerspiegelt. Vanaf Alchemama 9 en hoger worden de voeten en benen totaal geïntegreerd in het transformatieproces.


Alchemama 10

Maakt je volledig zichtbaar en transparant in al je emoties, inclusief die emoties die je liever niet laat zien (de achterkant van je hart).
Waarachtigheid van zijn en transparantie van alle emoties. Het hoofd wordt groter en krijgt ook innerlijk meer ruimte. De nieuwe energie, eerst opgebouwd in het etherische, komt nu binnen in het fysieke. Zelfs de schedel wordt doorlaatbaar. De kruin komt als het ware hoger te liggen vanwege de grotere hersenen. Alles wordt ruimer, alle organen worden energetisch breder. De voeten worden etherisch veel breder en dit geeft meer draagkracht in de aarde. Je bent wat je bent, niks meer en niks minder. Tegelijkertijd voel je de acceptatie in jezelf dat dit zo is en wil je niks meer verbergen. Het spreken vanuit deze liefdesenergie maakt dat wordt geaccepteerd wat je zegt. De verbinding, stuit – hart – thymus – keel, is een heldere lijn en geeft volledige creatieve energie, passie, enthousiasme, levensvreugde, schoonheid en vrijheid.


Alchemama 11

Versterkt de individualiteit en maakt je tegelijkertijd tot deel van het grotere geheel. Deze individualiteit is een hartskwaliteit.
Integratie van de nieuwe energie in het fysieke. Bij Alchemama 11 vindt de werkelijke aanpassing plaats van het fysieke aan het etherische, doordringing tot in alle chakra's, cellen en orgaanweefsel als een zacht- en subtiel proces. Dit geeft dankbaarheid en ontroering. Het zenuwstelsel wordt aangepast, wat zich o.a. uit in een verhoogde gevoeligheid. In de ruggengraat vindt de doorstroming plaats van de Kundalini energie. Bij Alchemama 11 is de goudkleurige energie veel meer aanwezig in het lichaam en verbonden met het vloeibare goud in aarde. Hoe meer vloeibaar goud je in je draagt, hoe meer informatie het lichaam en de hersenen kunnen dragen. Vloeibaar goud heeft geen vorm, maar neemt vorm aan als je dat wenst, zoals de Meesters hun wensen direct kunnen realiseren. Deze energie krijgt vorm in een vijfdimensionele kristallijne structuur. Het vloeibare goud of de onzichtbare energie ontlast de hersenen omdat deze energie in verbinding is met alle holografische informatie. Je hoeft niets te onthouden, alleen je te herinneren en uiteraard je bewustzijn hoe je op dit veld in kunt pluggen. Alchemama 11 geeft uniciteit aan wie wij zijn vanaf de geboorte en sterkt je als sociaal individu vanuit de hartskwaliteit die werkelijk oog heeft voor de kwaliteiten van anderen.


Alchemama 12

Brengt balans tussen individuen en de gemeenschap, tussen individuen en het Goddelijke. Het Goddelijke aspect is diep gegrond in het fysieke.
Aarding van het Goddelijke in het fysieke. Bij Alchemama 12 wordt alles met elkaar verbonden, de linker- en rechterhersenhelft en ook bij de linker- en rechterlong. Alle aanhechtingen van het zenuwstelsel worden weer verbonden met het centrale kanaal. Er ontstaat evenwicht in het lichaam, stabiliteit en rust. Elk orgaan heeft de mannelijke- en vrouwelijke energie geïntegreerd en het bewustzijn van de organen is hoger. Omdat de organen in eenheid zijn, laten ze minder ziekte toe. Het geeft soms een elektrisch gevoel in het lichaam, soms voelt het alsof het lichaam helemaal vloeibaar wordt zonder vaste vorm. Alchemama 12 brengt evenwicht tussen individu en de gemeenschap en tussen individu en God. Het individu is even belangrijk als het goddelijke en het goddelijke is even belangrijk als het individu. De mens wordt nog meer opgetild naar het goddelijk aspect van mens-zijn. En het goddelijk aspect van het mens-zijn wordt dieper geaard in het fysieke lichaam. Als dit bij mensen gebeurt, gebeurt dit vervolgens ook in de natuur en bij o.a. kristallen. Daarmee krijgen kristallen een enorme werking op het grote geheel. Alchemama 12 geeft ook ongelofelijke vreugde omdat de mens zo ver is dat ze deze energie kan dragen.