true colours

Healing Arts Liquid Light Frequencies - De Rainbow Frequencies Spray

Artikelindex

De Rainbow frequencies spray

 

De regenboogenergie helpt je om bij je gevoel te blijven en te weten dat gevoel boven verstand gaat. Gevoel is innerlijk weten en innerlijke wijsheid en is gebaseerd op levenservaring door vele levens heen. Gevoel sluit aan bij je Echte Zelf en wie jij bent, los van scholing, opvoeding en maatschappelijke aanpassing. Via je gevoel en je intuïtie heb je toegang tot het weten van alles wat er in het universum aanwezig is en toegang tot alle opgebouwde informatievelden. De spray grond je en brengt je in je lichaam. Vanuit contact met je lichaam kun je je gevoel makkelijker verwoorden. De spray helpt je om stevig en daadkrachtig te zijn, om open en kwetsbaar te zijn en in eenheid met jezelf en de ander. Dit zijn de voorwaarden voor het creëren van een aarde waar liefde, vrede en creativiteit alle ruimte krijgen.

Uitgebreide beschrijving:
De regenboogenergie heeft verschillende functies

De spray is een ondersteuning voor kinderen die niet vanuit een opgelegde wil kunnen leven, maar van binnenuit willen leven: vanuit innerlijke wijsheid, vrolijkheid, creativiteit en speelsheid. Het gaat om spelend werken en leven en niet om werkend te leven, zoals veel volwassenen hun werk doen vanuit ‘moeten’. Veel kinderen en jong volwassenen haken af als een vader of moeder, juf of werkgever, ze oplegt wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. Hun innerlijke weten, hun bewustzijnsveld of innerlijke wijsheid, is zo sterk dat zij voorbij gestelde kaders gaan. Die kaders zijn gebaseerd op het huidige bewustzijnsveld en zijn altijd beperkend, omdat zij hoofdzakelijk gebaseerd zijn op verstand en dus gebaseerd op een beperkt bewustzijnsveld. Als het gevoel ontkend wordt in een kind, past een kind zich natuurlijk aan, maar verliest de natuurlijke speelsheid. Dit leidt soms tot depressieve gevoelens en de wens om dood te zijn. De spray helpt kinderen weer hun gevoel centraal te stellen. Een (regenboog)kind dat vanuit zijn gevoel spreekt, is veel wijzer dan een volwassene die zich baseert op zijn verstandelijke kaders.Het gevoel, zoals gedefinieerd hierboven, heeft toegang tot velden van informatie die voorbij de mentale velden reiken. Hart en buik staan centraal als ‘informatiekanalen’. Het hartchakra en buikchakra (maar eigenlijk alle chakra’s) staan in verbinding met het grotere Zelf en gevoel en intuïtie zijn de communicatiekanalen met het Echte Zelf. Bij deze spray gaat het om het aanboren van de eigen kennis en deze op eigen wijze (eigenwijs) toepassen voor nieuwe dingen. Het verwoorden van de eigen wijsheid genereert levende woorden, woorden die met hun trilling scheppen en andere mensen inspireren. (zie ook Anastasia deel 7, ‘The Energy of Life’, Vladimir Megre)

De spray is ook gemaakt ter ondersteuning van de Rainbow Warriors, de regenboogstrijders. Ondersteuning van (jonge) mensen die innerlijk gehoor geven aan wie ze zijn en voor wie vrouwelijke en mannelijke energie volledig samen gaan: transparantie, zachtheid en openheid en tegelijkertijd stevigheid en onafhankelijkheid. Er is geen verdediging, optuiging of masker meer nodig van het ego, omdat het Zelf stevig en gevuld aanwezig is. Het innerlijk weten laat opgebouwde innerlijke wijsheid en ervaring horen of voelen (vaak opgebouwd in vele, vele levens) en niet de zogenaamde huidige kennis op maatschappelijk en wetenschappelijk terrein. De Rainbow Warriors gaan voorbij de dualiteit en zien erop toe dat de dualiteit niet doorsijpelt naar de nieuwe wereld. De Rainbow Warriors werken vanuit directe verbinding met de Bron of de Schepper en zijn in eenheid met zichzelf, met de ander en met de omgeving. De Rainbow Warrior is zichzelf. Vanuit Zijn kan alles wat leeft zich ontwikkelen en evolueren.

De spray werkt ook vrij specifiek in het lichaam. De lichaamsintelligentie wordt wakker gemaakt. Tot nu toe was het bewustzijn of het bewustzijnsveld van een mens vaak hoger dan zijn lichaamstrilling. De Rainbow Spray activeert de intelligentie van het cellulaire geheugen van het menselijke lichaam. Dat betekent dat de cellen dezelfde frequentie krijgen als het menselijke bewustzijn en dat cellen ook licht gaan uitstralen en zich meer gaan gedragen volgens de wetten van licht in plaats van de wetten van materie. Mensen met regenboogbewustzijn en de regenboogkinderen zullen gaan ervaren dat hun lichaam grotere weerstand heeft en meer doorlaatbaard is.

De Rainbow spray ondersteunt ook met name kinderen om in hun lichaam te blijven en zich te realiseren dat het ‘ouderwets’ is om uit hun lichaam te gaan, als je op meerdere plekken aanwezig wilt zijn. Deze kinderen hebben een (in eerdere levens of in de sferen verworven) vermogen om dit te doen, bijvoorbeeld via de fantasie, de droomwereld, om bij meerdere mensen tegelijkertijd te zijn of als ze bang zijn. Op de oude manier kost het veel energie en teert een lichaam uit. Ook is het lichaam onbeschermd als je uittreedt en krijgen andere energieën makkelijker toegang. Op de nieuwe manier wordt het cellulaire geheugen van het lichaam gestimuleerd om zich te herinneren dat het op meerdere dimensionale niveaus kan bestaan, dus dat een lichaam ook 5 dimensioneel kan zijn en uiteindelijk 7 dimensioneel. Gebruiken de kinderen de lichtenergie van het cellulaire niveau om het lichaam op 5D te hercreëren, dan maken ze gebruik van de lichtenergie die op celniveau aanwezig is. Dat kost geen extra energie.De regenboogkinderen verbinden zich (telepathisch) met elkaar en vormen zo een gezamenlijk bewustzijnsveld dat de nieuwe aarde genereert. Zij werken vanuit 9D, de vloeibare lichtmatrix, en het walvisnetwerk. De kinderen werken dus vanuit een vloeibare lichtenergie. Voor therapeuten is het goed om te realiseren dat kinderen niet hoeven in te pluggen op een soort elektrisch veld, maar vanuit hun vloeibare lichtstaat de verbinding met anderen maken.

De spray helpt de regenboogkinderen om te ervaren dat we alleen de brug kunnen maken van 3d naar 5D als we fouten durven te maken. De meeste kinderen zijn vanuit de kosmische sferen gewend om foutloos hun werk te doen. Dit is nog niet mogelijk in de overgangsfase waar de aarde zich in bevindt. Dus de spray helpt de kinderen om de energie op te brengen op 3D te manifesteren en gemaakte fouten te herstellen. Voor deze kinderen is het belangrijk, ze niet op de oude manier op te jagen om fouten te herstellen (zie begin van de omschrijving), maar ze de ruimte te geven in verbinding met hun gevoel verder te gaan op hun manier.

 


Gebruik

 

Een of twee maal op je lichaam sprayen hetzij op je hele lichaam, hetzij op een plek die in je opkomt. De kruin, het hart en de rug zijn prima plekken om te sprayen en vervolgens te voelen en ervaren wat er in je lichaam gebeurt.Een tot drie maal daags herhalen. De spray kan ook ingenomen worden door in de mond te sprayen, één keer sprayen is voldoende. Een tot drie maal daags herhalen. Een langduriger inname versterkt het bewustwordingsproces.

De spray heeft een inhoud van 30ml.