true colours

Healing Arts Liquid Light Frequencies - De Lifeforce Spray

Artikelindex

De Life Force Spray

De Life Force spray versterkt de intentie op het zelfgenezend vermogen van het fysieke lichaam en vergroot het lichaamsbewustzijn.

In deze tijd wordt de mogelijkheid om het fysieke lichaam te genezen vanuit onze eigen geestkracht of bronkracht sterker. Hoe meer contact wij hebben met het lichaam, hoe meer wij ervaren en voelen wat het lichaam nodig heeft aan voeding, rust, beweging, spel en aanraking om vitaal en doorstromend te zijn. Contact met het lichaam noemen we lichaamsbewustzijn. De Life force spray versterkt het lichaamsbewustzijn.


Uitgebreide beschrijving:
Het fysieke lichaam is een opslagplaats van alle mentale gedachtes en emotionele gevoelens. De meeste gedachtes en gevoelens zijn ‘verdwenen’ naar het onderbewustzijn waardoor wij ons niet bewust meer zijn van deze energieën. Maar zij hebben grote invloed op het functioneren van het fysieke lichaam. De wens om veel body te hebben, genereert een breder lichaam. De angst om ziek te worden, kan juist ziekte creëren in het lichaam. De Life Force spray versterkt de aansturing vanuit ons bewustzijn waardoor alle onbewuste programmeringen overschreven worden. Zie het maar als het nieuw configureren van de hard disk. Een nieuw programma wordt in werking gesteld. Het is een hele bijzondere update. Omdat wij als mens steeds meer verbinding kunnen krijgen met de oorsprong, met de Bron in onszelf, de Ik Ben energie, is de update van een dusdanig frequentieniveau dat wij de lichaamsintelligentie weer op haar bronaspect aanspreken. Het menselijk lichaam is het hoogste aspect van Goddelijke creatie en manifestatie! De biologie laat ons zien hoe mooi en super geavanceerd het menselijk lichaam werkt en is opgebouwd in volledig samenhangende functies. Het lichaam is tegelijkertijd een spiegel van hoe wij in het leven staan. Als wij de werkelijke intelligentie van het lichaam erkennen en dit aanspreken, kan het lichaam haar oude, lagere emotionele en mentale programmeringen loslaten.


De Life force Spray versterkt dit op een aantal manieren:
De oude programmeringen op mentaal en emotioneel terrein, vaak terug te voeren tot oude pijn, normen en waarden, kun je zien als harde laagjes in de aura, rond de organen en zijn zelfs aanwezig op celniveau. Die voorkomen dat het lichaam volledig in verbinding is met de oorsprong of Bron. Het spuiten van de spray in de aura zorgt voor verzachting van de harde laagjes waardoor je meer toegang krijgt tot je hart en eigenlijke Zelf. Hoe opener je gedachtes, hoe meer ruimte voor de eigen intelligentie van het lichaamsbewustzijn. Voorwaarde voor een vijfdimensioneel lichaam waar de Spray o.a. op voorbereidt, is dat het lichaam alle 3D programmeringen en 3D collectieve herinneringen loslaat.

Het lichaam is heel lang gevangen gezet in allerlei normen, waarden en taboe’s. Het lichaam wil geëerd worden om wat het is, de sensaties die het geeft door de zintuigen, de reactie op aanraking, het plezier bij bewegen, bij genieten in elke vorm.

De klieren (de alvleesklier, geslachtsklieren, de thymus, de schildklier enz) sturen de werking van de chakra’s aan. Oude emotionele programmeringen voorkomen dat de chakra’s volledig open zijn. Het gebruik van de spray op de klieren lost de oude programmeringen op waardoor de chakra’s kunnen resoneren met het huidige bewustzijn. Betere werkende chakra’s geven meer vitaliteit, diepere ervaringen en levensvreugde. Meer lichtopname door de chakra’s.

De werking van intentie. De spray versterkt het lichaamsbewustzijn. De werking van intentie is de directe communicatie van het Hoger Zelf in dit geval met het fysieke lichaam. Intentie is altijd op hart niveau en de simpele check of een intentie juist is, is dat je er blij van wordt als je de intentie zet of hardop uitspreekt. Spuiten op hart en thymus versterkt de intentie. Het activeert een blij liefdesveld vol mogelijkheden.

Spray bij het zetten van een intentie ook de lagere chakra’s mee omdat deze zorgen voor het werkelijk materialiseren in de stof.

De verschillende lichtlichamen, dus ook het emotionele en mentale lichaam worden in harmonie gebracht, gebalanceerd en de natuurlijke ordening van de velden wordt hersteld. Soms roept een gedachte direct een emotie op omdat de velden als het ware aan elkaar vast zitten. Met de Life Force spray heeft het voorkeur om eerst de emotionele velden in balans te brengen. Het loslaten van emoties brengt helderheid voor het mentale veld en geeft heldere inzichten.

Het ademende bewustzijn. De Life Force herstelt de natuurlijke verbinding van de adem door het gehele lichaam tot op celniveau. Niet als een technisch iets, maar als expressie van leven. Adem is direct verbonden met bewustzijn en adem is levensadem. Als je je daar bewust van bent en voelt hoe dit werkt, versterkt bewust inademen de verbinding met het lichaam en met jou Zelf, de Bron.

Een grotere gevoeligheid van bijvoorbeeld de huid. De huid is een enorm gevoelig waarnemingsorgaan en geeft ons veel informatie over de omgeving. Probeer het zelf maar uit in een bos of mooie natuur. Spray jezelf met de Life Force over je hele lichaam en ga dan zitten en ervaren....


Kristallijne structuren in het lichaam
De Life Force spray versterkt ook de verbinding tussen de kristallijne energie en de substantie van het lichaam, ofwel de lichaamsmaterie. Alles in het universum is gebaseerd op geometrische lijnen en de transmissie van lichtinformatie via deze lijnen. Via onder andere de chakra’s vangen wij dit licht op en zijn wij in staat het licht om te zetten naar bewustzijn. De chakra’s (en de aura) zijn onderdeel van onze lichtlichamen. De mate waarin onze lichtlichamen in verbinding zijn met het fysieke lichaam, maakt dat het lichaam mee omhoog gaat in trillingsfrequentie. De Life Force spray versterkt de verbinding tussen lichtlichaam en fysiek lichaam ofwel tussen lichttrilling en substantie. Als de trilling van het fysiek wordt verhoogd, openen zich de informatievelden van de lichaamsintelligentie van de cellen en alle georganiseerde delen van het lichaam. Het lichaam kan beter bij zijn oorspronkelijke intelligente programmering van perfecte gezondheid. De trilling van de substantie wordt verhoogd waardoor in de cel een hogere vibratie trilt. Hoe meer licht in de cel, hoe intelligenter de cel reageert en hoe meer de cel beantwoordt aan de intentie van het bewustzijn. Kristallijne energie geïntegreerd in het lichaam geeft het lichaam levende substantie en vergroot de communicatie tussen bewustzijn en lichaam met als resultaat een veel levendiger, vitaler en soepeler lichaam en een groter lichaamsbewustzijn. Terugkomend op de werking van de klieren....Bij een vijfdimensioneel lichaam sturen de chakra’s de klieren aan en zorgen zo voor grote vitaliteit.

Voorbereiding op de Living Thirteen
De Life Force spray is als het ware een compacte versie van de Healing Arts doos Living Thirteen. De doos Living Thirteen bereidt iemand voor op volledig lichaamsbewustzijn en meesterschap over de stof. Meesterschap over de stof is als we ervaren dat het lichaam een directe expressie is van de geest en dat de lichtenergie van wie wij zijn volledig doortrilt in het lichaam. Dit geeft uiteindelijk het opstandingslichaam waar Jezus over spreekt. Een lichaam dat trilt op de vijfde dimensie. De Life Force spray ondersteunt mensen bij het gebruik van de doos Living Thirteen en bereidt mensen voor om de doos Living Thirteen te kunnen gaan gebruiken. Dus door toepassing en verspreiding van de Life Force spray krijgen meer mensen toegang tot het werkingsveld van de Living Thirteen. Hierbij werken wij niet alleen aan een individueel veld van verhoging van de materie naar de vijfde dimensie. Omdat de vijfde dimensie werkt vanuit het veld van eenheid en daarin alles met alles samenhangt, werk je met toepassing van de Life Force Spray en doos Living Thirteen ook aan het opschonen van het collectieve veld.

De Life Force spray geeft een soort ruggengraat voor de informatie van de doos Living Thirteen. De uitdaging is dat we niet alleen tijdelijke inzichten hebben, maar deze inzichten totaal verankeren in ons dagbewustzijn. Dit leidt tot een totaal ontwaakt lichaamsbewustzijn dat niet meer slaapt. Vanuit zo’n wakker lichaamsbewustzijn, leven we in het Nu, wie we Nu zijn. Actief, blij en dicht bij onszelf.


Kinderen
Beweging is een natuurlijke iets voor kinderen. Kinderen moeten kunnen bewegen op allerlei manieren. De Life Force spray activeert een natuurlijke, stromende beweging.

De Life Force Spray helpt de kinderen om te voelen wat ze wel en niet willen op het gebied van eten, lichamelijke activiteit enzovoort. Als bij henzelf horend en niet als opgelegde activiteit. Dit activeert het natuurlijke lichaamsbewustzijn bij kinderen. Dit kan voor ouders confronterend zijn om mee om te gaan omdat kinderen een open nieuw veld van informatie bij zich dragen waarin zij geen gekookt eten willen, geen vlees willen, niet naar school willen terwijl ouders vaak vast houden aan oude manieren van denken wat goed is. De spray ondersteunt het kind om bij zichzelf te blijven en nieuwe antwoorden te vinden in deze tijd.

De Life Force Spray helpt bij toepassing van kinderen met autistovorme achtergrond dat zij soepeler hun lichaam kunnen aansturen omdat de spray de connectie tussen bewustzijn en lichaam versterkt en de nadi’s (de allerfijnste energielijnen om en door het lichaam) activeert. Dit vraagt om de spray minimaal vier maanden te gebruiken.


Praktische toepassingen:
Onder andere....

Bij een operatie of bij een ernstige diagnose zijn wij geneigd het bewustzijn uit het lichaam terug te trekken in plaats van het lichaam met het lichaam te communiceren. Bij een operatie helpt de Life force spray door gebruik voor de operatie het lichaam voor te bereiden op wat gaat komen zodat het lichaam geen trauma oploopt hoe er bijvoorbeeld in het lichaam gesneden wordt en bevordert herstel na de operatie. De I AM one Love spray is belangrijk om te gebruiken na een operatie. Dat genereert liefde voor het lichaam en het zelfgenezend vermogen.

Bij een ernstige diagnose ondersteunt de Life force Spray dat we met het lichaam blijven communiceren en goed kunnen voelen waar het lichaamsbewustzijn ja of nee op zegt. Bijvoorbeeld bij de keuze tussen bestraling of chemo of varianten hierin. De spray versterkt het (liefdes)bewustzijn om het lichaam voor te bereiden op wat er gaat gebeuren. Welke keuze ook gemaakt wordt.


Gebruik:
Spray de Life Force in de aura, op een specifieke plek op het lichaam. Kan ook ingenomen worden. Een tot drie maal daags herhalen.