true colours

Healing Arts Liquid Light Frequencies - De New Earth Spray

Artikelindex

 

De New Earth Spray

Deze spray is een ondersteuning voor de aarde om haar nieuwe lichttrilling tot in de materie te brengen. Veel mensen dragen in hun bewustzijnsvelden de nieuwe lichtcodes of nieuwe lichtfrequenties voor een nieuw bewustzijn. De werkelijke verandering wordt pas gerealiseerd als de materie mee verandert. Dat wil zeggen dat de moleculaire structuur op een andere trillingsfrequentie gaat trillen en letterlijk meer licht in zich kan bevatten. Dit geldt voor de aarde, voor het water en voor alle levende wezens.

Deze spray is een ode aan de nieuwe aarde. De mens die de New Earth spray gebruikt, erkent het nieuwe bewustzijnsveld en draagt bij aan het creëren van de nieuwe aarde. Letterlijk een materieel veld dat meer licht in zich draagt en uitstraalt en waar een grotere harmonische ordening is. Dat geeft ons de ervaring van liefde en rust ofwel vrede.


Hoe gaat dat proces van trillingsverhoging in zijn werk?
De aarde heeft in zijn driedimensionele bestaan heel lang als een soort afvalbak van de mens gefungeerd. De aarde nam de emotionele, mentale en psychische ballast van de mensen in zich op. De planten en dieren hielpen ook daarbij. De trillingsverhoging van de aarde, maakt dat de aarde deze ballast los gaat laten en als het ware uit gaat ademen. De aarde moet in zichzelf eerst de natuurlijke ordening herinneren en deze herstellen op driedimensionaal niveau. Dan kan de aarde zichzelf verhogen naar 5D. De aarde, de planten, de dieren werken daar samen met de mens maar niet meer voor de mens. Zowel aarde, dier als plant zullen de mens dus sterker spiegelen wat hij doet en wat voor effect dit heeft op de omgeving.

De aarde, bomen, dieren, laden mensen op met hun energie in de vijfde dimensie. Puur door de kwaliteit en trilling van hun lichtenergie.

Het veranderingsproces gaat als volgt. Eerst trekt de natuur zich als het ware in zichzelf terug en ontstaat er een soort verstilling, ook in een tuin of in een plas water. Dit kan enige dagen tot een maand duren waarbij je regelmatig de New Earth spray gebruikt. Opeens is de energie er dan en zie, voel of ervaar je een hogere lichtstructuur rond een boom, in een tuin of in het water.

De fijnstoffelijke wezens die de aarde ondersteunen worden door deze spray ook aangeraakt. Zowel de elementalen en de deva’s in de lucht, het water, in de grond en in het vuur. Zij worden actiever doordat de spray hen aanraakt. Zij worden ook bewuster en krijgen daarmee een sterkere eigen persoonlijkheid of karakter waar mensen op gelijkwaardige basis mee gaan samenwerken. Ook de dieren krijgen veel meer eigen persoonlijke kleur door hun bewustzijnsverhoging.

De New Earth spray activeert en versterkt je eigen verbinding met de elementen. Als je de boeken van Anastasia (opnieuw) leest in combinatie met de spray, dan komen ze op een dieper level binnen en kan dit ook nieuwe informatie genereren. Sommige lichtinformatielagen in de boeken van Anastasia konden nog niet ‘gelezen’ worden.


Oplossen van oerangst met name bij kinderen
Veel mensen ervaren de aarde onbewust als een niet veilige planeet door hun ervaring in eerdere levens met de ondergang van Atlantis en het collectieve veld van angst dat daarop gebaseerd is. Kinderen komen op aarde met de verwachting van een veilige aarde en worden geconfronteerd met deze oerangst in het collectieve veld. De New Earth spray helpt om de angst te transformeren. Geeft een enorme rust aan de kinderen waardoor zij zich beter kunnen ankeren in de lichtstructuren van de aarde. De kinderen dragen deze lichtstructuur ook bij zich, maar het angstveld versluiert de werkelijke lichtstructuur van de aarde en maakt dat zij willen terugtrekken of vluchten. De spray geeft rust en een ervaring van thuiskomen op aarde.


Het ophogen van de trilling van groenten en fruit
De New Earth spray heeft ook een functie in het ophogen van de trilling van groenten en fruit. Een spuitje in het waswater of rechtstreeks op de groenten en de spray doet zijn werk om de lichttrilling van de groentes te herstellen. Dan hebben energieën zoals bacteriën en virussen moeilijker toegang tot de groenten omdat zij alleen overleven in een dissonante omgeving. De persoon die de spray gebruikt, gaat zelf meer resoneren op groenten en fruit met een hogere trilling en dat vergroot je onderscheidingsvermogen om zelf de groenten en fruit met het juiste trillingsgetal te kiezen.


Voor de liefhebber nog een verdieping van informatie
De werking van de New Earth spray werkt door de hardste materie heen. De energie van de spray gedraagt zich als vloeibaar en kan dus zelfs de stenen weer tot leven wekken. Stenen zijn uiteraard levende wezens, maar velen zijn in slaap gevallen binnen de 3D. De nieuwe aarde wordt gecreëerd doordat we informatie uit hogere trillingsvelden naar de aarde brengen enerzijds door ons eigen bewustzijn, anderzijds doordat de aarde zich verplaatst door het universum en naar regionen beweegt waar alles hoger trilt. De aarde en de mens stemmen zich af op hogere gebieden van bewustzijn. Er ontstaan ook samenwerkingsverbanden met galaxies die verder ontwikkeld zijn dan de aarde.

De New Earth spray versterkt de natuurlijke orde van de natuur zonder dat daar rampen of heftige veranderingen voor nodig zijn. Dit heeft te maken met het proces van verandering. De spray werkt in op de natuurlijke ordening vanuit de Fibonacci spiraal. De orde wordt hersteld in de materie en de anti-materie. Ook de anti-materie kent orde en chaos. Juist waar de chaos in de anti-materie niet wordt meegenomen in het veranderingsproces, ontstaan heftiger veranderingsprocessen. Als de energie verandering ook het bewustzijnsveld van de anti-materie meeneemt, werken de veranderingen via processen van verstilling. Zo wordt de oorspronkelijke (natuurlijke) blauwdruk van de derde dimensie hersteld die met een nieuwe impuls de kenmerken in zich draagt van de vierde en vijfde dimensie. Lichtwezens met groot bewustzijn zoals Grandma Chandra helpen de aarde naar een nieuwe uitlijning met de totale kosmos en het Centrale Omniversum.

De energiedoorstroming in het raster van de aarde wordt versneld zodat verandering en herstel sneller kan gaan.

De drakenenergie is een belangrijke energie voor het nieuwe bewustzijn. De drakenenergie is pas mogelijk bij een hoger bewustzijn. Voor dit hogere bewustzijn moeten we een zesdimensionaal lichaam ontwikkelen terwijl we eerst de stap naar een vijfdimensionaal lichaam aan het maken zijn. De spray maakt op een zachte manier contact met de drakenenergie. De rust , aarding en liefde die je ervaart als je de spray vasthoudt, geeft een eerste idee van de draagkracht van de drakenenergie.