true colours

Healing Arts Liquid Light Frequencies - Alchemama II

Artikelindex

Alchemama II

De Alchemama II serie heeft een diepe doorwerking op hoe we onszelf als mens ervaren binnen het grote geheel.
De ontwikkeling bij de Alchemama II serie gaat verder. Waar de Alchemama I serie ons voorbereidde op de nieuwe energie binnen de twaalf dimensies, gaat de Alchemama II serie voorbij de twaalfde dimensie. De eerste twaalf dimensies kun je zien als een geheel waarbij in de hogere dimensies de blauwdrukken worden voorbereid voor de lagere dimensies. Voorbij de twaalfde dimensie komen we in een terrein van vrije wil en totale eigen verantwoordelijkheid. Er is niets meer om jezelf aan te refereren dan het eigen innerlijk weten en het eigen hart. We kunnen niet meer zeggen: Meester El Morya heeft dit mij ingegeven. Het is alleen je eigen trilling van zuiverheid en zuivere liefde en innerlijk weten waardoor je de juiste dingen doet. Zonder opoffering, zonder hard werken. Het is een enorme bevrijding om zo te kunnen zijn en het maakt je heel vrolijk. Kinderen ervaren met deze lichtremedies dat volwassenen mogenlijk eindelijk snappen waar het om gaat.


Alchemama 13

Laat je inzien dat je je creativiteit voor alles nodig hebt. Als we met elkaar omgaan zoals de dolfijnen spelen in het water, dan zijn regels en afspraken minder nodig. Creativiteit zorgt voor een minder rechtlijnig leven. Het wordt speels. Je volgt je impulsen vanuit het nekcentrum en verbindt ze met het negende chakra (het centrum onder aan de schedel basis). We komen vanuit een natuurlijk ritme bij elkaar en laten elkaar weer gaan. De verbinding voelt vrij, ook de materie voelt als een keuzemogelijkheid. We erkennen God in de ander (Namaste) waardoor we in vertrouwen zijn dat alles ritmisch en vloeiend zal verlopen. Er is geen tekort, er is enkel overvloed.
Het natuurlijk ritme van Alchemama13 is voor dolfijnen en voor kinderen met een hoog bewustzijn heel gewoon, vandaar dat zij de huidige wereld om hen heen als niet normaal kunnen ervaren. En ze weten niet hoe erin te functioneren met als gevolg dat ze ontaarden. Deze lichtremedie verbindt hen niet zozeer met de aarde, maar door de duidelijkheid die het hen verschaft, kunnen ze vanuit de vrije wil zelfstandig een nieuwe verbinding maken met de aarde. Ze weten van binnenuit hoe ze dat moeten doen.


Alchemama 14

Helpt ons om onze gevoelens puur te ervaren en ontkoppelt ons van alle gevoelens die we gedurende vele levens in ons lichaam hebben opgeslagen. Alchemama14 is goed voor mensen die geven maar vergeten te ontvangen. Hun vrouwelijkheid is omgeslagen tot een slaafs verzorgen. Het is belangrijk dat zij hun hartchakra verbinden met het eerste chakra, zodat ze zichzelf niet meer vergeten en niet meer leven voor de ander, maar met de ander. En dat ze de energie die zij ontvangen vanuit de kosmos gebruiken om hun eigen leven vorm te geven. Dan hebben zij een ander meer te bieden vanuit een hoger perspectief.
Deze remedie brengt relaties meer in evenwicht waardoor man en vrouw meer gelijk worden. De vrouw schenkt meer waarde aan haar zesde zintuig en de man neemt haar daarin serieus en durft haar te volgen. Deze remedie is ook belangrijk voor moeder en kind omdat de basis chakra opnieuw verbonden wordt met de aarde, zodat moeder en kind vanuit een gezonde basis hun leven verder op kunnen bouwen.


Alchemama 15

Maakt het denken helder en diep gefixeerde overtuigingen, die door herhaling in vele levens bevestigd zijn. Brengt vreugde en een nieuwe frisse realiteit. Alchemama 15 neemt ons mee voorbij het dualisme. We zijn in ons centrum van zijn. Dat verandert de werkelijkheid, omdat we van daaruit stoppen met oordelen. Deze werkelijkheid is meer afgestemd op de hogere dimensies. We worden zachter en zien de wereld meer vanuit beide gesynchroniseerde hersenhelften. Daardoor zijn we in staat ons beter af te stemmen op het zielewezen van de ander. Ook zorgt deze remedie ervoor dat de organen beter op elkaar worden afgestemd. Door de betere afstemming kunnen wij sneller (effectiever) functioneren en makkelijker onze plaats in de kosmos hervatten.


Alchemama 16

Brengt rust in het zenuwstelsel. Je neemt de snelheid aan van de ziel in plaats van die van de mind, dingen gebeuren op het juiste moment.
Alchemama 16 verbindt het fysieke lichaam bewuster met de auralagen. Dit heeft een bijzonder effect namelijk dat je je meer héél gaat voelen. Je bent je bewuster van al je lichamen. Dit zorgt ervoor dat je er makkelijker mee kunt werken. De sluier tussen zien en ongezien wordt zo transparanter, waardoor er meer éénheid ontstaat. De band met heiligen en verrezen meesters wordt daardoor anders. Wij gaan de eigenschappen en mogelijkheden die zij ons laten zien, diep van binnen ervaren. Dit geeft een diep gevoel van verbondenheid. Je bent deel van het geheel en jij komt met liefde jouw bijdrage aarden.


Alchemama 17

Horen door de poriën van je huid, praten met je ogen, luisteren is voelen, ons bewustzijn wordt opgerekt.
Alchemama 17 zet je helmaal in het moment. Je denkt minder, je ervaart meer. Je zintuigen worden hierdoor meer afgestemd op de bron van het bestaan. De functie van de zintuigen verandert en wordt verdiept. Je kunt hierdoor gaven tot je beschikking krijgen die je voorheen nog niet had geactiveerd. Jouw manier van genezen of werken zal hierdoor mogelijk veranderen. Wisseling van begeleiders hoort ook bij deze lichtremedie. Als het de juiste tijd is, kun je mogelijkheden die je vanbinnen voelde of visioenen die je hebt gehad, waar gaan maken in het hier en nu. Je voelt dat ze bedding krijgen en gedragen worden door je omgeving. Deze remedie werkt goed samen met Chrystael 12.


Alchemama 18

We kennen nu goed en slecht van binnenuit en hebben respect voor alles wat leeft op een bewustere manier.
Door Alchemama 18 worden we rustiger in ons denken. Ons denken wordt een instrument om te creëren. We gaan ons op dieper niveau beseffen dat wij alleen het nu en onze toekomst kunnen veranderen. Ook reageert de buitenwereld sneller op wat wij denken. Mensen en dingen om ons heen reageren op onze gedachten zonder dat er nog woorden aan te pas komen waardoor we minder hoeven te spreken. We kunnen hierdoor beter in rust blijven, waardoor we onszelf minder verliezen. Gedachten worden langzaam meer een instrument van de ziel. Deze remedie is goed voor mensen die zich overal tegen verzetten omdat de buitenwereld niet overeenkomt met hun bewustzijn. Zij kunnen hun verzet nu omzetten in het zelf mee creëren van de nieuwe aarde. Samen met Transluca 4 geeft dit compassie. Medelijden wordt medeleven. Op een dieper niveau betekent dit dat jij met de ander samen leeft op deze planeet en samen bouwt aan een liefdevol bestaan, door een netwerk van positieve gedachten te creëren.


Alchemama 19

Helpt ons om onszelf te ervaren in een grotere context en dit ook dieper te ervaren in het lichaam. Activeert vol bewustzijn.
Alchemama 19 laat ons ervaren dat wij als mens waardig zijn en geëerd worden om het gegeven dat wij gekozen hebben om mens te worden. Wij hebben de keuze ons te verheffen boven het dierlijke en het driedimensionale bewustzijn. Wij maken nu die keus. Massaal ontwaken wij. Wij mogen terug naar de Vader. Alle mensen die deze kans grijpen, zullen wonderen ervaren in hun leven. Dit is de gift van Alchemama 19. Zij is niet echt een helende remedie. Nee, zij geeft jou de kracht te kiezen voor hoger bewustzijn. Daar waar het ego jou nog in de weg zit, daar klopt Alchemama 19 aan de deur. Als jij de deur opent, zul je meer Goddelijkheid ervaren en beseffen dat heelheid altijd al daar was.


Alchemama 20

Ons hart wijst ons de weg uit de dualiteit, om naar anderen toe meer onvoorwaardelijk te zijn, inclusief hun onvermogen en onhebbelijkheden.
Alchemama 20 is goed voor mensen die al dan niet tijdelijk gekozen hebben voor een individueel leven. Dit kan zijn in relatiesfeer of in werk. Het helpt hen hun keuze te begrijpen. In plaats van eenzaamheid in afgescheidenheid te ervaren, helpt het hen een zijn en God te ervaren; dat vertegenwoordigt volheid en dankbaarheid. Zij ervaren groepsbewustzijn zonder fysieke aanwezigheid. Hun individuele werk en/of leven vertegenwoordigt een groter geheel. Zij verliezen zichzelf niet en blijven zich deel voelen van het groter geheel. Hierdoor kunnen zij veel tot stand brengen voor het grotere geheel. Deze remedie laat ons alles accepteren wat goed voor ons is, ook als de buitenwereld ons veroordeelt of niet begrijpt. Wij ervaren liefde voor ons zelf.


Alchemama 21

Vijf-dimensionele energie. Werk gaat moeiteloos en is bezielend. Hoger dimensioneel denken en een heldere focus. Verlichting.
Alchemama 21 geeft ruimte aan ons bewustzijn. Het verruimt ons denken. Het maakt ons vrij dingen te doen die overeen komen met ons hart. Vrij van aangeleerd gedrag en los van banden waar wij aan vast houden en die ons niet langer dienen. Wij lossen negativiteit op door te kiezen voor onvoorwaardelijke liefde. Deze remedie is goed voor mensen die vroeger veel gepest zijn op school of ondergewaardeerd zijn in hun familie. Zij mogen nu waarlijk naar buiten komen met de kant die hen vroeger in de weg zat. Vaak was dat hun vrouwelijke kant die te weinig of niet positief ondersteund werd door hun mannelijke kant. Intuïtie, geduld, zachtheid en creativiteit mogen er nu zijn.


Alchemama 22

Brengt je op een bijzondere manier in contact met het kind in jezelf. Je voelt een diepe vreugde, liefde en eenvoud. Deze remedie is helend voor alle vaders en moeders. Hun rol komt op een hoger plan. Ze kunnen nu op een dieper niveau in contact treden met hun kinderen. Onderling ervaren ze de vreugde, liefde en de eenvoud. De rol van moederschap en vaderschap krijgt hun waarde terug. Het thuisfront verloopt soepeler. Doordat er meer liefde is, resoneert de materie hier ook op en zal bijvoorbeeld een huis minder snel vuil worden. De tijd is aangebroken om meer met onze kinderen te spelen en meer vreugde te ontvangen. Geniet van de simpele dingen in het leven.


Alchemama 23

Het ego maakt een crystallijne bedding voor het inwonende principe. Vandaaruit is fundamentele samenwerking mogelijk.
Tot nu toe hebben we keuzes gemaakt vanuit het gemis van heelheid in ons zelf. Daar waar wij niet één waren met God, zochten wij wat wij misten in een ander wezen. Die moest ons helen of aanvullen. Deze vervulling is altijd tijdelijk en lost eigenlijk niets op. Alchemama 23 laat ons voelen dat alles in onszelf aanwezig is. Het mannelijke en het vrouwelijke wordt ervaren als één omvattende energie. Daar we in essentie een androgyn wezen zijn, kunnen we keuzes maken vanuit liefde en licht in plaats van een diep gemis aan éénheid te ervaren in onszelf. Deze keuzes zijn vrij van beperking en zij vormen de grondslag van het gouden tijdperk. Alchemama 23 is in het bijzonder bevrijdend voor het dierenrijk, daar onze dieren eeuwen lang ons gemis aangevuld hebben.


Alchemama 24

Alle ervaringen van het mens-zijn worden geïntegreerd en maken de persoon uniek, volwassen en universeel.
Voor hen die zich afstemmen op de nieuwe energie zal de tijd zich verplaatsen. Alles zal dynamisch worden. We vertrouwen op de éne bron: God en gehoorzamen Zijn Wil. Afspraken, werk en tijdschema's worden vloeiend en minder beperkend. We plannen minder en weten wanneer we iets moeten doen. Alles komt van binnenuit. We vertrouwen op het leven. We kiezen voor het leven! We kiezen voor tijdloosheid en samenspel. Vele handen doen het werk. We spreken één taal, de taal van de Ene die ons lief heeft en voedt. We erkennen God in alles. De cirkel is rond, kent geen begin en geen eind, yin en yang zijn in een dynamische balans. Deze lichtremedie helpt de nada's beter te doorstromen.