true colours

Healing Arts Liquid Light Frequencies - Pathara-Ma I

Artikelindex

Pathara-Ma I

De Pathara-Ma I is een serie die ons als mens zowel dieper in onze Goddelijke vermogens zet als in ons mens-zijn: meer mens en meer God, een diepere verbinding met de creërende vermogens en meer daadkracht als een diep doorvoelend mens.


Pathara-Ma 1

Pathara-Ma 1 opent de totale haralijn en activeert daadkracht en zelfstandigheid.
Onze innerlijke wereld komt vaak (nog) niet overeen met de wereld om ons heen.Dit kan tot tal van problemen lijden op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Dit geldt vooral voor mensen die ervoor gekozen hebben met een hoger trillingsgetal naar de aarde te komen dan de algemene tijdsgeest. Tegenwoordig geven steeds meer zielen gehoor aan de impuls om hun bijdrage op aarde te leveren. Pathara-Ma 1 zorgt voor meer evenwicht tussen onze innerlijke en uiterlijke wereld. Wij ervaren dat hierdoor meer licht door onze cellen stroomt. En doordat de aarde inmiddels haar energie heeft weten te verhogen komen wij weer meer op één lijn te staan, letterlijk wordt de haralijn (de lijn van de zielsinformatie) geactiveerd.We gaan ons volle potentieel zien en deze krijgt nu de ruimte op de aarde om te expanderen.We ervaren de volle vreugde van het leven.Pathara-Ma 1 activeert een krachtdadige energie en een rechtop staande energie.Een open, ondernemende energie die naar buiten gericht is. Soms is dit een impulsieve energie die mensen uit hun oude conditionering haalt waardoor ze onverwachts iets kunnen doen wat ze niet van plan waren te doen. Brengt mensen op een zachte manier bij zichzelf.


Pathara-Ma 2

In mij wordt de creërende kracht van de hara hersteld.
Levens lang hebben wij geleden onder de "rol" die wij vrijwillig gekozen hebben of toe bedeeld kregen. Vader, moeder, kind, vriend, vriendin, zakelijke partners. We hadden daar verwachtingen bij. We zochten naar liefde, begrip, aanmoediging, respect, waardering enz. Als we dat niet kregen, konden we daar levens lang onder lijden. Steeds kwam het zelfde kernprobleem of kernthema naar voren in vele vormen. Pathara-Ma 2 helpt ons dat los te laten en voorbij onze "rol" te kijken. Wat we verlangen komt naar ons toe, maar we laten "vrij" hoe. De mensen (en lichtwezens) die onze verlangens "horen" zullen ze invullen in harmonie met de kosmos. Het is een vrij gevoel te midden van onze medemens en medebroeders. Alles wat zo naar ons toe komt, leidt tot heelheid en gelukzaligheid. Iedere ontmoeting in het "licht" zal een diep gevoel van blijdschap, verwondering en vrede achterlaten. Pathara-Ma 2 werkt op de hara zodat het bekken niet alleen meer ontvangend wordt, maar ook creërend. Dat is het kunnen ontvangen en vormgeven van inspiratie. Dat is fijnstoffelijk te zien als een gouden kom met een bal erin, de zon in de maan. Pathara-Ma 2 opent het zuivere (helder) zien vanuit het (kristallijne) sterrenbewustzijn, het zuivere horen en helpt kinderen om het gehoor te filteren en zich te beschermen.


Pathara-Ma 3


De persoonlijkheid wordt één met het hart en ik vertrouw mijn levensstroom.
Met Pathara-Ma 3 ervaren wij ons sterrenwezen of de wezensster: de kristallijne energie die door ons lichaam heen werkt en stroomt. We kunnen zelfs soms waarnemen tot hoever ons wezen uitstraalt door het lichaam. De persoonlijkheid wordt één met het hartLaat vrouwen meer vrouw zijn en brengt mannen terug in hun zachtheid zonder dat het negatief gelabeld wordt. Pathara-Ma 3 geeft ons enerzijds de ervaring dat we het lichaam niet meer nodig hebben omdat we totaal bewustzijn zijn. Anderzijds vergroot nummer 3 het lichaamsbewustzijn. We pakken sneller de juiste signalen op om de juiste dingen te doen voor het lichaam en hebben we gewoon ‘een lekker lijf’.Pathara-Ma 3 verhoogt zowel de universele levensstroom in het lichaam als het zelfbewustzijn en de eigen unieke individualiteit.De intentie krijgt meer en meer kracht. We hoeven bijvoorbeeld niet meer te zoeken als we iets kwijt zijn. De intentie om het te vinden brengt het op het juiste moment weer bij ons terug. Door een grotere liefde voor het leven, staan we ook meer open voor de energieën van deva’s en andere fijnstoffelijke wezens. Zij op hun beurt kunnen op een dieper niveau met ons werken. Bijvoorbeeld stenen vertellen ons waar ze willen zijn. We hebben het vertrouwen dat er altijd voor ons zal zijn wat we nodig hebben.


Pathara-Ma 4

Ik volg mijn hart en dat geeft mij innerlijke rust en een voelend weten.
Helpt ons om onze emoties te voelen zonder oordeel over goed of slecht. Emoties zijn onderdeel van het leven en Pathara-Ma 4 haalt de emotionele lading van de persoonlijkheid af zodat emoties niet meer voortkomen uit reacties op de slachtoffer-dader rol.Het hart laat zijn verhardingen en pijn los door gevoelens te erkennen en er te laten zijn. Zuivere verlangens komen naar boven en het hart krijgt een hogere lichtfrequentie. Door alles in ons zelf te accepteren, wordt het lichaam energetischer en meer doorlaatbaar voor het (sterren)licht. We volgen makkelijker ons hart met meer innerlijke zekerheid. We blijven meer in ons middelpunt, het centrum van Zijn. We zijn aan het leren en ervaring op aan het doen, meer niet.We herinneren ons dat alles tijdelijk is en dat wij eeuwig zijn. Moeder aarde en ons lichaam zijn ons tijdelijke thuis. Ons bewustzijn reist altijd verder. Maar hoe jij dit leven leeft, zegt veel over hoe jij het na dit leven zult ervaren. Dit te weten brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.Wij leren en vertrouwen om onbevooroordeeld een ervaring in te gaan, zodat wij de waarheid op zielsniveau beter kunnen doorgronden en begrijpen.


Pathara-Ma 5

Ik luister naar mijn lichaam en innerlijke stem en spreek mijn waarheid.
Pathara-Ma 5 wijst ons op de verantwoordelijkheid jegens nieuw leven. Deze remedie helpt ons herinneringen boven te halen van zwangerschap tot puberteit. Door deze herinneringen kunnen we onderbewuste patronen oplossen. Het herinnert ons eraan hoe teer het lichaam is. En dat wij er liefdevol mee om moeten gaan op alle gebieden. Dit is ook een mooie lichtremedie voor conceptie, zwangerschap en de eerste levensjaren. Deze periode is vrij bepalend voor ons verdere leven omdat wij ons leven beleven vanuit de herinnering. Alles wat niet liefdevol heeft plaats gevonden kan nu genezen door bewuste herinnering, aandacht en liefde. Deze lichtfrequentie is goed tijdens ziekenhuisopname, medicijngebruik en inentingen. Het helpt wat gebeurd is weer op ziels niveau in balans te brengen. De ervaring te begrijpen en indien nodig te vergeven. Dit alles geeft ons weer meer verbondenheid met ons lichaam en levenspad. En liefde voor de incarnatie keuze die we gemaakt hebben.Pathara-Ma 5 herstelt de breuk tussen denken en voelen en richt de sensoren van het lichaam naar binnen in plaats van naar buiten. Daarmee luister je beter naar je gevoel en informatie van het lichaam.Pathara-Ma 5 herstelt ook de keel om de innerlijke waarheid uit te spreken en angst hierop los te laten.


Pathara-Ma 6

Mijn hart en gevoel staan centraal in al mijn handelen.
Onze taal is gebaseerd op de vorm. Onze taal zegt weinig over de inwoner van de vorm. Dat maakt dat we door de taal afgesneden kunnen raken van wie we werkelijk zijn. Daarnaast is het woord door onwetendheid verkeerd gebruikt. Na het nemen van Pathara-Ma 6 zal de taal zich meer vormen naar het inwonende zelf. We zullen, terwijl we spreken, meer de doener in de vorm kunnen voelen. Hierdoor wordt het makkelijker ons gevoel uit te drukken of uit te spreken wat we horen, zien, ruiken of voelen via onze huid. De taal wordt meer afgestemd op hogere energieën.Het voelen (voortkomend uit het hart) wordt in alle opzichten belangrijker en krachtiger. De helderziende vermogens komen onder beheer van het voelen, het wordt een voelend weten, een voelend horen en een voelend zien.Het instinctmatige handelen wordt onder beheer van het bewustzijn gebracht. Dat betekent dat we ook op dat terrein gaan voelen wat we anderen aandoen en het maakt ons verantwoordelijke voor al onze daden. Tegelijkertijd kunnen er geen vreemde energieën of entiteiten meer binnenkomen op instinctmatig handelen.


Pathara-Ma 7

Ik eer mijn mens-zijn en leer mijn directe creërende kracht gebruiken.
Pathara-Ma 7 verkort de tijd tussen wat we wensen en de tijd die het nodig heeft het in de stof vorm te krijgen. Deze lichtremedie helpt de ondermijnende energieën in onszelf los te koppelen. Deze zijn vaak gebaseerd op gedachtes uit oude vormen van godsdienst en religie. Deze energieën zijn soms gekoppeld aan entiteiten. We vertrouwen dat wat wij wensen ook echt gebeurt als logisch gevolg van het erkennen van onze eigen goddelijkheid. Er kan vertraging optreden als we vanuit het ego "willen" in plaats van "ontvangen" wat wij gewenst hebben. Het willen of hopen geeft aan dat wij het ervaren als een kracht buiten onszelf. Door te ontvangen ontvouwt het zich vroeg of laat in de stof. Deze lichtremedie geeft ons vertrouwen dat onze wezenlijke verlangens goed zijn. Door ze te uiten en te ontvangen kan ons wezen stralen. Als je dingen wenst omtrent meesterschap die nog niet gedragen worden door het massabewustzijn, dan kun je Pathara-Ma 7 combineren met Alchemama 16. Dit helpt de energie van jouw verlangen te gronden. En vergeet niet te genieten van jouw creaties want er is genoeg voor iedereen. Schuldgevoel is hier niet langer op zijn plaats.


Pathara-Ma 8

Vanuit mijn voelend bewustzijn verbind ik mij met wie wij zijn en al wat leeft om ons heen.
De kracht van het nietsdoen of "gewoon zijn". Het inzien dat wij alles transformeren via ons zelf. De kracht tot scheppen is in ons. De zuivere informatie komt naar boven als we durven te voelen, bij onszelf te blijven en stil te zijn. Via ons fysieke lichaam (onze manifestatie van de hemel op aarde) en ons fijnstoffelijke fysieke lichaam transformeren wij en de omgeving volgt. Iedereen kan dat alleen voor zichzelf doen. Dat besef geeft een enorme rust en stopt de drang om de ander te moeten of willen helpen.Met de energie van Patharama 8 wordt het leven vriendelijker, socialer, simpeler omdat de druk van het hard (moeten) werken van de persoonlijkheid wegvalt. Dit geeft een diepe rust die mogelijk in eerste instantie saai lijkt, maar juist onbegrensde mogelijkheden voor ons opent: Een diepe liefde voor wie wij zijn, voor ons lichaam en de verbazingwekkende schoonheid van de schepping en de rol die de mens daarin heeft.De mannelijke en vrouwelijke hormonen in mannen en vrouwen komen in balans. Het voelen kan niet meer uitgeschakeld worden, waarmee wij geholpen worden geen pijn meer te veroorzaken.Het voelend en waarnemend bewustzijn over de levensessentie in dieren, planten en stenen wordt vergroot.


Pathara-Ma 9

Pathara-Ma 9 ‘There’s always me’. Ik ben blijvend in verbinding met mijn gevoel en voed mijzelf.
Maakt ons los van programmeringen waardoor het goddelijke licht in ons ook kan stromen in tijden van nood. Hulp bieden vanuit ego enof de persoonlijkheid maakt plaats voor het stromen van het Goddelijke licht geïntegreerd in de persoonlijkheid. Gewoon ‘Zijn’ kan al genoeg zijn. Met deze remedie kunnen we het lijden van de ander beter aanzien en begrijpen en het raakt ons niet meer als anderen negatieve opmerkingen maken. Brengt ons dichter bij onszelf, we zijn niet meer zo kwetsbaar voor invloeden van buitenaf omdat we onszelf nu altijd blijven voelen en voeden: ‘There’s always me’. Ons Goddelijke zelf blijft altijd ongedeerd. Heling kan plaats vinden met minder hulpmiddelen van buiten af.De ziel kiest zijn eigen weg en die is oké. Ook als dat lijden inhoudt.Dit kan Sterrenkinderen helpen makkelijker hun essentie te voelen en vorm te geven op de aarde.Deze lichtremedie maakt dat dieren zich niet meer zo alleen voelen omdat het dier wordt aangesloten op het collectieve bewustzijnveld van dieren.


Pathara-Ma 10

Ik weet waarom ik hier ben en geef dit vorm.
Om de stem diep in onszelf te kunnen volgen is onthechting nodig op ieder vlak. Om nieuwe dingen te creëren, moeten wij ons los kunnen maken van het (illusoire) driedimensionale leven. Pathara-Ma 10 geeft onderscheidingsvermogen tussen illusie en waarheid. Deze lichtremedie helpt ons de juiste beslissingen te maken zodat we op het juiste moment op de juiste plaats kunnen zijn en we ontvangen wat wij nodig hebben voor realisatie van ons zielepad. Hoe verder we komen in onze evolutie, hoe nauwer onze weg naar God wordt. Het herstellen van onze waarheid is de kernboodschap waarmee deze remedie ons helpt om op ieder vlak zichtbaar te zijn.Pathara-Ma 10 helpt je om je zielepad te lopen omdat het je een verhoogd bewustzijn geeft wat je zielepad is. Dat pad kan pas gelopen worden nu het sterrenbewustzijn is geactiveerd. Je weet het pad wat je loopt, begin en bestemming zijn gewoon duidelijk. Dit geeft daadkracht omdat je de energie herkent.Pathara-Ma 10 geeft een beter begrip tussen rassen en godsdiensten. Het ruimt miscommunicatie op. Het faciliteert communicatie waardoor dingen uitgesproken worden die eerst alleen gedacht worden. Het maakt mensen proactief in plaats van reactief. Gekwetstheid en jaloezie kunnen worden losgelaten. Het ego laat los als de oude huid van een slang. Er komt rust.


Pathara-Ma 11

Mijn (sterren)bewustzijn is vrolijk en ik richt mijn intentie om mijn diepste wensen te verwezenlijken.
De snelheid van energie. Energie is razend snel. Vertraging ontstaat door ruis. Ruis kan vele vormen hebben. Deze lichtremedie helpt ons ruis op te sporen en achter ons te laten. Vertrouwen en dankbaarheid versnellen de energie. Verontschuldigingen, excuses en ‘van alles er bij halen wat er niet toe doet’, maken plaats voor eerlijke communicatie en wat wij wezenlijk willen. De zintuigen worden meer naar binnen gericht en afgestemd op God. Waardoor het goddelijke instraalt in ons dagelijks leven en wij charisma uitstralen. Het limbisch systeem krijgt zijn oorspronkelijke functie terug om met intentie (doorvoelde denkkracht of gerichte hartekracht) te helen en energie te richten. Intentie is een belangrijk instrument voor de heling en genezing van het fysieke lichaam en heling van de aarde. Onze wensen en verlangens krijgen diepgang. Er komt rust in het systeem, rust in het denken, rust in zijn en er is maximale aanwezigheid. Bij Pathara-Ma 11 krijgt het woord zijn kracht terug omdat de klank, de scheppende drager van de inhoud en het vrouwelijke aspect in het woord, hersteld wordt.Pathara-Ma 11 is een goed middel voor mensen die niet herkend zijn in hun fijnstoffelijke vermogens, waardoor zij voor een gedeelte van hun bewustzijn naar de parallelle werkelijkheid van de aarde zijn vertrokken. Pathara-Ma 11 brengt je in het hier en nu en integreert deze stukken weer in het fysieke lichaam. Hierdoor kun je volledig hier zijn met alle bewustzijnsstukken die je vertegenwoordigt. Dus dit is ook een goed middel voor kinderen met autistovorm gedrag omdat zij door omstandigheden een stuk bewustzijn van zichzelf buiten zichzelf geplaatst hebben.


Pathara-Ma 12

Ik zeg Ja tegen mijzelf en Ja tegen de wereld. Ik ga.
Pathara-Ma 12 brengt het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel in balans en in eenheid met elkaar. Dit ontlast het zenuwstelsel. Tegelijkertijd wordt de verbinding gemaakt met de stuit en worden we nogmaals helemaal rechtgezet in de ruggengraat (dat doen alle nummers Pathara-Ma op hun eigen niveau). Je voelt meer innerlijke kracht en zuivere waarneming om jouw eigen waarheid naar buiten te brengen. Opeisen van je geboorterecht en jouw trillingsgetal.De energie van het sterrenbewustzijn kan vrij door de ruggengraat stromen. Het sterrenbewustzijn opent ook de achterkant van het hart waar de ego-wil power ons niet langer meer terughoudt in onze creativiteit of in haar controle van de mentale energie van de derde dimensie. Eerst hielden we nog een stukje in onszelf tegen, een ‘ja maar’ en een ‘ja maar als…’. Dit verdwijnt en er klinkt een vol, krachtig en blij JA naar onszelf, naar wie we zijn en naar de wereld.Dat geeft een enorme creatieve impuls op het gebied van gedichten schrijven en alle vormen van expressie. Een allesomvattende, vruchtbare, inspirerende, boeddha energie, wijsheids-energie.En een groot weten dat we gedragen worden, dat we veilig zijn waar we ook zijn.We maken een diepe verbinding met onze creërende vermogens en hebben daadkracht als diep doorvoelend mens: we zijn meer mens en meer God. Dit is de weg van meesterschap en realisatie.