true colours

Healing Arts Liquid Light Frequencies - Pathara-Ma II

Artikelindex

 

Pathara-Ma II

De Pathara-Ma II gaat over volledige integratie van de mannelijk en vrouwelijke energie in het lichaam en weer een grotere authenticiteit als mens waardoor wij als mens onafhankelijk van welke instantie dan ook onze waarheid kunnen leven en verwoorden.


Pathara-Ma 13

Ik ben geaard, ik ben in het NU en alles in mij stroomt. Ik Ben een met mezelf en ervaar eenheid met alles om mij heen.
Pathara-Ma 13 aardt ons omdat we met onze eigen energie diep doorstromen in het hele lichaam, omdat we ons in onszelf veilig voelen en niets meer van onszelf te onderdrukken hebben. Alles mag er zijn en voor ieder aspect van onszelf, voelen we liefde. Dan is aarding een vanzelfsprekend gevolg. De liefde genereert een diepe vreugde in onszelf.
- Vanuit de liefde voor onszelf kunnen we ook een verbinding aangaan met dat wat om ons heen is. Andere mensen, dieren, planten, stenen, de aarde en de kosmos.
We voelen ons meer in eenheid met onszelf en met de omgeving.
- Onze werkelijkheid wordt groter. Eenheid met de kosmos, houdt in dat we de werkelijkheid van de 3D makkelijker los laten en open staan voor ‘andere’ waarheden of de eenheid in alles herkennen, zowel in andere godsdiensten, in andere culturen en andere politieke visies. We gaan ervaren dat deze manier van kijken tevens eenheidsbeleving oproept in de ander, omdat je niets meer afwijst in de ander en luistert vanuit het hart. Een voorwaarde voor wereldvrede.
- Eenheid met de kosmos houdt ook in dat we vrij kunnen reizen om de informatie die in andere delen van de kosmos aanwezig is (het Akasha veld, parallelle incarnaties in andere sterrensystemen) op te halen en te downloaden in de lichtenergetische informatie geïntegreerd in dit fysieke lichaam. Ook het downloaden gebeurt vanuit de energie van het hart, omdat het hart holografisch ‘denkt’ en werkt.
Voor kinderen van deze tijd is Pathara-Ma 13 een geweldige ondersteuning. Voor hen is sterreninformatie, tijdpoorten en andere werkelijkheden deel van hun informatiesysteem. Met Pathara-Ma 13 ervaren ze dat wat zij denken waar is, zelfs als de volwassenen om hen heen (die nog wat vaster zitten in 3D denken) dit ontkennen.
Tegelijkertijd helpt Pathara-Ma 13 natuurlijk ook de volwassenen om hun ervaringswerkelijkheid uit te breiden.


Pathara-Ma 14

Ik voel en erken dat ik het kosmische licht tot in mijn cellen ervaar. Eenheid is een doorvoelde waarheid voor mij met alles om mij heen, op aarde en in de kosmos.
Nummer 14 gaat over het herstellen van de eenheid in onszelf door herverbinding van onszelf met de kosmos op cellulair niveau. We kunnen ons alleen realiseren wat dat inhoudt als we ons voorstellingsvermogen gebruiken of onze directe lichamelijke ervaring met Pathara-Ma 14. Wij zijn met oneindig veel lichtlijnen verbonden in de kosmos. Door de ervaring van afgescheidenheid, kwam de nadruk gedurende vele levens op de persoonlijkheid te liggen en zijn we informatie buiten onszelf gaan zoeken in plaats van in onszelf.
Pathara-Ma 14 herstelt de informatiestructuur in de kosmos en de lichtstructuur tot in onze cellen. Licht is informatie en een bepaalde luchttrilling genereert bepaald bewustzijn. Deze specifieke lichtinformatie gaat over eenheid en heelheid. Eenheid is geen idee (meer), maar een directe ervaring in het lichaam. Die ervaring is zacht en liefdevol. In de cellen ontvangen we de lichtinformatie van de kosmos en iedere cel wordt opgevuld met dit kosmische licht en deze kosmische energie. Het opgevuld zijn van de cellen geeft een gevoel van spinnende tevredenheid, extase, een onderbuik die gevuld is met vol stromend leven en een grote (blije) verwondering over de schoonheid van ieder schepsel.
Pathara-Ma 14 herstelt het vermogen om het gevoel woorden te geven via de logica en het associatieve vermogen van de rechterhersenhelft. De rechterhersenhelft is in staat om in meerdere levels te denken, multidimensioneel te denken en het grotere plan te zien en de toekomst naar het verleden kan plaatsen en andersom, dwars door tijdlevels heen. Pathara-Ma 14 activeert dit vermogen bij mensen die nog niet gewend zijn zo te denken en geeft jongeren en kinderen erkenning voor wie zij zijn en hoe zij denken.
Pathara-Ma 14 geeft ons ook de energie en het verlangen, nu we ons van binnen heel voelen, deze heelheid ook buiten onszelf te genereren. Door een daadwerkelijke ervaring van verbinding met alles om ons heen, voelen en gedragen we ons vanuit verantwoordelijkheid voor onze omgeving. We erkennen de goddelijke essentie als een geheel.


Pathara-Ma 15

Ik ben rust, in mij is stilte, ik ben mezelf. In mij zindert een fijne energie die mijn hart raakt, mijn levensenergie voedt. Ik Ben vrede.
Pathara-Ma 15 opent de innerlijke stilte in onszelf. De innerlijke stilte is een gevolg van een meer en meer aangesloten zijn op het Zelf. Bij Pathara-Ma 15 lost het mentale deel van de persoonlijkheid, ons lager denken of lager mentaal, op. Dat betekent dat bijvoorbeeld de luide stem waarmee wij anderen oordelen, oplost en in het niets verdwijnt. Daarmee verdwijnen ook opgelegde beelden van godsdienst en andere systemen van denken uit ons energieveld.
Mensen die nog vastzitten in deze systemen worden uiteraard geconfronteerd hiermee met Pathara-Ma 15 en deze genereert omstandigheden waarin de innerlijke energie aanzet tot autonomie en eigenheid.
Pathara-Ma 15 ondersteunt ons om een onafhankelijk, vrij mens te worden die de innerlijke waarheid voelt en zichzelf is, stevig geaard in de eigen waarheid. Pathara-Ma 15 helpt ons ook expliciet om ons gevoel kristalhelder en duidelijk te verwoorden.
Omdat noch het emotionele, noch het mentale deel van de persoonlijkheid meer in ons resoneert, zijn we veel beter in staat om gebeurtenissen objectief te ervaren en ervaringen te beleven als mogelijkheden voor inzicht en wijsheid. Vanuit objectiviteit en in verbinding met het hart, maken we de weg vrij voor vrede. Ons denken wordt aangestuurd door het Hoger Zelf dat altijd gericht is op eenheid in verbinding. De energie van onze essentie straalt door ons heen naar iedereen om ons heen. Deze energie initieert bij ons ook een verantwoordelijkheid voor het grote geheel (van land, werelddeel, aarde, zonnestelsel, galactisch stelsel, universum) en maakt ons dienstbaar aan dat grote geheel. De ervaring dat we multidimensionele wezens zijn, is een doorleefde werkelijkheid die voor velen hetzij waarnemingen door de dimensies heen genereert, hetzij ervaringen.
De hogere energie van Pathara-Ma 15 zet aan tot de hoogste vorm van creatiekracht.
Dit betekent dat wij kunnen samenwerken met de creatieve krachten (zoals hoge engelenordes) op een gelijkwaardige manier.
Op lichamelijk vlak betekent dit dat we ervaren hoe de Goddelijke energie in het lichaam extase oproept en dat we op een diepere laag in onszelf beseffen dat het lichaam heilig is ofwel dat het goddelijke zich uitdrukt in de materie. En dat wij mensen aangesproken worden om het hier op aarde goddelijk mooi te maken.

Pathara-Ma 16

'Ik voel en ervaar het scheppende vuur van mijn eerste en tweede chakra. Ik geniet, ik stroom, mijn hart is mijn bron. Ik Ben een scheppend mens.’
Bij Pathara-Ma 16 komt vooral naar boven dat bij deze remedie alle vormen en verbindingen in het lichaam hersteld worden.
De fysieke organen kunnen op grond van verminderde energetische doorstroming hun vitaliteit verliezen en ook hun functionaliteit. Pathara-Ma 16 herstelt de organen energetisch naar hun oorspronkelijke vorm, de lichtstructuren worden hersteld. Dit heeft een directe fysieke doorwerking. Dan kan de lever bijvoorbeeld veel makkelijker toxische stoffen afvoeren en de milt lichtenergie opnemen. Het hele lichaam begint van top tot teen door te stromen omdat de lichtlijnen in en om het lichaam worden hersteld. Ook de achterkant van het lichaam wordt ingenomen door het zelf.
Pathara-Ma 16 leidt ons om de keuze te maken om de goddelijke energie ook in de onderste chakra’s te activeren. Wij zijn degenen die dan beamen dat ook onze onderste chakra’s bronnen van levensplezier en vitaliteit zijn. Ons eerste chakra genereert liefde naar wie wij werkelijk zijn en vervult ons met diepe dankbaarheid, vuur en enthousiasme voor het gegeven van mens te zijn op aarde.
Pathara-Ma 16 confronteert ons met de niet-liefde in ons hart en helpt ons deze los te laten. Deze Pathara-Ma brengt ons ook in verbinding met het Zero Point Field, het energieveld van nulpuntsenergie of oneindige mogelijkheden. Dat kan in eerste instantie een angst genereren van oneindigheid en de weg kwijt raken. Of de angst in jezelf oproepen van doodgaan. Nummer 16 kan deze angst ook versterken als dit al een thema voor je is. Maar Pathara-Ma 16 helpt je om totaal in je hart te zijn en dat als een veilige thuishaven te ervaren. Het hart kan omgaan met het veld van nulpuntsenergie en komt juist tot rust en bij het eigen weten in deze energie. Dit helpt je jezelf weer te voelen wat je hier eigenlijk komt doen op aarde. Je laat veel gemakkelijker de dingen los die niet meer bij je horen en gaat dingen doen die helemaal bij je passen.
Veel kinderen doen dit al of kunnen niet anders, maar hebben het moeilijk omdat ze dan bijvoorbeeld hun school niet af willen maken omdat de school niet aansluit bij het eigen niveau van denken. Voor kinderen en pubers is Pathara-Ma 16 een hulp om hun eigen pad te gaan en ook ouders daarin vertrouwen te geven.


Pathara-Ma 17

'Ik spreek mijn waarheid vrij en vanuit liefde. Ik zie hoe alles in de kosmos samenhangt en mijn trilling daar EN hier is. Ik Ben een spil van verandering.’
Pathara-Ma 17 brengt ons weer in afstemming en eenheid met de Bron. De afscheiding gaat terug tot het moment van scheiding vanuit de eenheid: eigenlijk het moment waarop de ziel is ontstaan en een eigen weg van lering in de sferen en in incarnaties is gegaan. In de eenheid was er alleen eenheid, maar zonder onderscheidingsvermogen of bewustzijn over de eigen kwaliteit. De weg die onze ziel is gegaan, heeft ons geleerd dat we anders zijn dan anderen en hoe meer we onze uniekheid omarmen en onze eigen trilling leren kennen en toestaan dat we uniek zijn, hoe meer we onszelf weer in eenheid ervaren.
De kwantumenergie die van ieder levend wezen de trilling kan bepalen, leert ons veel over de uniciteit van ieder atoom, iedere cel, van ieder orgaan en van ieder mens.
Pathara-Ma 17 confronteert ons met de mate waarin wij in ons hart gericht zijn op de ander en naar de gevoelens en woorden van de ander luisteren in plaats van het Zelf als uitgangspunt te nemen. En waar we het hart onderdrukken. In het veld van bewustzijn van de Pathara-Ma serie gaat het over authenticiteit en geaardheid in het Zelf. Het hart is het centrum van de innerlijke waarheid. Pathara-Ma 17 opent de verbinding tussen hart en keel waardoor wij informatie vrij uit kunnen spreken, ook informatie die al heel lang onderdrukt is geweest door vele omstandigheden. Als je spreekt vanuit het hart hoef je nooit bang te zijn om de ander daarmee te kwetsen omdat het hart vanuit verbinding met de eenheid spreekt en zonder ego.
De omgeving van kinderen moet klaar zijn voor de informatie die kinderen vanuit hun hart spreken met Pathara-Ma 17 als ondersteuning. Anders wordt de omgeving zo in het ego geraakt dat kinderen denken dat de heftigheid van de reactie iets over hen zegt. Terwijl het alleen iets zegt over de ontkenning van de omgeving die de eigen waarheid zo lang heeft onderdrukt.


Pathara-Ma 18

'Ik durf vrij, nieuw en onafhankelijk te denken en mij uit te spreken. Ik ben de motor van nieuw bewustzijn.’
Pathara-Ma 18 confronteert ons met diepgewortelde patronen die onder andere in het energetische veld van ons denken vast zitten. Dit zijn vaak collectieve patronen die we vele levens met ons meedragen en die een zware maatschappelijke druk op ieders denken leggen. Pathara-Ma 18 maakt ze los en geeft ons een nieuw bewustzijn hierop (zie bijvoorbeeld Marcel Messing’s boek ‘Worden wij wakker?). Zo kunnen we honderden jaren lang denken dat een dier maar een dier is en opeens ontstaat het bewustzijn dat een dier een voelend wezen is, dat recht heeft om met respect behandeld te worden. Dit begint bij enkelen en vervolgens wordt het een algemeen goed waar nieuwe rechtspraak uit voortvloeit. Zo helpt Pathara-Ma 18 om vele diepe patronen van denken overhoop te gooien. Pathara-Ma 18 opent ook de subtielere velden van waarneming waardoor wij gaan waarnemen en ervaren dat een werkelijkheid die volgens onze waarneming en binnen het kader van maatschappelijk en wetenschappelijk denken, tot dan toe niet bestond, opeens wel bestaat. Want we zien het met eigen ogen! Een leuk voorbeeld zijn de lichtbollen die en masse op foto’s verschijnen.
Pathara-Ma 18 koppelt ons los van geautomatiseerde patronen en geeft ons een nieuw bewustzijn hierop. Het geeft ons het besef waar we ons door anderen laten gebruiken en we de eigen autonomie van handelen inleveren. Maatschappelijk gezien roept dit middel op tot een nieuwe golf van autonoom handelen en creativiteit.
Pathara-Ma 18 geeft ons ook een nieuw bewustzijn op het fysieke lichaam. Het fysieke lichaam is wie wij zijn. Zolang we het fysieke lichaam beschouwen als een apart onderdeel van wie wij zijn door in taal te spreken over het hebben van een lichaam, kunnen we de wetten van creatie niet wezenlijk doorgronden. Terwijl wij mensen die potentie hebben. Wij zijn lichaam. Het lichaam is de manifestatie van onze creatiekracht.


Pathara-Ma 19

'Ik maak mijzelf vrij van regels en wetten en creëer een nieuwe wereld vanuit kristal helder voelend denken.’
Waar bij Pathara-Ma 18 vaste denk- en gewoontepatronen los getrild worden, werkt Pathara-Ma 19 aan het loslaten van vaste ordenende principes als orde, regelmaat, regels en wetten. Regels en wetten zijn uiterlijke grenzen om bepaalde driftmatige energieën in bedwang te houden.
Waar de persoonlijkheid het voor het zegen heeft, is het inderdaad goed dat er regels en wetten zijn zodat we een ander geen schade toe kunnen brengen vanuit driftmatig of instinctmatig handelen. Helaas leiden bepaalde door ouders gehanteerde principes ertoe dat kinderen ook gezonde driftmatige energie in zichzelf gaan onderdrukken. Deze energie is niet anders dan pure levenskracht en pure levensenergie. De Pathara-Ma serie brengt bewustzijn in al ons handelen en vergroot het veld van liefde zodanig dat de persoonlijkheid begint op te lossen. Binnen dat veld zijn driften niet langer gebaseerd op ego verlangens, maar keren terug tot puur levensplezier en vreugde. Daar ondersteunt Pathara-Ma 19 in.
Tegelijkertijd met het loslaten van regels en principes, helpt Pathara-Ma 19 ons dat we het ordenende lineaire denkvermogen van de ratio loslaten en vanuit ons hart gaan vertrouwen op andere ordenende principes. De kosmos heeft een inherent ordenend principe dat gebaseerd is op wiskundige principes die niet lineair zijn zoals de Fibonacci reeks of muzikale verhoudingen. Het loslaten van de ratio opent ook het vermogen om in meerdere realiteiten tegelijkertijd te denken, een vermogen van de rechterhersenhelft. Dan snappen we opeens hoe wij als multidimensionaal wezen op meerder plekken op aarde tegelijkertijd aan het werk kunnen zijn en ook in de kosmos of op andere planeten onze bijdrage leveren. Vraag het de kinderen. Zij zijn met de Pokemon serie en vele andere tv series gewend aan telepathie en teleporteren.


Pathara-Ma 20

‘Ik accepteer dat ik liefde ben. Ik accepteer dat mijn lichaam, mijn denken, mijn voelen, een manifestatie zijn van mijn creërende Zelf’.
Pathara-Ma 20 is een remedie die een directe innerlijke rust geeft en het gevoel van thuis komen geeft in wie je bent en de weg die je bewandelt. Dit gevoel is een gevolg van liefde voor wie je bent en acceptatie van wie je bent. Je bent continu in verbinding met het voelend bewustzijn van het hart of van je buik. Dat houdt je bij jezelf en je innerlijke waarheid. Dat is levende stilte, rust en activiteit tegelijkertijd. De persoon die dat ervaart bij zichzelf, weet ook wat een tijdloos NU is, je bent in verbinding met je Bron. Daar is geen beperkende energie vanuit de ziel of de persoonlijkheid die vaak bepaald wordt door beperkende ervaringen vanuit het verleden.
Wij durven steeds beter op de eigen waarheid te vertrouwen. Het onderscheidend vermogen van het bewustzijn is het voelend vermogen in het fysieke lichaam. Het voelend vermogen, de energie van het hart, ankert de waarheid van het bewustzijn. Dus het bewustzijn weet wat waar is in verbinding met het voelend vermogen in het fysieke lichaam. Het is heel belangrijk dat we beseffen dat dat de enige vorm van waarheid is waar we werkelijk op kunnen bouwen. Deze waarheid is tevens onze bescherming tegen informatie van buiten vanuit de media en vanuit astrale lagen. Het daadwerkelijk voelend aanwezig zijn in het fysieke lichaam, is tevens de beste energetische bescherming die wij mensen kunnen hebben.
Pathara-Ma 20 brengt in ons bewustzijn dat we alles wat om ons heen is, creëren. Omdat ons bewustzijn steeds meer in overeenstemming gaat trillen met het hogere veld van liefdevol bewustzijn, creëren wij in overeenstemming daarmee een liefdevolle omgeving.
Zodra dat veld van liefdevol bewustzijn groter en omvangrijker begint te worden omdat meer mensen zo resoneren, brengt dit een omslagpunt teweeg. Dan gaan ook mensen met een minder ontwikkeld bewustzijn op dit veld van liefde resoneren. Vrede, liefde en vrijheid gelden voor ieder mens zowel als basaal verlangen als uiteindelijk doel.
Als een kritische massa bereikt is, gaat iedereen simpelweg vanuit het hart leven. Dat is tevens de manifestatie van de overgang van 3D naar 5D bewustzijn. Het grappige is dat intuïtie en liefde dan vanzelfsprekend de nieuwe maatstaf zullen zijn in plaats van wetenschap en ratio.
Pathara-Ma 20 werkt alleen bij mensen die de vorige remedies en het materiaal dat dat in jezelf aanraakt, werkelijk geïntegreerd hebben.


Pathara-Ma 21

'Ik maak aanspraak op de Wet van Vergeving en geef mijn imperfecte creaties uit verleden en heden terug aan de kosmos en creëer perfectie vanuit allesomvattende liefde.’
Bij Pathara-Ma 21 en de volgende nummers, komt een steeds nauwere relatie tussen de blauwdruk die we vanuit het Hoger Zelf gecreëerd hebben op een gebied waar ons dagbewustzijn (nog) geen toegang toe heeft, en het creatieproces in 3D. We kunnen steeds meer zijn wie we werkelijk of oorspronkelijk zijn.
Bij de vorige dozen Healing Arts werd steeds gewerkt aan het opruimen van karmische belasting en creatieprocessen uit het verleden, inclusief al onze eerder aarde incarnaties. Bij P21 worden ook de kosmische creaties schoon gemaakt. Een mens heeft een bestaan op aarde maar zijn invloed reikt tot ver in de kosmos en ook daar zijn creaties op blauwdrukniveau die niet meer aansluiten bij de huidige mogelijkheden. We spreken over kosmische velden en oude creatie templates die gemaakt zijn voor aarde, kosmos en de relatie daartussen. Een mens die zijn kosmische templates schoonmaakt, koppelt zich los van controlerende beïnvloeding door buitenaardsen en andere astrale energieën die de ontwikkeling van een veld van liefde op aarde willen tegenhouden. Het zet de mens vrij en geeft hem de mogelijkheid de paradijselijke staat op aarde te herstellen of te ‘wandelen met God’. En het geeft mensen ook de vrijheid om imperfecte creaties terug te geven aan de kosmos.
Pathara-Ma 21 genereert een intensief schoonmaakproces op cellulair en subatomair niveau. Dit kan vrij intensief aanvoelen en vraagt rust en goed naar de behoeften van het lichaam luisteren. De gebieden in het lichaam zoals de botten, waar de oudste energetische informatie is opgeslagen, kunnen worden aangepakt. Dit kan tijdelijke pijn geven in bepaalde botten. Ook worden bijvoorbeeld de pijnappelklier en andere organen ‘gescand’ door Pathara-Ma 21 en worden gebieden met lagere frequentie aangeraakt. Het brengt trauma’s naar boven die zich door herhaling hebben vastgezet in het celgeheugen en daarmee onderdeel geworden zijn van onze waarneming van de werkelijkheid. We hebben levens lang imperfectie gecreëerd en worden nu geholpen terug te gaan naar de oorspronkelijke creatie van eenheid en perfectie.
Pathara-Ma 21 werkt door op het gevoel van eenheid tussen mensen, gelijksoortige energieën gaan elkaar sterker aantrekken en relaties worden makkelijker, omdat mensen steeds beter de ander kunnen zien in wie hij werkelijk is.


Pathara-Ma 22

‘Ik Ben mijn lichaam, ik geniet van mijn lichaam en eer mijn lichaam als hoogste vorm van creatie en gebruik vanuit de Ik Ben mijn scheppende vermogen in mijzelf en mijn omgeving.’
Pathara-Ma 22 herstelt de informatiestructuur in een cel doordat de lichtstructuur in de cel hersteld wordt als een ragfijne structuur van lichtdraden. Een vervuilde cel verliest zijn informatiestructuur en er is een direct verband tussen lichtstructuur en lichtfrequentie en de mate van gezondheid van een cel of een organisme. Bewustzijn wordt gedragen door de lichtstructuur, bewustzijn creëert lichtstructuren en andersom als informatie in de vorm van Pathara-Ma 22 druppels wordt toegediend, herstelt een lichtstructuur en volgt een proces van bewustzijn. Pathara-Ma 22 is het enige flesje uit de serie Pathara-Ma II doos die veilig kan worden gegeven aan mensen vanuit de intuïtie van de therapeut, ook als cliënten hier nog niet aan toe lijken te zijn.
De Ik Ben energie, het Ik Ben bewustzijn, is dusdanig geactiveerd in alle chakra’s inclusief het basischakra dat we zulke Goddelijke frequenties in ons fysieke lichaam integreren dat we meer sturing krijgen over herstel, lees frequentieverhoging, van het fysieke lichaam, inclusief celvernieuwing. Dat start een nieuw leerproces voor ons mensen om op ieder moment van de dag aanspraak te maken op onze oorspronkelijke Goddelijke aard.
De Ik Ben wordt dieper in het lichaam geïntegreerd en we gaan het lichaam meer ervaren als uitdrukking van wie we zijn. We zijn ons lichaam! Lichamelijk genieten, vreugde om ons prachtige beweeglijke en sierlijke instrument, het lichaam eren om wat het is, dat is allemaal uitdrukking van wie wij in essentie zijn. Het fysieke lichaam is de hoogste scheppingsvorm van Goddelijke creatie!
Het is aan ons dieren, bomen, bloemen en planten te ondersteunen te herstellen naar hun oorspronkelijke vorm.
Pathara-Ma 22 helpt kinderen om volledig zichzelf te zijn en ondersteunt een juist ontwikkelingsproces van het Zelf. Het zorgt ervoor dat negatieve omgevingsfactoren niet van invloed zijn op het kind. Het geeft heel veel rust en is heel vormkrachtig, ook voor kinderen met ADHD.


Pathara-Ma 23

’Ik Ben mijn lichaam, ik aanvaard dat ik mijn lichaam creëer tot in elke cel. Ik besef dat mijn vrije wil en Goddelijke wil samenvallen en een doel dienen.’
Bij Pathara-Ma 23 gaat de energie opnieuw krachtiger stromen in ons lichaam, zodat de vuurenergie verder geactiveerd wordt in het lichaam, die de lagere mentale en emotionele energie nog weer diepgaander opruimt. Beide hersenhelften komen in balans en we worden niet meer sterker aangestuurd door hetzij het vrouwelijke, hetzij het mannelijke.
Pathara-Ma 23 gaat over twee belangrijke facetten. Het ene betreft het fysieke lichaam, het andere de creatie of manifestatiekracht. Nu we wat betreft de lagere mentale velden en emoties op neutraler terrein komen, hebben we nog wel te maken met de manifestatie van die gedachtes en gevoelens in het fysieke lichaam. Pathara-Ma 23 confronteert ons met de gebieden waar we niet liefdevol zijn naar ons lichaam en tot in de diepste manifestatie in de botstructuren begint de energie in beweging te komen. Tegelijkertijd helpt Pathara-Ma 23 ons van ons lichaam te houden en helemaal lichaam te zijn, met alle vormen van genieten die dat met zich mee brengt. Pathara-Ma 23 verbindt de lijn hart-stuitje, zodat we ons diepgaand veilig en geaard voelen in onszelf en brengt de vuurenergie zo diepgaand in het lichaam, dat alle energie die niet-Ik is, eruit geblazen wordt, van de klieren tot in de botstructuren. Het richt al onze energie naar binnen, zodat we meer en meer vrij worden van externe beïnvloeding.
Pathara-Ma 23 geeft bescherming zodat we niet meer uit ons eigen trillingsveld gaan, (bescherming werkt niet anders dan beter aarden en meer in je kracht zijn) ook bij kinderen die vanuit de sterren waar zij vandaan komen, een heel eigen veld van informatie meebrengen. Pathara-Ma 23 ondersteunt dat zij deze informatie zo vanuit het hart kunnen geven, dat ze ook gehoord worden en niet bedreigend zijn voor hun omgeving.
Pathara-Ma 23 activeert de vuurenergie in ons lichaam waarmee we gedachtes kunnen manifesteren en geeft ons een leertraject om ons fijner af te stemmen op de blauwdruk en onze energie te verfijnen, waardoor wij beter voelen en ervaren wat ons hoogste creatie doel is.


Pathara-Ma 24

‘Ik geniet van het leven, ik eer het leven. Ik creëer in harmonie met het geheel vanuit mijn transparante, innerlijke vuur en neem mijn plek in.’
Pathara-Ma 24 ondersteunt de samenwerking van de linker- en rechterhersenhelft vanuit de energie van het hart. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van de mens na het ontstaan van de dualiteit bij ‘het eten van de appel van kennis van goed en kwaad’, dat deze dualiteit zich opheft en weer tot eenheid komt. Niet alleen beide hersenhelften werken samen, ook geest en lichaam komen in een relatie van één zijn met elkaar. Individueel doel en collectief doel vallen weer samen. De wereld gaat er werkelijk heel anders uitzien als een kritische massa deze energie gaat leven.
Vanuit rechterhersenhelft hebben wij altijd toegang gehad tot de hogere velden van informatie, de sjamanen vertegenwoordigen dit veld. Bij Pathara-Ma 24 opent zich ook de informatie vanuit de linkerhersenhelft. Dit is de Logos, het levende, creërende woord dat rechtstreeks komt van de velden van oneindige levens- en scheppingsenergie. Voor dit kan gebeuren, moet eerst de lagere mentale energie opgeruimd worden in de linkerhersenhelft en de lagere emotionele velden, de pijnlichamen die aanhaken op de intuïtieve informatie vanuit de rechthersenhelft. Pathara-Ma 24 voltooit dit proces.
De lagere mentale energie is de aardse logica die het denken vernauwt en de zenuwbanen verdord of broos maakt en het denken vertraagt. Als we de invloed van dit denken begrijpen, dan snappen we waarom veel kinderen niet gemotiveerd zijn op school, omdat daar het lagere denken geleerd wordt en dit sluit niet aan bij hun innerlijke weten dat het geheel veel grootser en geweldig inspirerend en levengevend is. En dat zij gekomen zijn om dat te leven!
Het opruimen van pijnlichamen gaat onder andere over ontkenning van de intuïtieve informatie vanuit de rechterhersenhelft door anderen, maar vervolgens ook door onszelf. Pathara-Ma 24 zet ons vrij om onze waarheid en liefde voor het geheel te voelen, te leven en te zijn.