true colours

Healing Arts Liquid Light Frequencies - Living Grail

Artikelindex

Living Grail

De levende graal gaat over het simpele gegeven dat we zelf de heilige graal zijn en niet iets buiten onszelf nodig hebben om het hoogste van wat wij zijn in ons lichaam te integreren en te leven. Sterker nog, dat de hoogste potentie in dit lichaam zelf ligt opgeslagen en dat de wereld buiten ons hoogstens kan spiegelen wat we in onszelf dragen en zo ons uitnodigen het in onszelf te activeren.


Living Grail 1

Living Grail 1 nodigt je uit om volledig in je lichaam plaats te nemen.
De serie Living Grail laat ons een andere werkelijkheid ervaren ten aanzien van het fysieke lichaam. Duizenden jaren lang hebben we het lichaam proberen te negeren, te ontkennen, te pijnigen, omdat allerlei religies of het geloof dat aangaf en dit als goed en juist aanmerkte. We hebben een grote splitsing gemaakt tussen de geest en het lichaam. Alsof de instinctmatige impulsen en begeerten uit het lichaam voortkomen en wij er niet voor verantwoordelijk zijn, in plaats vanuit wie wij zijn.
Living Grail 1 en de volgende nummers laten ons ervaren dat lichaam en geest EEN zijn. Het fysieke lichaam is de materiële of gematerialiseerde kant van de geest. Maar dan niet als vaststaand iets, maar als een continu beweeglijke expressie van wie wij zijn en van ons bewustzijn: Het verandert in vitaliteit, in doorstroming, in schoonheid, in doorlaatbaarheid. Het fysieke lichaam gaat resoneren als informatielichaam, net zoals de hogere lichtlichamen. Het fysieke lichaam wordt een drager van de wijsheid van de aarde-energie, waar wij de Shekinah – het vrouwelijk aspect van het goddelijke – via het fysieke lichaam leren kennen. Het fysieke lichaam is ook de hoogste uitdrukking van creatie. Via de wijsheid van het fysieke lichaam krijgen we toegang tot deze bron van wijsheid. Daarmee komen kosmos en materie of het mannelijke en vrouwelijk in het heilig huwelijk bij elkaar in een gelijkwaardige relatie tot elkaar.


Living Grail 2

Living Grail 2 verdiept het hartsbewustzijn. Vanuit het hart wordt ons multidimensionele zelf opnieuw geboren, nu hier op aarde.
Living Grail brengt je in verbinding met het morfogenetische veld van Zijn. Dit is een nieuw energetisch veld, nieuw in opbouw door het huidige bewustzijn. Tegelijkertijd is het een oneindig oud veld, dat er altijd al was, maar waar een hoger gewekt bewustzijn voor nodig is om het veld te betreden. Dit veld gaat voorbij aan egoïsme. Het is een veld van eenheid dat simpelweg IS. Het is een veld dat voorbij het doen en moeten gaat. Het lijkt daarmee of alles er al is en er altijd al was, en dat een mens niets nieuws te creëren heeft. Onze nieuwe bijdrage is dat we bewustzijn hebben ontwikkeld over de menselijke rol in de schepping en we beginnen te begrijpen, dat daar een hoog alomvattend bewustzijn voor nodig is in combinatie met een totaal eigen unieke bijdrage. Dat is een bijdrage vanuit vrijheid en vanuit onvoorwaardelijke liefde. Het is alsof we bij Living Grail 2 zicht krijgen op de hele staat van bewustzijn vanuit de oerbron tot waar we nu zijn. Tijd valt weg, waardoor we nu weer zijn wie we in de oerbron waren en tegelijkertijd zijn we nu bewust in eenheid, waar we toen alleen eenheid waren. Het helpt ons beter te vertrouwen op de eigen informatie, de eigen innerlijke waarneming, de innerlijke stroom en de innerlijke waarheid. Waar verkramping is door aanpassing aan anderen, helpt Living Grail 2 dat loslaten. Het is een liefdevolle uitnodiging voor bevrijding van alles wat niet in overeenstemming is met het Christusbewustzijn. Familieverbanden zijn hier een voorbeeld van, maar ook de zielenfamilie speelt hier mee en buitenaardse contracten.Living Grail 2 verdiept het hartsbewustzijn. Vanuit deze trilling van liefde of dit veld van liefde, kun je iedereen om je heen meenemen in trilling en bewustzijn. Dat werkt eigenlijk vanzelf. De Living Grail 2 helpt je om meer liefde te ervaren voor het lichamelijke, dat op een bepaalde manier tegelijkertijd niet meer gewoon lichamelijk is, omdat de dierlijke aspecten van het menselijke getransformeerd zijn. Genieten van intimiteit en seksualiteit.


Living Grail 3

Living Grail 3: 'Ik Ben, trillend in eenheid en liefde en als een kind blij en vol verwondering.'
Living Grail 3 verhoogt de essentie van de wezensster naar de 'levensster'.Qua plek in het lichaam bevindt de wezensster zich achter de plexus solaris of de zonnevlecht. De zonnevlecht is de weerspiegeling van al onze persoonlijke bagage in dit leven, de wezensster vertegenwoordigt de Bron-energie. In de levensster is de kosmische energie van wie wij Zijn, zich zo aan het verankeren in het lichaam, dat het onderscheid tussen lichaam en geest gaat oplossen (om in alchemistische termen te spreken). De levensster is dus wat je in diepste wezen bent, je Zijn. Onze hoogste trilling wordt stap voor stap wakker door ieder leven dat we leven en de ervaringen die we daarin opdoen. De levensster betekent dat alles wat wij in wezen zijn, als trilling en bewustzijn in ons aanwezig is. De brug naar het eeuwige aspect van onszelf is geslagen en wij krijgen bewustzijn op wie we zijn. We zijn beter in staat dat direct te leven. Levensster-energie is kosmische energie en aardse energie tegelijkertijd. Geest is materie en materie is geest. De kwaliteit van de levensenergie neemt toe en dat waartoe het in staat is.In gewone woorden betekent het dat we als mens het vermogen terugkrijgen om ons fysieke lichaam aan te sturen met intentie en dat het lichaam daaraan gehoorzaamt, omdat het lichaam een onlosmakelijk deel is van wie we zijn. In termen van heling betekent dit dat we meer en meer invloed hebben om vanuit de geest het lichaam te helen en dat het lichaam uitdrukt wie we in essentie zijn. Als we volledig ja zeggen tegen het lichaam. Aarden is niks anders dan volledig in het lichaam zijn en dat het tegelijkertijd een onlosmakelijk deel van Gaia is. Living Grail 3 geeft vrijheid, omdat we zo volledig ons zelf zijn. Aansturing vanuit ons multidimensionele zelf in dit 3D lichaam, maakt dat alles soepeler loopt, er meer synchroniciteit is en meer ontspanning.


Living Grail 4

Living Grail 4 helpt het hart te rijpen naar een staat van zijn, dat het altijd open en stromend is.
Dit nummer gaat over meesterschap en over de alchemie van het hart. De hartsenergie heeft een alchemistische functie. De alchemistische transformerende energie is, dat er iets nieuws gecreëerd wordt. De energie van het hart heeft de functie om iets mooiers te creëren, iets voorbij wat er was. Alchemie heeft een levenstoevoegende kwaliteit. Alchemie brengt materie op een hoger trillingsplan. De ware meester wordt dat creatieveld. Die doet het niet, die wordt het. Dit heeft te maken met het (vanzelfsprekende) geduld van het hart om te wachten tot de tijd rijp is. Living Grail 4 helpt het hart in zijn rijpingsfase en transformatieproces naar een staat van zijn, waar het hart open is en altijd stroomt. Hoe merk je nu als individu dat het hart een centrale positie heeft in jouw bestaan? Je doet de dingen alsof ze gewoon en simpel zijn, terwijl er voor die tijd, een deel van jouw bewustzijn vanuit het ego meetrilde en besefte 'hoe goed je bezig was en wat voor belangrijk werk je deed'. Dat ego bewustzijn is niet meer of slechts op de achtergrond aanwezig. Je geeft wat je tot je beschikking hebt of wat jij ontvangen hebt en dat is het. Pas als we zo handelen, begrijpen we de nederigheid en eenvoud van de meesters, omdat er simpelweg geen ego meer mee resoneert.De liefdesenergie is van zo'n aard, dat het de dualiteit overstijgt, omdat het overal eenheid ervaart en genereert.


Living Grail 5

Living Grail 5: 'Waarheid van het hart zet altijd vrij en geeft vrijheid.'
We krijgen bij Living Grail 5 meer oog voor hoe bijzonder het fysieke lichaam is en de immense precisie waarmee dit vorm krijgt. Het fysieke lichaam wordt aangestuurd door het fijnstoffelijke fysieke lichaam en juist ook dat leren we beter kennen en zo leren we meer over creatie en schoonheid. Creatie begint bij het vergroten van de ontvangende vrouwelijke energie in onszelf. Ontvangen geeft bescheidenheid en geeft heiligheid terug aan het vrouwelijke. Waar we volledig ontvangen, geven we tegelijkertijd. Er vindt éénwording en balans plaats tussen geven en ontvangen en gever en ontvanger. Wat je krijgt, geef je weer weg en wat je krijgt, hoef je niet vast te houden. Want er komt weer nieuwe energie, nieuwe liefde, nieuwe kennis enzovoort. Het creëert vrijheid, omdat krijgen geen verplichting meer inhoudt van dat wat terug gegeven moet worden. Voor mensen die nog worstelen met de persoonlijkheid die zich wil laten gelden, is dit een bijna onbegrijpelijk iets en voor de persoonlijkheid een contradictio in terminis. Zowel om te beseffen dat ontvangen oneindig en niet beperkt is, als dat je alles zomaar weer weg kan geven, omdat het Zelf niets nodig heeft om aan vast te houden. Mensen die hiermee worstelen, worden hiermee geconfronteerd door het innemen van Living Grail 5. Living Grail 5 legt dualiteit in communicatie bloot en helpt het oplossen. Wij hebben alle aardse rollen zoals slachtoffer - dader, slaaf - meester, man - vrouw in beide aspecten ervaren, alsook de pijn die dat in ons genereerde. Juist een groter hartsbewustzijn maakt dat we beide kanten van de medaille kunnen zien en activeert het weten, dat ze eigenlijk over hetzelfde gaan, om daar compassie voor te hebben en ze zo te overstijgen. In verbinding met het Zelf, verwoordt het keelcentrum een waarheid die niet verdedigd hoeft te worden. Het is geen punt van de taart zoals de kerk een waarheid verwoordt en de wetenschap een totaal andere punt, maar de hele waarheid. Dit is de waarheid van het hart. Een universele taal die iedereen begrijpt. Er is geen andere mogelijkheid om bij die waarheid te komen dan dat alles zichtbaar wordt en alles ons gespiegeld wordt en dat we volkomen eerlijk en oprecht naar onszelf kijken. Liefde voor onszelf is daarbij de sleutel tot integratie en acceptatie. Het fysieke lichaam is daarbij niets anders dan een weerspiegeling van onze geest. En het ervaren van de pijn geeft de mogelijkheid de blokkade tot in de wortel (de afsplitsing van de oerbron) op te lossen. Die weg gaat vaak niet in een keer, maar in cirkels of spiralen.


Living Grail 6

Living Grail 6: 'Ik sta stevig en verankerd in de aarde. Krachtig. Lichaam en geest zijn steeds meer EEN.'
Living Grail 5 en 6 werken het meest heftig om de fysieke structuur en materie op een hoger trillingsplan te brengen. Beide lichtremedies maken het lymfe systeem grondig schoon. Het lymfe systeem is het meest verdichte systeem van het lichaam. De botstructuur is minder dicht. Bij nummer 6 begint ook de integratie van de linker- en rechterhersenhelft. Met name de dolfijnen en walvissen hebben veel verdriet gehad dat de mensheid een splitsing is gaan maken tussen links en rechts, waarbij wij uit de harmonie van de aarde geraakt zijn, terwijl de walvissen en dolfijnen altijd de integratie tussen beide hersenhelften hebben behouden. De linker hersenhelft heeft toegang tot de wetmatigheden van de natuur en de rechterhersenhelft is een creatie veld. Als links informatie geeft aan rechts, dan krijgen we bewustzijn waarom iets zo in elkaar zit. Als rechts informatie geeft aan links, dan voelen we hoe we de natuurwetten kunnen respecteren en daarmee kunnen samenwerken. De Living Grail serie ondersteunt het bewustzijn om het fysiek lichaam te wekken (wakker te maken) en te doortrillen, waardoor het meer en meer als een levend systeem gaat functioneren. Vanaf nummer 6 krijgen we meer bewustzijn op ziekte van ons fysieke lichaam, als zijnde een blokkade in de doorstroming van informatie vanuit het bewustzijnsveld. Doorstroming van het bewustzijn, heeft een directe werking op het fysieke lichaam. Als het bewustzijn en de trilling van het lichaam toeneemt, hebben we een natuurlijke behoefte aan vers, levend en onbewerkt voedsel als versterking van onze levenskracht. Maar we moeten nog leren om het voedsel met net zoveel liefdeskracht en bewustzijn te laten groeien als ons lichaam er nu aan toe is om te trillen. In de tijd van Lemurië was de samenwerking met elementalen en alle andere wezens als deva's, trollen, feeën, elven, kabouters, gnomen, zeemeerminnen enzovoort, heel gewoon. Wij konden ze gewoon zien en ze waren onlosmakelijk met ons verbonden. Door de gang van de mens door 3D zijn we de verbinding grotendeels kwijt geraakt en zijn al deze wezens naar het rijk van fabelen en sprookjes verwezen. Buiten ons waarnemingsvermogen zijn zij op een bepaalde manier wel 'levend' gebleven, maar ons bewustzijn activeert hun kwaliteiten en vice versa. Zij leven meer, als wij ze bestaansrecht geven en wij krijgen meer levenskracht door hun vitale bijdrage aan ons lichaam en het laten groeien van alles wat leeft. Living Grail 6 brengt deze wezens opnieuw in ons bewustzijn.


Living Grail 7

Living Grail 7: 'Met mijn multidimensionele zelf kom ik thuis op aarde en spreek mijn lichtkracht in mijn cellen aan.'
We zijn gewend om te denken dat het regenererend vermogen van ons fysieke lichaam wordt geactiveerd door ons te verbinden met de Bron. Dat is waar, maar ook maar een deel van de waarheid. Het regenererend vermogen is net zo goed in de cel aanwezig. Wij hebben eigenlijk beperkende aannames over de mogelijkheden van het fysieke lichaam. Het licht in de cel is hetzelfde als het licht in de Bron. We zijn alleen vergeten dat wij die pulserende frequentie zelf kunnen maken in de cel en uit onszelf. Deels zijn we dit vergeten, deels is dit uit onze cellen gewist door buitenaardse krachten die belang hebben (hadden) bij het onderdrukken van het menselijke ras. We kunnen aanspraak maken op het gegeven dat wij zelf het licht zijn, deel van de oneindige zee van lichtpotentie. Ons bewustzijn activeert en herinnert de cel en het atomaire bewustzijn dat het licht is. We herkennen dan, dat in de cel de Bron aanwezig is op deeltjesniveau. Dat betekent dat het atomair bewustzijn in cellen een impuls krijgt die gelijk is aan de Bron. We moeten leren opnieuw met dat atomaire bewustzijn te spelen. We kunnen verdichten, ons ruimer maken en mee pulseren op de hartslag van moeder aarde en het gevoelslichaam. Pas als we dat spel tot een soort standaardprogramma maken voor ons bewustzijn, wordt deze mindstretch geïntegreerd in ons systeem. Nu is er nog de neiging van de mentale velden om het bij het oude denken te laten en de controle mogelijkheden van de mentale velden zijn erg krachtig.


Living Grail 8

Living Grail 8 herstelt de prikkelgeleiding van ons zenuwstelsel, waardoor we meer toegang krijgen tot de hogere informatie van onze cellen.
Living Grail 8 werkt op alles wat in het lichaam elektrisch is: zenuwoverdracht en de hersenen. Disharmonische prikkels worden schoon gemaakt en ook vervuiling door verkeerde gedachtepatronen. Op zenuwbanen die niet gebruikt worden zetten zich minuscule kalkafzettingen af, waardoor de prikkelgeleiding afneemt. Nummer 8 'verkruimelt' als het ware de verkalking, waardoor het elektrisch veld hersteld wordt. Delen van de hersenen worden door de toegenomen prikkeloverdracht weer geactiveerd. We gebruiken nu 10-15 procent van onze hersenen. Dan kunnen we ons iets voorstellen bij hoeveel de energiedoorstroming in ons lichaam toe gaat nemen, zodat de hersenactiviteit ook toe gaat nemen. Je zou zeggen als je deze informatie leest, dat veel mensen dus deze remedie zouden moeten nemen, maar dat kan alleen en het werkt alleen als het bewustzijn eraan toe is en de intuïtie aangeeft dat dit het juiste flesje is. Living Grail 8 ondersteunt om de informatie in de hersenstam te ontsluiten. Het ontsluiten van de hersenstam maakt, dat we informatie van binnenin onszelf of in de cel zelf ontsluiten (zoals dit werd aangegeven bij Living Grail 7). Dit noemen we elektronisch bewustzijn. De hogere lichtvelden brengen de velden van informatie (die in de kosmos natuurlijk ook in overdaad aanwezig zijn) op celniveau in trilling of in het elektronische circuit en ons bewustzijn pikt deze subtiele trillingen op, die de hersenen dan weer omzetten in bewuste informatie. Het menselijk lichaam is in zijn huidige architectuur helemaal toereikend voor een multidimensioneel leven. Alleen de potentie moet verder ontsloten te worden. Ons bewustzijn functioneert op elektriciteit, bewustzijn en lichtenergie. Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus waar het bewustzijn meer en meer afgestemd is op de monade of de Ik Ben, is een hoger voltage mogelijk. Nogmaals we ontsluiten de informatie en de trilling die al in ons aanwezig is.


Living Grail 9

Living Grail 9 reinigt vanuit vuurkracht mijn mentale velden en geeft mijn woorden scheppingskracht.
Vanaf Living Grail 8 maakt de aarde contact met ons in plaats van dat wij contact met de aarde maken. De aarde is een enorme bron van voeding voor ons. Bij deze aarding vanuit hogere lichtvelden en hogere bewustzijnsvelden van moeder aarde, onze dierbare Gaia, is de kracht van de aarde die van vuur. Ondanks de vuurkracht is het een vrouwelijke, zachte energie. Vooropgestelde ideeën worden verbrand, het lager mentale veld wordt schoon gebrand. Tot nu toe werd het woord 'branden' amper genoemd. Maar het elektrische, kosmische vuur is geactiveerd en alles wat lager dan deze trilling is, wordt opgeruimd. Het is een energie waar we alleen maar ja of nee tegen kunnen zeggen, een tussenweg is er niet. De vuurkracht brengt ons ook dieper in de stilte. De vuurkracht helpt ons om alles los te laten wat wij vast willen houden. Er valt eigenlijk in die staat van Zijn niets meer vast te houden. Informatie komt en gaat. Living Grail 9 gaat over de poort van meesterschap voor dit leven en voorbij dit leven. Als wij door de poort gaan, dan is er geen weg terug. Dan kiezen we voor het elektrische vuur en de weg van belangeloze liefde en overgave aan het grote geheel. Door de poort krijgen we ook weer onze essentie van onsterfelijkheid terug. Het elektrische vuur is een eeuwig brandend vuur, omdat het in zichzelf brandt en niets buiten zichzelf nodig heeft. De menselijke wil is dan op een bepaald level uitgeschakeld, omdat deze energie zich niet laat dwingen. Dat maakt dat er ook geen misbruik van gemaakt kan worden. Als de vuurstroom krachtiger is, heeft het woord meer werking als we het uitspreken. Het betekent ook dat als de waarheid wordt gesproken, hij door anderen wordt herkend en geaccepteerd. Denk even terug aan het elektrische vuur. Dat brandt in zichzelf. Iemand die de waarheid spreekt, hoeft geen medestanders te hebben en is ook niet tegen iemand. De persoon spreekt op zichzelf, onbevooroordeeld, los van sociale wenselijkheid. Dat maakt dat anderen daar onbevangen naar kunnen luisteren. De vuurkracht van het woord moet je wel leren kennen. Woorden kunnen zo'n scheppingskracht genereren, dat iets per direct tot stand komt. Eigenlijk is de intentie erachter het werkende veld, zodat ook niet uitgesproken woorden soms even krachtig kunnen werken. Living Grail 7 en 8 (en voorgaande nummers) zijn heel belangrijk, zodat er voldoende uitzuivering plaats vindt en alleen het eigen gezuiverde vuur brandt. Door gebruik van Living Grail 9 kunnen we de boodschappen van moeder aarde als levend wezen beter ontvangen. De aarde zelf is zo ver, dat zij niet meer duldt dat zij niet gehoord wordt. De Indianen, de Maya's, de Aboriginals, de Bosnegers hebben altijd de aarde behandeld als levend wezen, met respect en als hun eigen moeder. Maar zijn heel vaak niet gehoord door anderen. Er is een veld aan het ontstaan waar mensen niet langer dulden dat er onwaarheid gesproken wordt. Kijk bijvoorbeeld naar de verhalen rond vaccinaties en een steeds grotere groep mensen die de vaccinaties weigert.


Living Grail 10

Bij Living Grail 10 wordt de eenheid tussen beide hersenhelften hersteld. Gevoel en denken kunnen weer volledig samenvallen.
In Living Grail 10 zit een code of sleutel, waardoor er weer lagen uit de voorgaande flesjes ontsloten gaan worden. Dit werd bij Living Grail 5 de volgende cirkel van bewustzijn genoemd. Living Grail 10 geeft verstilling, innerlijke stilte. Deze basis van stilte en balans maakt dat we heel makkelijk toegang hebben tot nieuwe kennis en informatie. Met dit flesje ervaren we dat het niet meer nodig is om informatie vast te houden. We hebben de informatie al in ons en we hoeven het alleen maar toe te laten en weer weg te geven. Dat kan ook gebeuren met de velden van gedachtes. Living Grail 10 laat ons meer en meer beseffen dat wij niet onze gedachtes zijn, maar dat gedachtes de intentie volgen. De intentie komt voort uit het hogere bewustzijn en daarboven gelegen lagen. De intentie komt steeds zuiverder in rechte lijn door. Dingen ontstaan zonder dat we erover nadenken! Bij Living Grail 10 gaan de linker- en rechterhersenhelft in eenheid samenwerken. Bij het binnengaan van de materie van de mens (aan het eind van Lemurië) is het tussenschot tussen beide hersendelen gevormd, het corpus callosum als beschermende werking voor twee verschillende elektrisch velden, waarbij de hersenen door het bewustzijn (en meestal het geautomatiseerde onbewuste bewustzijn) een programma van filtering hebben of een item in de linker- dan wel in de rechterhersenhelft 'behandeld' wordt. Ook die programmeringen zijn een gevolg van collectieve, maatschappelijke velden. De dyslectische kinderen die niet programmeerbaar zijn binnen de oude manier van denken, hebben hier al een geweldige verandering in gebracht. In de nieuwe situatie is het bewustzijnskader wezenlijk anders. De linkerhersenhelft is nu in staat in meerdere tijdslijnen te denken en volgt de grote wetmatigheden van de kosmos. Links en rechts werken in eenheid. Dat betekent dat gevoel en logisch denken volkomen met elkaar samenvallen. Dat is erg nieuw!!! Living Grail 10 brengt het menselijk elektriciteitsveld naar het nulpunt. Het nulpunt is het moment van eenheid en nu, waarbij verleden en toekomst niet meer bestaan (en trillingen uit het verleden niet meer mee resoneren). Het nulpunt betekent eigenlijk dat er geen afleidende of vervormende of uitstellende energie meer is, maar alles direct IS. Het Christusbewustzijnsgrid (het Bethlehemgrid) dat eerst zo'n 1.80 meter meter in de aarde aanwezig was, komt nu naar onze voeten, als uitnodiging aan ons om contact te maken met dat veld. De aarde heeft het nodig om in ons te ankeren. Het is belangrijk dat we goed beseffen dat wij ons ankeren in de aarde en dat de aarde zich in ons ankert. De graalbeker is de uitdrukking van de oneindige Bronenergie, die vanuit de aarde de graalbeker vult en vult en vult. Dat maakt het scheppingsproces met de aarde ook zo bijzonder en speciaal. Om te kunnen manifesteren, moeten wij fysiek deel uitmaken van de aarde en het aardebewustzijn en in perfecte harmonie met de Bron zijn.


Living Grail 11

Living Grail 11: 'Vanuit rust weef ik mijn lichtbijdrage aan een nieuwe wereld en voel mij ingebed in de graalenergie van moeder aarde.'
Living Grail 11 opent de weg naar de toekomst en brengt tegelijkertijd de toekomst naar het nu. De toekomst vormt een enorm verbreed veld van informatie. Vanuit het hart weven wij als het ware de lichtlijnen om een nieuwe 5D aarde te creëren. Creatie is iets wat ontstaat en niet iets wat je doet. Creatie is in jou als een zaadje voor de volgende stap. Met deze lichtlijnen maken we ook verbindingswegen door het universum en interdimensionale communicatie. Dit lichtveld heeft een prachtige liefdevolle energie, het is compact en zichtbaar en het is de oorspronkelijke opdracht van de aarde. Tijd is daarbij een fictief begrip. In die zin dat rond 2012 de specifieke potentie en bedoeling van aarde en mensheid wel degelijk nu in de vorm komt en niet honderd jaar eerder of 2000 jaar eerder. Bij wie deze energie is geactiveerd, is hij geactiveerd en de mens bij wie dat nu nog niet is, die komt op zijn tijd. Wat voor de een nu is, is voor de ander later. Uiteindelijk is er geen vroeger of later. Het is allemaal tegelijkertijd. Het is. Er blijft ook niemand achter. Dat zijn gedachtespinsels om ons in de dualiteit van goed en kwaad te houden. De energie die Living Grail 11 vertegenwoordigt, geeft zoveel rust omdat het ons uit de tijd zet. Je doet wat op dat moment kan en dat is prima. Het zet de tijd stil, zet rechtop en in rust. Tijd geeft juist onrust. Living Grail 11 is belangrijk voor kinderen die zonder tijd leven. Dit maakt hen bewust en compact, zodat ze zichzelf niet meer verliezen in dromen of tijdloosheid (tijd zonder bewustzijn).Bij het begin van de beschrijving van Living Grail 10 werd de stilte genoemd. Bij Living Grail 11 is de stilte een zee van potentie, van waaruit alles mogelijk is binnen de bedding van een veld van liefde. Per direct kunnen we alles manifesteren wat gevoed is door het veld van liefde. Weer is het een bewuste keus (zie ook Living Grail 9) om die stap te zetten. Living Grail 11 ondersteunt ook dat mensen een keuze accepteren en er geen oordeel meer over hebben. Er is een neutraliteit in alles wat je doet. Nummer 11 helpt om neutrale beeldentaal te genereren gebaseerd op Zijn. Deze beelden zijn eenduidig, helder en voor een uitleg vatbaar. De kleuring van emoties en mentale velden die zelfs doordringen in visuele beelden, worden opgeruimd. Nummer 11 opent ook de zee van potentie. Het ontsluit velden van weten en inzicht en doorzicht in de grote patronen van het leven. Oorzaak en gevolg, we zien het totale web, in plaats van de stukjes (vergelijk de hele waarheid in plaats van een taartpunt bij nummer 5). Vanuit intentie wordt de deur naar inzicht geopend en het gebeurt vanuit een grote innerlijke rust. Hoe is dat toepasbaar op het proces van manifesteren vanuit de graalenergie? Rust is nogmaals de voorwaarde om te komen tot creatie en het optimaal aansluiten op het creërende veld van de aarde-energie. Rust houdt het veld van gedachtes en ego erbuiten en rust geeft verbinding met je intentie en een welbewuste keuze. Dit heeft niets met verantwoordelijkheid te maken, omdat alleen het ego zich verantwoordelijk voelt. Dit doe je omdat je het van binnen voelt. Je bent volkomen vrij om het wel of niet te doen. Het is een vrije gift.


Living Grail 12

Living Grail 12: 'Ik ben alles en alles is in mij. De liefdestrilling en plezier van kosmos en aarde trillen in mijn cellen.'
Living Grail 12 staat voor verinnerlijking. Waar je als het ware bij 11 nog naar de zee kijkt, maak je nu weer deel uit van de zee. Je bent de druppel in de zee en de zee tegelijkertijd. Dat is een enorme bewustzijnssprong. Mystici komen 'per ongeluk' in deze beleving en ervaring en zijn vervolgens hun hele leven op zoek naar het opnieuw ervaren van deze staat van zijn. De stap in bewustzijn is zo groot omdat de linkerhersenhelft zoals hij nu functioneert dit niet meer kan bevatten. Dit is alleen te voelen als waarheid, als 'instant truth'. Alleen via innerlijk weten en voelen, ervaren we dat het exact het juiste is wat er gebeurt. Nieuw voor deze tijd is, dat we het gevoelsveld qua ervaring kunnen delen met een ander, en dat de ander hetzelfde voelt en ervaart in dezelfde intensiteit. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om volledig aanwezig te zijn in de vijfde dimensie. Het gevoelsveld is onderdeel van het veld van liefde. Het kunnen delen van een gevoelsveld met anderen, is een voorwaarde voor een harmonische creatie en manifestatie. Manifestatie is een gevolg van intentie, liefde en gerichte scheppingskracht (klank of licht). Dus als je een beeld hebt, maar je hebt het gevoel er niet bij, dan is je creatie niet volledig. Bij de creaties die we eerst maakten, was het ego nog aanwezig en ook de eigen mentale velden. Pas als die zijn uitgezuiverd, komt het hart en de gevoelsbeleving erbij. Dan gaat het erom dat beeld en gevoel met elkaar samenvallen. Het kan ook andersom gaan, dat we als eerste een heel diep gevoel hebben en vervolgens de mentale velden inzetten om de creatie compleet te maken. Het zal voor veel mensen een verademing zijn om te ervaren dat het gevoel het scheppend vermogen in werking zet. Het gevoel geeft een leven genererende stroom. De Living Grail gaat over het heilig huwelijk in onszelf en volledige eenwording van het mannelijke en vrouwelijke tot in het fysieke. Dat heeft dus ook effect op seksueel gebied. Living Grail 12 nodigt uit tot overgave en met plezier totaal in het lichaam aanwezig zijn. Door middel van bewustzijn krijgen we ook sturing over de hormonen. Nummer 12 maakt het gehele endrocriene stelsel schoon en de geslachtsklieren zijn daar onderdeel van.De energie waar Living Grail 12 voor staat maakt dat het zelfgenezend vermogen voor ons zo vanzelfsprekend wordt, dat we het ook niet meer als heel bijzonder ervaren. De rol van onze begeleiding verandert ook. Deze hebben meer en meer de functie ons te ondersteunen om het eigen weten helder te krijgen. En ons nieuwe dingen aan te reiken zodat nieuwe velden van informatie zich alsmaar openen. En ook vice versa, dat wij als mensen informatie genereren voor de kosmos. De hogere wezensdelen worden zo in ons geïntegreerd dat we lichtwezen en mens in een zijn.