true colours

Healing Arts Liquid Light Frequencies - Living Arc

Artikelindex

Living Arc

De Living Arc is de doos waarmee wij de overgang maken van dualiteit naar eenheid Om die overgang te maken, moeten alle schaduwaspecten van onszelf in het licht komen. In eerste instantie is de doos Living Arc een hele confronterende doos omdat hij ons niet aflatend confronteert met die delen in onszelf en soms vooral door ons geprojecteerd in de ander, waarmee wij nog niet in liefde zijn met onszelf. Alles in ons wil tot liefde en eenheid gebracht worden. Ons hele lichaam is één opslagveld van herinnering. Letterlijk ieder celletje wordt aangeraakt met de nieuwe energie om zich de goddelijke aard te herinneren en qua trillingsgetal te veranderen. De emotionele velden worden verder geschoond van herinneringen van de persoonlijkheid zodat zij dragende velden worden voor de gevoelsvelden, de velden die het hart herkent als oneindig intelligent en verbonden met het leven en de levenskracht. De mentale velden worden opgeruimd zodat wij niet langer ons laten beperken door welk gerealiseerd gedachtenveld dan ook: Noch de aardse velden door religie en regeringssystemen in het leven geroepen, noch de beïnvloeding vanuit buitenaardse velden die de mens graag onder controle willen houden. Ook worden de linker- en rechterhersenhelft qua trillingsgetal gelijk gemaakt en verbonden waardoor zij veel meer onderling uitwisselen. We komen los van bestaande denksystemen en onze creativiteit en oorspronkelijk denken krijgt een megaboost. We gaan meer functioneren vanuit de rechterhersenhelft. Aangezien deze èn holografisch werkt èn geen tijd kent, kunnen we begrijpen dat we ons weer meer en meer verbonden voelen met het grote geheel en dat geschiedenis en vorige en toekomstige levens wegvallen en alles één moment NU is.

Het Engelse woord Arc betekent Ark en refereert aan de Ark van het Verbond: het verbond dat God met de mens sloot dat de mens alles in zich heeft om medeschepper te zijn. De Arc serie ontsluit de hogere coderingsvelden in ons DNA waarmee wij weer (heilige) informatie herinneren die onze vermogens als mens enorm doen toenemen. Deze informatie is opgeslagen in onze eigen DNA velden en hoeven alleen ontsloten te worden. Een hoger trillingsveld ontsluit deze informatie of maakt haar wakker. Wetenschappers spreken hier over slapend DNA of zelfs junk DNA. Het woord Living betekent uiteraard levend en staat voor de mens en de mensen die met elkaar een levend morfogenetisch veld vormen. Als de één in bewustzijn toeneemt, dan is dat van positieve invloed op de ander. Als een persoon zijn DNA coderingsveld opent, dan is het voor de ander makkelijker.


Living Arc 1

‘Ik ben mijzelf, in mijn centrum en in mijn basis: stil, zonder gedachte of vorm. Ik Ben.’
Living Arc 1 gaat over de absolute vrijheid van de mens. Hij helpt om je eigen basis breder te maken. Je eigen onderscheidingsvermogen wordt helder en je weet wat van jou is en wat van de ander. Dat geeft vrijheid. Als je goed bij jezelf bent, dan kun op een objectieve manier naar de energie van anderen en van jezelf kijken. Het versterkt je individualiteit om in een groter algemeen veld in liefde jezelf te zijn.
Veiligheid en bestaansrecht in het eerste chakra zijn vanzelfsprekend, zijn een goddelijk recht voor ieder mens. Met dit besef kan een mens dieper in zijn fysieke lichaam zakken. In het eerste chakra komt een weten, zodat de oude pijn zich niet meer hoeft te herhalen.’
Er vindt een eerste verankering plaats van de hogere kosmische lagen van jezelf in de basis en ook een verankering van de vijf D aarde in je basis. Het brengt lichtdraden in de basis met een diamant (= regenboog)structuur.
Je gaat steeds meer ervaren dat je vanuit jezelf creëert en dat je ook de potentie krijgt om voorgaande creaties (bijvoorbeeld een blauwdruk voor dit leven) te hercreëren vanuit intentie, als motor van jouw goddelijke wil voor realisatie op aarde.


Living Arc 2

‘Ik Ben de weg naar eenheid. Alles waarin ik nog duaal ben, ga ik aan in liefde en vanuit mijn waarheid.’
Om de essentie van de doos Living Arc in onszelf aan te raken, is het een voorwaarde dat je de confrontatie met je duale stukken in jezelf aangaat. Alles wil tot eenheid gebracht worden in jezelf. Het vraagt absoluut respect voor je eigen waarheid, gebaseerd op liefde voor jezelf en wie je bent. Living Arc 2 confronteert je met alles wat je nog buiten je systeem zet als afspiegeling van de dualiteit omdat je er geen ik tegen zegt. Soms moet je nummer 2 dus langere tijd gebruiken voor dit opruimproces, omdat iedere nieuwe stap die je zet, je weer nieuwe (oude) vormen van ontkenning, afscheiding of afsplitsing kan laten zien.
Living Arc 2 confronteert je onomwonden met waar je niet bij jezelf blijft. Daardoor ontwikkel je juist de mogelijkheid om steeds jezelf te zijn. Living Arc 2 ondersteunt je om in het nu aanwezig te zijn. Je blijft in je zijn, in je waarheid (eerste en tweede chakra) en je liefde (vierde chakra). Je blijft in verbinding met je eigen gevoel, wat er ook gebeurt, of hoe heftig de emoties van de ander ook zijn. Dat is tegelijkertijd de allerbeste en allermooiste hulp die je jezelf of iemand anders kan geven en de enige vorm van hulp die geeft zonder te geven en de ander volledig in zijn waarde laat.
Living Arc 2 brengt de energiestromen in het lichaam tot eenheid en zet het lichtlichaam recht in het fysieke lichaam. Sommige mensen ervaren dat ze rechtop worden gezet en langer worden. Zo valt de doorstroming van het centrale kanaal, de buis van licht, makkelijker samen met de ruggengraat. Hoe meer deze samenvallen, hoe soepeler en buigzamer de ruggengraat wordt en vastgezette emoties worden opgeschoond. Dit heeft ook een positieve invloed op soepelheid van denkstructuren. Het werkt ook door op het ruggenmerg en de aanmaak van rode bloedlichaampjes. Hoe meer de fysieke lichaamsprocessen worden doortrokken door het lichtlichaam, hoe meer het DNA zich kan herstellen. Het voeden van de ruggengraat door de buis van licht maakt, dat je gevoed wordt door de hogere energieën van hemel en aarde. De substantie, de ‘aardse’ stof van onder andere de organen, wordt aangepast aan het nieuwe veld met nieuwe lichtcoderingen van een diamanten structuur.


Living Arc 3

‘Ik centreer mijzelf in de buis van licht. De epifyse is de centrale, objectieve aanstuurder van alle lichaamsprocessen.’
Living Arc 3 werkt onder andere in op de hersenstam. In de hersenstam zitten coderingen die de waarneming kleuren. Bepaalde overtuigingen draag je bij je, vaak gedurende vele levens en deze kleuren je werkelijkheid. Zo heb je moeite met het helder zien van de vele soorten en manieren van subtiele onderdrukking van het menselijk ras. Living Arc 3 ontkoppelt het denken en ontkoppelt je concepten over de werkelijkheid. Het maakt de waarneming weer objectief. Voor een juiste basis van creëren is het belangrijk dat je voelt en weet dat alles mogelijk is.
Living Arc 3 heeft uitwerking op het hormoonstelsel. Je hormonen zijn gekoppeld aan het tweede chakra en bepalen hoe je je voelt. Een niet goed gebalanceerd hormoonstelsel kleurt je emotie, je gevoel en kleurt je waarneming net als het denken dit doet. Living Arc 3 brengt je terug bij de oergrond van het bestaan. Dat is de toegang tot de oerzee (vanuit het tweede chakra) van waaruit je geboren bent, je geboorterecht en de toegang tot het zijnsaspect. De oerzee is objectief en zuiver. Alles wat je ooit ervaren hebt, mag er zijn, alle emoties. Een objectieve waarneming vanuit de oergrond balanceert het hormoonstelsel en maakt de epifyse (de pijnappelklier) weer tot de centrale aanstuurder van het hormoonstelsel. De essentie van de epifyse is dat hij ons centreert en terug brengt bij de eenheid. Living Arc 3 activeert lichtlijnen in de oergrond en in het stuitje. Het maakt het stuitje helder en lost oude programmeringen op (net als bij de hersenstam), zoals ervaringen van afwijzing door adoptie of een niet erkende vader. Lichtlijnen zijn informatie en lichtlijnen activeren bewustzijn. Via bewustzijn besef je de samenhang in alles.
Je geboortenaam uitspreken activeert bij Living Arc 3 het oorspronkelijk krachtveld voor welke naam jij als ziel gekozen hebt om als krachtbron met je te dragen. De Ik Ben energie brengt ook het geboorterecht terug in je systeem.


Living Arc 4

‘Ik sta in mijn liefde. Ik ben in overgave mijzelf. Ik herken en erken de kracht van mijn woorden.’
Living Arc 4 maakt de overgang van het Ik-veld naar een Wij-veld, waarin wij weer onze krachten bundelen en samenwerken om doorgang te krijgen naar de hogere lichtvelden van informatie. Living Arc 4 gaat over de toegang tot alle dertien dimensies, waarbij de dimensies niet meer aparte eenheden zijn, maar samen een geheel vormen. Vanuit het eerste chakra wordt de verbinding gemaakt naar de hogere dimensies. Dit genereert de volledige, allesomvattende levensenergie en liefdesenergie.
Met Living Arc 4 kijk je naar voren en niet meer naar achteren wat geweest is. Het gaat om een toekomstvisie en toekomstgericht zijn. Living Arc 4 centreert en richt zich naar het centrum. Alles is in jou gecentreerd in het hart: mannelijk-vrouwelijk, hemel en aarde, voor-achter. In het centrum staan vraagt om volledige overgave zonder reserve, zodat je volledig doet wat jouw taak is. Betekent ook volledig mens-zijn, deel van het geheel (aarde-kosmos) zijn en volledig geïncarneerd mens zijn. Vergelijking met anderen, wie zij zijn, wat zij kunnen, is niet meer van belang omdat je alleen maar jezelf kunt zijn in deze energie; in overgave en kwetsbaarheid.
Het creërende woord speelt een wezenlijke rol bij Living Arc 4 en bij alle flesjes Living Arc. Je energetische systeem wordt steeds opener naar buiten, terwijl je chakra’s naar binnen gericht zijn, voelen van binnenuit. Je systeem wordt gevoeliger voor het trillingsveld van woorden. Hoe meer je in je eigen centrum blijft, hoe beter je kunt onderscheiden wat andere mensen zeggen of dit over henzelf gaat of over jou. Dus enerzijds komen woorden meer binnen, maar anderzijds onderscheid je beter de oorspronkelijke trilling van woorden. Je creërende kracht in het gebruik van het woord wordt sterker en de zeggingskracht van het woord wordt sterker. Je woorden sluiten aan bij je hart en je gevoelsvelden. Je weet precies wat je moet zeggen om helend te zijn voor je omgeving en je woorden hebben een helende werking.


Living Arc 5

‘Ik spreek het levende woord, ik spreek vanuit mijn hart. Zo raak ik de ander in zijn Zijn.’
Living Arc 5 gaat allereerst over de keel en het levende woord. In het levende woord is de levensenergie geïntegreerd. De trilling van hart en ziel zijn in het levende woord verweven, de persoonlijkheid is hier niet meer bij betrokken. De verbinding, die is gemaakt, heeft te maken met leven brengende energie. Tot in de diepste lagen van bewustzijn kun je leven brengen door dit woord. Het geeft licht, het geeft inzicht, het geeft helderheid, waardoor de energie lichter wordt.
De kracht van de taal is ook luchtig, als gevleugelde taal en humor krijgt ruimte. Er zit geen lading meer in wat je zegt, omdat de persoonlijkheid niet meer mee resoneert met zijn neiging tot veroordelen of afkeuren. Wat je zegt is waar, zuiver en objectief. De ander herkent onmiddellijk deze oorspronkelijke kwaliteit en kan er onbevangen naar luisteren en zich werkelijk vrij voelen hier al dan niet iets mee te doen. Voor degene die spreekt, is het van geen belang of de ander er wel of niet iets mee doet.
Het woord is een natuurlijk aspect van Zijn, neutraal in zijn inhoud, liefdevol en het schept vrijheid. Het woord raakt iemand in zijn centrum en brengt hem terug bij zichzelf. Ontvangen en geven zijn hierbij één, omdat er niets gegeven wordt en iemand dus ook niets hoeft te ontvangen. Het Is.
Living Arc 5 herstelt ook de eventuele energetische gaten in ons auraveld, die in je kindertijd zijn ontstaan, omdat je vanaf de geboorte heel vanzelfsprekend in je hart aanwezig was, maar dit er niet altijd mocht zijn. Waar dit nog sterk speelt, is het belangrijk om ook andere Healing Arts remedies in te nemen, om deze emotionele ballast op te ruimen, zodat er ruimte komt voor het oorspronkelijke gevoel. Bij sommige kinderen is vanuit hun gevoel een vanzelfsprekende wijsheid aanwezig. Zij zijn een goed voorbeeld van hoeveel informatie in ons gevoelsveld opgeslagen zit. Living Arc 5 versterkt dit, zodat zij hun wijsheid niet opgeven als ze binnen een schoolsysteem terecht komen, waar deze wijsheid niet erkend en herkend wordt. Het houdt hen in hun centrum.


Living Arc 6

'Ik ervaar en begrijp mijn multidimensionaliteit. Ik heb bewustzijn op de subtiele creatiekracht van mijn (hoger) denken.’
Living Arc 6 bevordert een betere samenwerking tussen beide hersenhelften. De bedrading van het grofstoffelijk energetische lichaam wordt ontkoppeld van het fysieke lichaam. Dat houdt in dat de hersenen niet meer aangestuurd worden door alle signalen en onrust van het lagere mentale lichaam, de altijd drukke mind. De hersenen komen tot rust en er komt balans in beide hersenhelften. Als de hersenen tot rust komen, kan het hart, dat werkt met subtielere gevoelssignalen en het hoger denken, het overnemen. Het hoger denken is heel zuiver en helderziend waar te nemen als subtiele bedrading en is zeer fijnmazig. Zuiver denken is heel gevoelig voor de juiste woorden en werkt op basis van ingeving vanuit het hogere veld van intuïtie. Niet alleen woorden zijn vormgevend, ook de subtiele energie van hoger denken is creërend en vormgevend. Elke gedachte is een creatievorm en resoneert mee bij creatieprocessen. Helende gedachtekracht gericht op een ander, heeft dus direct effect.
Bij Living Arc 3 is beschreven hoe lichtlijnen en bewustzijn samengaan. We hebben in het algemeen een sterk beheer over de functie van de linkerhersenhelft. We zijn ons zeer bewust zijn van tijd, van structuur, van logica, van controle over bepaalde gebeurtenissen. Uiteraard krijgt het bij veel mensen teveel nadruk. Over de rechterhersenhelft hebben we minder beheer. Het overkomt ons meer: een creatieve inval, een plotselinge droom, toegang tot een vorig leven. Living Arc 6 activeert samenwerking tussen beide hersenhelften en activeert de lichtstructuren in de substantie van de rechterhersenhelft.
In samenwerking van beide hersenhelften en met loskoppeling van lagere mentale velden, ontstaat een exacte waarneming. De lichtstructuur van de hersenen maakt nu ook verbinding met de oren en het zien. We krijgen beheer over ons horen en waarnemen. Hoog bewustzijn heeft alles te maken met absolute objectiviteit. Vanuit objectiviteit kunnen we vanuit een heel hoog bewustzijnsniveau naar de realiteit kijken. Zuiver horen betekent, dat je de boodschap onder dat wat gezegd wordt, kunt horen. Vanuit absolute objectiviteit is er een objectief veld van liefde en je ziet en beseft het doel in alles. De mier, de mug, het blad aan de boom, ieder levend wezen heeft zijn functie in het geheel en ieder wezen is van volmaakte schoonheid. Alles wat een mens meemaakt, heeft een functie in het geheel en het achterliggende plan is gebaseerd op immense liefde en wijsheid. Dat genereert niet alleen objectieve waarneming, maar een veld van liefde waardoor wij alles kunnen aanraken met die Goddelijke liefde.
Objectieve waarneming geeft toegang tot het bewust creëren van materie, zoals bijvoorbeeld een gezond en stralend fysiek lichaam.
Vanuit de rechterhersenhelft krijgen we meer toegang tot parallelle levens, multidimensionele werkelijkheden en subtiele waarneming.


Living Arc 7

‘Ik erken mijn gouden energie van mijn hoger Zelf: mijn scheppingskracht, mijn drakenkracht.’
De hele serie Living Arc is een transformatieproces voor indaling van het hogere lichtwezen in een fysiek lichaam, dat deze hogere trilling kan hanteren. Met het doorlopen van ieder flesje zet het lichaam een bepaalde stap
Living Arc 7 herverbindt het fysieke lichaam met het hogere fijnstoffelijke lichaam, zodat de goddelijke energie direct door gaat stromen naar het fysieke lichaam. Living Arc 7 activeert de onderste chakra’s, zodat de Ik Ben energie of Hoger Zelf indaalt in de laagste chakra’s. De onderste chakra’s staan voor: in beweging komen, handelen, scheppen en ook het allerdiepst doorvoelde bestaansrecht; dat jij het recht hebt om te zijn wie je bent. Je kan dan diep van binnen voelen dat jij dit keer niet omgebracht wordt om wie je bent.
Bij Living Arc 7 (en nummer 8) worden de onderste chakra’s sterk geactiveerd en gaat de kundalini, de scheppingsenergie, sterk stromen. In aansluiting op universele liefde en universele scheppingskracht mag onze unieke liefde en onze expressie van wie wij zijn, meer en meer in de vorm gezet worden. Hier speelt de persoonlijkheid geen rol meer. In het opruimproces of aanraak proces kan het wel zijn, dat bij jou een onderdrukt hormoonsysteem weer gaat functioneren en bijbehorende emoties gaan stromen. Daarna wordt de balans hersteld. Concreet kan ook een (onderdrukte) vrouwelijke cyclus weer op gang komen.
Bij de serie Living Arc speelt de drakenkracht als oer-scheppingskracht een belangrijk rol. De draken hebben aan de oorsprong van de aarde meegewerkt om de aarde vorm te geven. Living Arc 7 activeert de drakenkracht in jezelf waarmee je direct samen kunt werken met deze machtige energieën. Je kunt met hen samenwerken als je krachtig jezelf bent met een absoluut (innerlijk) weten en bewustzijn over jouw functie in het geheel. De drakenenergie bij Living Arc 7 is een gouden, vloeibare, schitterende energie. Het is een nieuwe energie op aarde, die de meesters ons nog niet voorgeleefd hebben. De draak staat voor oerkracht en goud staat voor vernieuwing. Het is informatie met wit-gouden energie voorbij de mentale velden, verlicht en stromend, trillend in zichzelf als een ster in een sterrenhemel, met een prachtige geometrische structuur. Het staat los van de ander en heeft een eigen informatieveld, maar is wel in contact met alles. Er is een duidelijke afbakening tussen de energie van jou en de ander. Het gaat over wie jij bent, jouw kwaliteit en ieder deeltje heeft zijn eigen plek, er zijn geen randfiguren. Dit is wat de nieuwe aarde zal worden en hoe nu ‘de draak de nieuwe aarde baart.’


Living Arc 8

Ik ben geaard in mijn lichaam en tril in alle dimensies. Zo (mede) creëer ik en ervaar ik de nieuwe aarde. Wat een vreugde!’
De volgende fase van mens-zijn gaat over samenzijn in liefde, over het werkelijk harmoniëren van alle energieën. Dit proces kan alleen plaats vinden als je als mens in je centrum, middelpunt bent en in je liefde. Dat moet je zelf verworven hebben door wie je bent. Daarin telt niet alleen wie je in dit leven bent, maar wie je bent door alle levens heen.
Creatie is verbinding maken met de hoogste lagen van informatie en lichtlijnenstructuur en tegelijkertijd totaal in het fysieke lichaam, in het onderste chakra van je lichaam, aanwezig zijn. Als je in je hart bent, ben je in de gevoelswereld,dan kan je ook in het eerste chakra gaan voelen, dan komt licht en vorm samen. In andere woorden: wil je met de velden van creatie werken, dan moet de scheiding tussen hemel en aarde in jou geheeld zijn. Aarde en hemel zijn één geheel in jou. Absolute acceptatie van wie jij bent in de hemel en op aarde is een voorwaarde.
Living Arc 8 is de poort naar de eeuwige velden van informatie. Dit zijn een soort bollen van informatievelden, multidimensionaal en met de vorm van de levensbloem (Flower of Life), in een ‘octavenveld’ van de 16e naar de 32e dimensie. Als mens krijg je toegang tot deze informatie en de hogere kennis daarvan. Dit is gebaseerd op wederzijdse bevruchting. Jij kunt in vrijheid uit deze bollen van informatie putten en door jouw veld evolueren de bollen. Hoe meer je liefde ontwikkeld is, hoe groter je reikwijdte om toegang te hebben tot deze bollen van informatie. De velden van informatie van deze bollen hebben een hogere lichtlijnenstructuur en een grote vormkracht: het vormkrachtenveld van de Geest. Creatie is het scheppen van een nieuwe wereld of de nieuwe aarde in combinatie van wat er is en dat wat je brengt. Als jij als mens in je centrum bent, ben je op alle niveaus aanwezig. Creatie is vanuit je totale veld. De leerschool is om op alle niveaus aanwezig te zijn.
Living Arc 8 activeert de toegang tot en vertaling van deze hogere informatievelden via een soort ‘lege’ ruimte achter het derde oog. De waarneming vanuit deze lege ruimte gaat voorbij ieder bestaand concept van denken en ontsluit de informatie van het hart.
Klank en zelf klank maken is een hulpmiddel om dieper in ons eigen centrum te komen en de lichtstructuur van het fysieke lichaam te bekrachtigen en te verhogen. Geometrische vormen zoals de lemniscaat zijn een krachtig hulpmiddel om ‘boven en beneden’ gelijk te schakelen.


Living Arc 9

‘Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor wie ik ben. Ik leef vanaf nu mijn meesterschap op aarde.’
De Living Arc serie ondersteunt je op de weg naar realisatie van je meesterschap op aarde. Meesterschap is jouw potentieel leven op aarde vanuit de sterren. Op weg naar meesterschap kun je geen stap overslaan en Living Arc 9 checkt als het ware of je de dualiteit in jezelf (en in je omgeving) goed hebt opgeruimd, zodat je de volgende stap kunt maken, namelijk vanuit gelijkwaardigheid met engelen en meesters samenwerken. Samenwerken is niet dat je een medium bent voor bepaalde meesters, maar dat je jouw bijdrage als gelijkwaardig en noodzakelijk ervaart voor het creëren van een nieuwe samenleving en een nieuwe aarde. Jij bent helemaal in je centrum, in je Ik Ben Aanwezigheid. Jij bent het centrale punt van handeling, vanuit jouw gevoel en innerlijk weten. Dit is een (definitief) indalen van de Ik Ben Vertegenwoordiging. Het is een enorme beslissing om de Ik Ben te leven, want je neemt volledig verantwoordelijkheid voor wie jij bent. De meesters houden alleen toezicht op wat je doet en staan uit respect voor jou aan de rand van jouw veld. Wie in dit leven toe is om zijn meesterschap te leven, doet dit op grond van veel toegewijd werk in andere (ook galactische) levens.
Via de buis van licht in de ruggengraat brengen we de hoogste energieën in de verdichtte vorm van ons fysieke lichaam en in de aarde, waardoor wij en de aarde de hoogste energieën gaan leven. Dit heeft effect op de kristallijne structuur van de fijnstoffelijke lichamen. Besef dat je je fysieke lichaam werkelijk eigen maakt als jouw hoogste creatie, nu, en het eert als zodanig. Vanuit het zijn op alle levels (zie nummer 8) gaat het dan niet meer zozeer over gronden, maar totaal in je lichaam Zijn. Waarheid ervaar je in je onderbuik, waar het eerste en tweede chakra steeds meer één zijn. Vanuit je buik weet je wat je moet doen. Je onderbuik is namelijk aarde-gerelateerd en weet precies wat je met de informatie, die je vanuit de hogere velden binnen krijgt, moet doen.
Living Arc 9 activeert de heilige geometrie zoals de lemniscaat, die vervolgens fijnstoffelijke structuren ‘recht’ trekt. Nummer 9 werkt in op het antenne-netwerk van de pijnappelklier, de epifyse, zodat je multidimensioneel gaat waarnemen, terwijl je in je lichaam blijft.
Met Living Arc 9 doorgronden kinderen hun eigen denkwijze, die veel sneller en geavanceerder is vanuit multidimensionaliteit en quantumdenken, dan het analoge denken dat binnen schoolsystemen de overhand heeft. Zij kunnen beter bij zichzelf blijven en zich, waar nodig, aanpassen.


Living Arc 10

'Ik kom mijn afspraak ten volle na en pak mijn zelfgekozen taak op. Ik ga mijn diepste (oer)angst aan en ruim hem op.’
Waar je bij Living Arc 9 bijna het gevoel krijgt dat je er bent in het opruimen van dualiteit in jezelf, raakt Living Arc 10 de oerangst aan. Je oerangst is het moment dat jij je afsplitste van de Bron om je leerweg in de dualiteit te gaan. Het opruimen van de oerangst is nodig om de weg naar eenheid in jezelf ook op de lagen van het onderbewustzijn te genereren. Pas als je je persoonlijke angst opruimt, ben je in staat om mee te helpen aan het opruimen van collectieve angsten. In het veld van toekomstige creatie, waar we steeds dieper toegang toe krijgen, is geen plaats voor oude angsten en zich herhalende negatieve creaties.
Als je duizelig wordt bij het innemen van Living Arc 10 (of omliggende nummers) dan komt dit, omdat de balans tussen de twee hersenhelften wordt hersteld en de doorlaatbaarheid van het tussenschot (Corpus Callosum) toeneemt. Het derde oog komt in balans met de pijnappelklier en het kruinchakra. Het derde oog wordt veel helderder en gaat werken als een soort lichtstraal in verbinding met het hart. Dit ontstaat alleen als je volledig geaard bent, in lijn met het aarderaster, je universele raster en je Ik Ben. Heb je dit werk overgeslagen, dan zorgt de doos Living Grail voor die verankering en noodzakelijke aarding.
Living Arc 10 herinnert je ook aan de afspraak, die jij gemaakt hebt toen je naar de aarde kwam om de aarde te ondersteunen in haar transitie. Jouw deel van de Ark van het Verbond. De afspraak is genomen in een collectief, veld waar iedereen de vrije keuze had. Omdat het een collectief proces is, neemt niet iedereen de verantwoordelijkheid. We wachten soms op elkaar, we weten ‘de vorm’ niet, we wachten tot anderen ons ‘beter’ zullen begrijpen. Living Arc 10 brengt je weer terug bij jou individuele Ik, om jouw deel in de afspraak in te lossen. Intentie zet de uitvoering van de afspraak in werking en zet je letterlijk op je pad. Als je het wilt, dan kun je het. Je wordt als mens geëerd door de geestelijke wereld om wat je neerzet.
Bij Living Arc 10 vindt er een soort herdefiniëring plaats van je fysieke lichaam op basis van de nieuwe lichtstructuur. In de flesjes Living Arc zitten een soort kleurpakketjes, die helingsprocessen in gang zetten. De nieuwe lichtstructuur vormt een soort geluids- en kleurkubus om je heen. De lichaamsintelligentie wordt daarmee gewekt en de meridianen en lichaamscellen ‘trekken’ zelf de juiste kleuren uit de kleurpakketjes. De lichtgeometrie trekt het fijnstoffeljke lichaam recht. Je handen krijgen een groter helend vermogen en kunnen ondersteunen in het herstellen van de lichtgeometrie. Ook komen er informatiepakketjes vrij met informatie voorbij het aardse, uit buitenaardse bibliotheken. Sommige mensen zijn ‘sleuteldragers’ hiervoor. Living Arc 10 en 11 activeren de sleuteldragers.


Living Arc 11

‘Ik ervaar mijn nieuwe voelen en denken. Ik sta onwankelbaar in mijn Ik Ben en handel.’
Bij Living Arc 11 nader je het einde van de serie en dan wordt het geschenk van wat de serie in je aanraakt, heel voelbaar en tastbaar. Nummer 11 bekrachtigt de Ik Ben waardoor jij jezelf op een veel dieper niveau kunt erkennen, zowel binnen de vorm van het fysieke lichaam, als in je multidimensionaliteit. De verruiming van de bewustzijnsvelden wordt meer geïntegreerd in het dagbewustzijn. Je ervaart bewust, als je je lichaam waarneemt, dat je je lichaam voelt en tegelijkertijd dat je lichaam een energieveld is, een bijna lege ruimte, vormloos zoals de hogere dimensies vormloos zijn. Het Hoger Zelf daalt verder in in je basis en Living Arc 11 genereert een ‘lege ruimte’ tussen de atomen, waardoor het lichaam het Hoger Zelf kan behuizen.
Met Living Arc 11 stem je je af op het blauwdrukniveau van mens en aarde. Je vergroot je functie en het werkingsveld naar de aarde in het helpen genezen van oude energetische imprints van oorlogen en andere strijdvelden. Een mens mag vanuit zijn liefdesenergie en bewustzijn het contact aangaan met deze velden, om deze op te ruimen. Druppelen op de grond voor deze velden helpt het nieuwe bewustzijn gronden en ruimt oude collectieve velden op.
De schedel en de hersenen gaan met nummer 11 naar een hogere lichttrilling. In je hoofd worden alle oude overtuigingen (die al vanaf Living Arc 2 ‘aangepakt’ worden) getransformeerd door de snellere lichttrilling. Je kunt ervaren dat je opeens heel anders tegen dingen aankijkt, omdat je alles anders voelt en ervaart. Meer vanuit het grote plaatje en de onderlinge verbondenheid van alles dat leeft. Deze visie is een noodzakelijke verandering voor de geboorte van de nieuwe aarde.
Het hoofd en lichaam wordt herverbonden met de Bronenergie (een proces dat bij de eerdere flesjes Living Arc stapsgewijs in gang is gezet), waardoor hoofd, buik en hart een stromende fontein zijn. Bronenergie stroomt altijd door en houdt zichzelf in stand. Veel kinderen worden met deze stromende fontein geboren, maar de fontein raakt geblokkeerd door aanpassing aan de omgeving. Living Arc 11 herstelt de fontein bij deze kinderen. Als hun fontein weer stroomt, genereren de kinderen een veld voor volwassenen, waardoor het voor hen makkelijker wordt diezelfde fontein in zichzelf te genereren.
Living Arc 11 ondersteunt ook de kinderen, omdat ze zo gewend zijn om vormloos te zijn, die moeite hebben met maatschappelijke structuren. Zo kunnen zij zich aanpassen aan de vormenwereld, zonder zichzelf te verliezen en ze begrijpen beter dat zij een vorm nodig hebben om in 3D te kunnen creëren en materialiseren.


Living Arc 12

‘Ik ben diep in mijn lijf. Ik ben gelukkig en ik ga het nieuwe pad. Ik ben mezelf in alle vrijheid.’
Living Arc 12 genereert zeer liefdevolle energie voor jezelf. Volledige acceptatie van jezelf, zodat je steeds vanuit eigen waarheid de juiste beslissingen kunt nemen. In harmonie met jezelf voelen wat wel en niet bij je hoort. Je doet datgene waar je goed in bent.
In samenwerking is het belangrijk om verschillende expertises te combineren: het is een “Ik-veld” en een “Wij-veld” op basis van gelijkwaardigheid. In samenwerking zoek je niets buiten jezelf. Samenwerken is van binnenuit meedenken, meevoelen en mee-creëren.
Iedereen die zijn eigen afspraak nakomt zoals verwoord bij Living Arc 10, krijgt toegang tot een groter veld van bewustzijn, dat het creatieplan van de aarde omvat. Wie daarin actief bijdraagt, activeert nieuwe bewustzijnsvelden, genereert bewustzijn bij anderen en leeft dit bewustzijn in zijn dagelijks leven. Dit is een fase van inwijding; niet door een meester, maar doordat jij bent wie Je Bent. De kelk (of fontein) die bij je basis, hart en hoofd aanwezig is (zie Living Arc 9 en 11) wordt uitgebreid naar de voeten en knieën. De kelk-energie is een bevruchtende energie, hij wekt de aarde tot leven, tot een levende entiteit.
De lichtgeometrie van de nieuwe aarde is wezenlijk anders dan de huidige. Living Arc 12 ondersteunt zowel het ontvangen van de lichtgeometrie (DNA informatie), als de vorming ervan in je fysieke structuur en in de aarde. Je lichaam is aarde en de aarde resoneert in je lichaam. Voor de nieuwe aarde is de cirkel met het vierkante kruis erin, liggend op de aarde, het nieuwe symbool. De nieuwe mens (Adam Kadmon) die weer totaal verbonden is met het grote geheel en alles verbindt, geaard en licht, stevig en liefdevol.
Thuiskomst! Met Living Arc 12 trekt je de verbinding door naar de Bron, de oorsprong van het bestaan. ‘Hier ben ik heel, hier ben ik thuis. Hier ben ik alles en hier ben ik niets.’ Je kunt nu de hogere energie vanuit heelheid ‘downloaden’ in het aardse bestaan.
Dit heeft een prachtige uitwerking naar je cellulaire structuur. Ook op celniveau ontwaakt deze herinnering. Vanuit 5D zijn de cellen tot spontane genezing en ontwikkeling in staat. Toch kunnen oude mentale velden genezing blokkeren. Living Arc ondersteunt nogmaals (zoals alle eerdere nummers) om de oude mentale overtuigingen los te laten, zodat vernieuwing in de fysieke structuur en in de aarde werkelijk plaats kan vinden vanuit een steeds dieper doorvoeld besef, dat je gevoel en weten op waarheid berust.