true colours

Healing Arts Liquid Light Frequencies - Manifesting Miracles

Artikelindex

Manifesting Miracles

De doos Manifesting Miracles is allereerst een ondersteuning om meer verbinding te voelen en ervaren en een directere relatie te krijgen met het proces van manifestatie van ‘wonderen’, door een proces van synchroniciteit op een manier die ver voorbij het bevattingsvermogen van ons driedimensionaal (3D) bewustzijn gaat.

De doos Manifesting Miracles versterkt jouw vermogen om in bewust contact te zijn met een veel grotere werkelijkheid van vijfdimensionaal bewustzijn en hoger. De doos is een ondersteuning aan kinderen en volwassenen om aangeboren subtiele vermogens weer helder en actief in hun bewustzijn te krijgen. De oorspronkelijke multidimensionaliteit en vermogens om je eigen opgebouwde wijsheid te herinneren en informatie te downloaden in verbinding met planten, dieren, water, elven, eigenlijk alle aspecten van de schepping. Dat proces begint in de baarmoeder en volwassenen die dit proces van herinneren erkennen in zichzelf en ruimte maken in hun leven voor deze connecties, geven een bedding aan (hun) kinderen om hetzelfde te doen.

De doos Manifesting Miracles helpt je ook om om te gaan met de aspecten die multidimensioneel zijn met zich meebrengt: grenzen verdwijnen, je bent op meer plaatsen tegelijkertijd, je hoort anderen denken, ontmoeting en herkenning van jouw andere zelven zowel in aardse sferen als galactische sferen.

De flesjes vergroten je sensitiviteit, je voelt en ervaart veel meer in jezelf en bij anderen.  De flesjes helpen je tegelijkertijd daarmee om te gaan met een groeiend besef en gevoel van liefde dat de ander jou reflecteert en andersom.

De doos geeft je ook de basis in jezelf om je verankerd en veilig te voelen in je multidimensionaliteit en alle veranderingen die dat kan genereren in je leven.


Manifesting Miracles 1
Manifesting Miracles 1 ondersteunt dat je weer in verbinding bent met je eigen bronbewustzijn en met jouw diepere lagen van bewustzijn en weten.

Manifesting Miracles 1 verzacht de shock van incarnatie. Voor de geboorte voel je je absoluut veilig en geborgen omdat er zoveel begeleiding voor je is, alles vindt vanuit liefde en totale onvoorwaardelijkheid en vanzelfsprekendheid plaats. De herinnering aan die geborgenheid draagt ieder mens meer of minder bewust bij zich. Bij de geboorte verlies je dit contact, het overzicht en de verbinding met het geheel. Na je geboorte hebben de enkele mensen die voor jou zorgen vaak eenzelfde onvermogen tot totale herinnering.

Manifesting Miracles 1 maakt dat baby’s voor en tijdens de geboorte in verbinding blijven met hun diepste essentie en zich de eenheid kunnen blijven herinneren.

Voor kinderen en volwassenen ondersteunt Manifesting Miracles 1 het opnieuw verbinden met je essentie en bronbewustzijn. En het besef dat jij nu op eigen kracht jezelf kunt dragen en dat je jezelf veiligheid kunt geven omdat je innerlijk weet.

Het ondersteunt je om beperkende begrenzingen los te laten en je van binnenuit vrij te voelen. Om alles wat jou vasthoudt, in welke begrenzing dan ook, los te laten en je te onthechten van elke mening, gedachte, emotie en energie.

‘Ik zoek mijn eigen weg en volg wat resoneert met mijn innerlijke weten.  Al het andere laat ik los, ik ben vrij.’


Manifesting Miracles 2

Manifesting Miracles 2 ondersteunt je om alle lagen van bewustzijn en leven op aarde en in de kosmos te ervaren en in verbinding en communicatie ‘te weten’.

Een een- of tweejarige heeft deze verbinding spontaan en natuurlijk en ziet al fijnstoffelijke wezens (engelen, hybride kinderen, eenhoorns, draken, gnomen, elven, dolfijnen, zeemeerminnen enzovoort). Voor mensen die zich teveel aangepast hebben aan de 3D zijn deze wezens een deel van de sprookjeswereld geworden.

Een kind ontvangt en herinnert zich de wijsheid in communicatie met de deva’s van planten, in telepathisch gesprek met katten en honden of met een vlieg of libelle. Manifesting Miracles 2 ondersteunt kinderen om zich deze vorm van herinneren en natuurlijk leren weer toe te eigenen.

Manifesting Miracles 2 ondersteunt volwassenen om een eigen bedding in zichzelf te ervaren zodat zij ieder contact met wezens voorbij de 3D weer kan erkennen en herinneren als waarheid, los van hoe de buitenwereld hierop reageert. Het geeft je de speelsheid en blijheid van een kind, de natuurlijke staat van verwondering over wat leven is, waardoor je je volledig in eenheid met alles kunt voelen. Het lost de angst in jezelf op –geïnternaliseerde angst als deel van de collectieve angst voor het onbekende- omdat jij je herinnert. Het maakt je leefwereld oneindig veel groter en grootser, jij beseft meer wie je bent, je bent verankerd in je eigen bron.

Het maakt je onafhankelijk en los van de gedachtewereld van anderen, van de familiepatronen en van oude emotionele bagage.

‘Ik laat mijzelf zien en laat horen wie ik ben. Ik ben deel van de schepping, één met alle bewustzijnslagen, één met de Bron in mij.’


Manifesting Miracles 3
De eerste twee flesjes van de serie Manifesting Miracles helpen je om je weer in verbinding te weten met alle wezens en hiermee te communiceren en zo alle wijsheid en weten te ontvangen die jij nodig hebt. Dit geeft een autonomie en ontspanning die bij Manifesting Miracles 3 voelbaar wordt. Het haalt een oude last weg bij je schouders waar je nog ingeplugd bent op verwachtingen van anderen.

Vanuit autonomie kun je nog veel preciezer aanvoelen wat jij nodig hebt voor jouw volgende stap. Dit ondersteunt kinderen in hun zelfsturend vermogen in een totaal nieuw proces van leren en ontdekken, wat zij zelf aansturen en waarbij volwassenen alleen de rol van coach op zich nemen. Kinderen die Manifesting Miracles 3 gebruiken of die deze energie al in zich dragen, geven een grote ‘wake-up call’ aan volwassenen.

Aan volwassenen geeft Manifesting Miracles 3 de autonomie terug die ze kwijt geraakt zijn door de begrenzingen van hun opvoeding en door de maatschappelijke conditioneringen en beperkingen. Manifesting Miracles 3 helpt je om weer vrijer te denken, het maakt je gewaar van iedere begrenzing die door anderen gesteld is en geeft je een onafhankelijkheid in denken, voelen en handelen. Het maakt jouw visionaire en intuïtieve vermogens sterker om voorbij iedere bestaande werkelijkheid te gaan, om een nieuwe en grotere werkelijkheid te kunnen voelen, daarop te vertrouwen en zo te kunnen manifesteren.

Manifesting Miracles 3 activeert ook delen in de hersenen (je gebruikt hiervoor druppels op je hoofd) waar autonomie gegenereerd wordt.

‘Ik ben een autonome schepper die vanuit verbinding, levensvreugde  en verwondering zelf mijn levensweg aanstuurt.’

 

Manifesting Miracles 
Manifesting Miracles 4 ondersteunt kinderen en volwassenen om de beperkende conclusies op te lossen, die zij getrokken hebben op grond van ervaringen in hun kindertijd. Een kind van vier kan de wereld alleen emotioneel ervaren. Als het onveiligheid, afwijzing en emotionele onbalans van volwassenen ervaart, trekt het conclusies als ‘de wereld is niet veilig’, of ‘ik ben niet welkom, dus laat ik mij maar onzichtbaar maken’. Een kind genereert zo emotionele velden in zijn energetisch systeem die de werkelijkheid vervormen en meestal beperken.

Manifesting Miracles 4 biedt een ‘schoon’ emotioneel veld aan, verbonden met je innerlijke bron of Hoger Zelf, waardoor je de wereld weer ‘nieuw’ kunt ervaren. Het versterkt de emoties of gevoelens in lijn met jouw innerlijke waarheid. Liefde, schoonheid, vreugde, geraakt zijn en vrijheid zijn krachtige gevoelens welke creativiteit en creatieve impulsen genereren.

Manifesting Miracles 4 versterkt het proces van synchroniciteit: op basis van jouw innerlijke verlangens en nieuwe keuzen die jij maakt, trek je mensen en situaties aan die met jou resoneren en met wie je op nieuwe manieren kunt samenwerken.

Manifesting Miracles 4 maakt je hart groter, het ondersteunt je om je liefdesveld uit te breiden en het grotere plaatje te zien. Je ziet al jouw levenservaringen op aarde en buiten de aarde, het helpt je om de levenservaring van je andere, buitenaardse zelven te omarmen en hen waar nodig met jouw liefde te ondersteunen zodat hun trillingsveld kan verhogen.

Meer lichtlichamen vanuit jouw andere zelven kunnen integreren met jouw etherische, fysieke lichaam en activeren ‘slapende lagen’ van jouw DNA blauwdruk. Hier kon je tot voor kort slechts van dromen.

 

Manifesting Miracles 5
Manifesting Miracles 5 maakt dat de frequentie van je andere (hogere) zelven gemakkelijker door je stem kunnen spreken of klinken. Je begrijpt wat lichttaal is en het is opeens vertrouwd om klanken te maken en talen te spreken die je hoofd niet begrijpt, maar waar je hart en je lichaam met pure blijdschap, sensatie en herkenning op reageren. Je komt thuis in jouw ‘grotere jij’. Dat versterkt je gevoel dat jij je meer en meer los voelt van beperkingen die mensen creëren. Dit is een onthecht zijn terwijl je volledig in liefde blijft. Het maakt dat het minder uitmaakt wat je doet: wat je doet bepaalt niet je gevoel. Het brengt je bij je eigen waarheid en kracht. Die er Is en niets buiten zichzelf nodig heeft.

Manifesting Miracles 5 is gerelateerd aan het vijfde levensjaar. Op je vijfde ontvang je rationele verklaringen van anderen op jouw vraag waarom dingen zo zijn. Dit ontkoppelt je van je gevoel, je gaat de volwassenen vertrouwen en laat je eigen gevoel los. Tegelijkertijd ‘merge’ je gemakkelijk met angsten van volwassenen en hun gewoonte om angst weg te rationaliseren. Dit veroorzaakt energetische leegtes in je systeem en maakt je gevoelig voor beïnvloeding van lager trillende buitenaardsen (of lager trillende zelven) die deze leegtes opvullen.  Zij kunnen het zelfbeeld mee gaan bepalen wat jij nog aan het vormen bent en hebben een negatieve en zelfs destructieve invloed op jouw gevoel voor eigenwaarde. De conclusies die je als kind trekt over wie je bent, worden zo mede aangestuurd door deze lagere trilling. Hele familiesystemen kunnen hierin mee resoneren, omdat de wezens in meerdere familieleden ‘huizen’. Manifesting Miracles 5 lost deze beïnvloeding op. Je kunt de lege ruimtes in jezelf weer vullen met jouw eigen trilling, waardoor de wezens vertrekken en zij ook bevrijd worden. Gevoel en denken komen weer samen en je liefdesveld vindt een nieuwe, diepe gronding in jouw lichaam. Dat geeft het gevoel van gelukkig zijn.

‘Ik vertrouw mijn gevoel als leidraad voor een veel grotere werkelijkheid, een multidimensionaliteit waar ik weer deel van ben.’

 

Manifesting Miracles 6
Manifesting Miracles 6 geeft je de subtiliteit van de gevoelswereld als leidraad en als grond van veiligheid, zodat je jouw binnenwereld meer kunt manifesteren in de buitenwereld. Manifesting Miracles 6 ondersteunt je om meer jezelf te zijn, ook los van de omstandigheden.

Dit flesje is gerelateerd aan de zesjarige die veiligheid nodig heeft in het leven omdat je als zesjarige (voor het eerst) beseft dat er een ik is én een wereld om je heen. Als de mensen om jou heen jouw binnenwereld niet kunnen zien of begrijpen, trek je conclusies over jezelf waarmee je een deel van jouw binnenwereld bevriest.

Als kind heb je ook de veiligheid nodig van buiten jezelf. Als de steun van de omgeving komt in de vorm van een opgelegde structuur, is de kans groot dat het kind dit niet erkent als natuurlijk. Dit versterkt het gevoel in een kind van hier niet willen zijn of je onveilig voelen. Als de omgeving het kind ruimte geeft en helpt zijn gevoel te volgen als richtlijn voor het maken van keuzes en het verloop van de dag, dan ontstaat een natuurlijke basis van veiligheid in het kind waardoor het kind zich gemakkelijker kan aarden, zowel in het lichaam als op aarde.

Manifesting Miracles 6 ondersteunt jou als volwassene om je zo te verbinden met jouw gevoel en met de veelzijdige ervaringen van jouw eigen binnenwereld (door multidimensionaliteit), dat dit je eigen basis van veiligheid en eigen realiteit versterkt. Daarmee begrijp je de wereld van kinderen veel meer en spiegel je een kind deze ruimere werkelijkheid.

Manifesting Miracles 6 geeft je inzicht welke van jouw zielsdelen of zelven in jou geïncarneerd zijn, welke klaar staan om te incarneren en welke zielsdelen je in deze incarnatie (tot nu toe) achterwege laat. Dat inzicht maakt dat je meer hier kunt zijn zoals je Nu bent. En het opent het vertrouwen in de weg van continue evolutie en verandering.

‘Ik erken de veelzijdige creativiteit en kleurrijkheid van mijn binnenwereld en leef deze grotere realiteit als mijn manifeste werkelijkheid.’ 

 

Manifesting Miracles 7
Manifesting Miracles 7 laat je voelen dat jij deel bent van alles en dat alles in jou trilt en om erkenning vraagt. Elke emotie of weerstand die jij ervaart ten aanzien van onrecht in de wereld of uitsluiting van anderen, is een spiegel naar jezelf. Waarin omarm jij jezelf en dus anderen nog niet? Mens zijn omvat alle emoties, alles wat goed en kwaad is. Tegelijkertijd is de paradox van het leven dat er geen kwaad is als we in liefde en eenheid met onszelf en dus met anderen zijn.

Manifesting Miracles 7 genereert ook grenzen in onszelf, waardoor we vanuit balans onszelf zijn. Dit zijn grenzen die gebaseerd zijn op liefde en eigenheid in plaats van grenzen als afscherming van de buitenwereld.

Het kind in ons herkent de liefde, schoonheid, verwondering en extase voor alles wat leeft. Een kind heeft geen oordeel: het neemt waar en neemt de dingen zoals ze zijn. Verdriet over een dood torretje en opwinding over een baby kikker zijn pure emoties. Manifesting Miracles 7 ondersteunt een kind om te vertrouwen op deze authentieke gevoelens en om zo helemaal zichzelf te zijn. Het is alsof het helemaal vervuld wordt van binnenuit, waardoor aanpassing aan anderen niet meer nodig is.

Ook familiesystemen en het maatschappelijke veld hebben dan geen invloed meer.

Manifesting Miracles 7 brengt een volwassene weer in verbinding met dit pure veld van zijn, waar je niets afwijst en waar je alles ervaart zoals het binnenkomt, zonder filter van de ratio. Dat opent een diepe gronding in het basischakra omdat alles doorvoeld wordt. En het geeft een nieuwe authenticiteit en oorspronkelijkheid aan jouw gevoel van wie je bent.

Het helpt je bij het oplossen van de dualiteit, ook in andere dimensies. Zowel de lager trillende zelven als onze hoger trillende zelven willen erkenning om de stap naar eenheid en samenwerking te kunnen maken.

Manifesting Miracles 7 maakt je bewust van de programma’s in het reptielbrein, gericht op overleving (door duizenden levensjaren heen) en wist de geheugenschijven onderaan het reptielbrein. Het maakt het limbisch systeem (gevoelswereld) schoon en puur, zodat we in het hier en nu in vrede kunnen zijn.

 ‘Ik ben mijzelf, ik ben vervuld in mijzelf. Ik ben jou en jij bent mij.’

 

Manifesting Miracles 8
Manifesting Miracles 8 ondersteunt nogmaals een diepe ontkoppeling tussen (soms oeroude) overtuigingen en daaraan gekoppelde emoties en het zenuw- en hormoonstelsel. Het autonoom zenuwstelsel wordt geherprogrammeerd door nieuwe lichtcoderingsvelden, zodat de vecht-vlucht reactie niet meer voorop ligt. Het hormoonstelsel, met name de hypofyse, wordt opnieuw gebalanceerd waardoor eenieder vanuit meer balans en rust in contact is met zijn eigen innerlijke waarheid.

Diepgewortelde onbewuste gedragspatronen kunnen we op deze manier herkennen en bewust loslaten. Manifesting Miracles 8 ondersteunt ons om op een werkelijk nieuwe basis mens te zijn en de menselijke geschiedenis van dualiteit op te lossen in iedere cel van ons lichaam.

Manifesting Miracles 8 geeft je het diep doorvoelde liefdesveld waardoor je de verantwoordelijkheid wilt nemen om een mooie aarde te creëren, om medeschepper te zijn van een nieuwe aarde in co-creatie met alle levende wezens en velden.

De begeleiding waar een achtjarige om vraagt, is de vrijheid om te onderzoeken en om de eigen impulsen te leren volgen, te vertrouwen en uit te werken, zodat de cyclus van creatieve impuls naar manifestatie volledig doorlopen wordt. Zo leert een kind vertrouwen op zijn eigen manifestatievermogen.

Een kind dat Manifesting Miracles 8 gebruikt, komt weer in contact met dit vermogen, maar heeft als begeleiding wel de competentie en de actieve houding van een volwassene nodig om dit proces goed te doorlopen.

Een volwassene die Manifesting Miracles 8 gebruikt, leert weer te vertrouwen op zijn impulsen en leert zijn intuïtie serieus te nemen, hoe ‘out of the box’ of ‘out of context’ deze ook lijken. Er is nu een innerlijk weten en een erkenning aan jezelf dat jij in verbinding bent met het grote geheel. Manifestatie wordt mede aangestuurd door co-creatie met andere lagen in jouzelf of andere zelven die een groter overzicht hebben over nieuwe mogelijkheden. Manifesting Miracles 8 brengt je weer bij je passie en helpt je jouw passie te volgen.

‘Ik vertrouw mijn passie en impulsen, dit genereert een proces van manifestatie waar ik met heel mijn hart en al mijn zelven naar verlang.’

 

Manifesting Miracles 9
Manifesting Miracles 9 werkt op vele lagen. Als eerste genereert het een hele vrolijke, speelse en pure kinderenergie die totaal onvoorwaardelijk is.

Manifesting Miracles 9 brengt een kind bij zijn creativiteit en pure joy om te scheppen en nieuwe dingen te maken. Manifesting Miracles 9 verankert talenten en geeft zelfbewustzijn over wat je wilt en kunt.

Manifesting Miracles 9 ondersteunt een kind als het zich (als negenjarige) onzeker voelt, omdat de uiterlijke wereld anders is dan zijn innerlijke belevingswereld: een kind moet bijvoorbeeld allerlei dingen doen waar hij het nut niet van inziet. Een kind van negen ziet en ervaart de beperkingen van familiekarma, bijvoorbeeld doordat hij dit als remmingen in zichzelf ervaart. Het kan daar met Manifesting Miracles 9 een heel eigen antwoord op geven omdat Manifesting Miracles 9 het kind los zet van de karmische patronen. Dit laatste geldt natuurlijk tegelijkertijd voor elke leeftijd.

Een volwassene ervaart door Manifesting Miracles 9 weer zijn creatieve stroom (kundalini energie). Omdat deze remedie grotere ervaringswerelden opent, is het vanzelfsprekend om ‘out of the box’ te denken. Manifesting Miracles 9 brengt je in contact met je innerlijke kind in zijn natuurlijke staat. Manifesting Miracles 9 raakt op een natuurlijke manier alle velden aan waar deze kinderenergie niet aanwezig is (zowel individuele en collectieve velden) en helpt om deze velden weer te helen.

Manifesting Miracles 9 vraagt een groot en bewust ‘ja’ in jou om voorbij het ego te gaan. Het ego heeft een sterke weerstand tegen verandering omdat het hierdoor zijn of haar controle, (beperkend) overzicht en pseudo veiligheid op moet geven. De veiligheid van het ego is gebaseerd op allerlei condities waar je je aan moet houden om veilig te zijn. Als je het ego loslaat ontstaat een grote lege ruimte. Dit is een diepgaande veiligheid in het veld van universele liefde, dat dan bodem krijgt in jou. Je hart is hierin de zuivere leidraad.

Manifesting Miracles 9 genereert in jou een lichtmatrix van de nieuwe liefdesvelden voor de mens. De kundalini energie wordt geactiveerd op een nieuwe laag van DNA, zodat DNA hersteld wordt en opnieuw geactiveerd. De Caduceus, de twee slangen door de ruggengraat, krijgen een andere lichtintensiteit en richten hun koppen naar buiten, naar het universum, i.p.v. naar elkaar. Zij genereren een nieuwe balans tussen materie en geest. We worden fijnstoffelijker en minder fysiek. De reptielbrein wordt verder geherprogrammeerd en herschreven (zie ook Manifesting Miracles 8). Overleven maakt plaats voor nieuw leven en creativiteit.

‘Ik omarm de nieuwe liefdes- en levensstroom in mij en durf elk moment nieuw te zijn.’

 

Manifesting Miracles 10
Met Manifesting Miracles 10 heb je toegang tot je eigen proces van creatie en manifestatie. Hij geeft focus, intentie en daadkracht. Dat klinkt als mannelijke energie. Maar deze creatievorm vindt plaats vanuit een volledig zacht liefdesveld dat juist heel vrouwelijk en ontvangend is en ruimte laat voor toeval en synchroniciteit, zonder in te leveren op de kracht van de intentie. Het is een nieuwe manier van creëren waarin samenwerken, plezier en overgave een centraal middelpunt vormen.

Manifesting Miracles 10 ondersteunt een kind (van tien) in dit creatieproces en zelfsturend vermogen om het hele proces van idee naar manifestatie met enthousiasme te volbrengen. Voor een kind is daarbij co-creatie met andere wezens en multidimensionaliteit vanzelfsprekend en natuurlijk.

Een kind dat een dergelijke innerlijke focus heeft, heeft dus nooit Ritalin nodig. En waar een volwassene ditzelfde proces aangaat, kan hij het kind waar nodig een handje helpen. De traditionele rolverdeling tussen kind en volwassene lost op en wordt gelijkwaardig.

Een kind neemt op een natuurlijke manier eigen verantwoordelijkheid en een volwassene kan nu kiezen om zijn verantwoordelijkheidsgevoel te laten gaan.

De grootste klus voor een volwassene is om de eigen denkkaders zo te verruimen dat hij of zij totaal voorbij zijn eigen, aangeleerde structuur gaat en zich opent voor oneindig veel meer manieren om tot iets te komen.

Manifesting Miracles 10 is het flesje van de alchemie: het transformeren van lood in goud. In het openstaan voor het Al, vindt de alchemie plaats die wonderen genereert. Manifesting Miracles 10 traint jou als alchemist om vanuit jouw bronverbinding alle stappen van manifestatie vanuit een nieuwe, actieve overgave te doorlopen en het maakt je verrukt en verrast over het goud dat jij en anderen op deze wijze genereren.

Bij Manifesting Miracles 10 neemt ieder mens, ieder wezen, vanuit zijn eigen bronverbinding zijn eigen plek in in het proces van creatie, in overeenstemming met zijn eigen talenten en wensen. Er is gelijkwaardigheid in co-creatie.

‘Ik erken mijn kwaliteiten en zet deze in vanuit volledige overgave en zachtheid.’

 

Manifesting Miracles 11
Manifesting Miracles 11 is lichtvoetig en grondend tegelijkertijd. Het opent je voor alle verschillende lichtsferen om deze te onderzoeken en ervaren. En zowel het ‘lichtvoetige’ en pure liefdesveld van deze sferen te ervaren, met hoeveel gemak en vloeibaarheid jij en je andere zelven zich bewegen en communiceren in lichthologrammen en pure telepathie. Manifesting Miracles 11 ondersteunt je om deze lichtcoderingen dieper te integreren in je eigen lichtlichamen zodat jij ze als ‘jou’ ervaart. Wat een cadeau om dit aan jezelf te geven, de erkenning dat je dit licht bent.

Tegelijkertijd ondersteunt Manifesting Miracles 11 je om de verbinding met de 3D-5D te houden en met de lichtfilamenten het trillingsgetal van je fysieke lichaam te verhogen. Het activeert een groter percentage van je DNA.  Zie het als een resultaat van het doorwerken van de hele doos Manifesting Miracles waarbij flesje 12 je in een nieuwe plek in het grote geheel plaatst en nummer 11 je laat voelen wat er veranderd is in jouw relatie tot de lichtsferen en je vermogen om meer lichtheid en bewustzijn in te weven in het proces van manifestatie. Waarbij je een groter entree hebt  tot de mogelijkheden en hulptroepen van de 5e en hogere dimensies. Manifesting Miracles 11 geeft je ook een groter perspectief op jou in 3D-5D, je andere zelven en de relatie hiertussen. De een zal dit zien, een ander zal dit voelen.

Manifesting Miracles 11 herstelt de communicatie van jouzelf met je multidimensionele delen. Het ondersteunt kinderen om hun nieuwe extra sensorische gaven te omarmen. Juist een kind van 11 jaar, op de grens van een eerste ‘volwassen’ staat, heeft de neiging deze gaven te onderdrukken als zij mee wil doen in de wereld van volwassenen die dit nu eenmaal ‘allemaal’ onderdrukken. Hoe meer volwassenen de ‘hybride’ aspecten van henzelf omarmen, hoe meer zij kinderen spiegelen dat deze gaven een grote waarde hebben in ons dagelijkse leven. Een moeder die zelf Manifesting Miracles 11 inneemt bij de borstvoeding, geeft haar kind een heel ander perspectief mee in het omgaan met heldervoelendheid.

‘ Ik omarm mijn andere waarnemingen en verweef ze in mijn dagelijks leven en leef een veel lichter bestaan’.

 

Manifesting Miracles 12
Manifesting Miracles 12 ondersteunt je om nieuwe keuzen te maken in contact met je bron, met wie jij bent voorbij je eigen karmische delen. Het helpt je om op een diep level je eigen kwaliteit te herkennen en te erkennen en hiermee vanuit voortdurend contact zelfbewust te handelen. Manifesting Miracles 12 geeft vertrouwen in je eigen multidimensionaliteit en in het proces van synchroniciteit. Het geeft je een gevoel van veiligheid, gedragenheid en liefde, waardoor je de volgende stap in het ‘onbekende’ kunt maken.

Manifesting Miracles 12 geeft je een gevoel van ‘volledig mens zijn’ en het geeft je een nieuw gevoel van gelijkwaardigheid en vrij contact met andere lichtwezens door intentie, via dromen, dagbewustzijn en telepathisch contact.

In de sferen zijn in onze huid onze verworvenheden zichtbaar in de vorm van huidversieringen. Andere wezens herkennen dit en spiegelen dit aan jou. Zo ziet en weet iedereen wat jij inmiddels verworven hebt. Manifesting Miracles 12 versterkt dit gevoel bij je omdat je door jouw lichaamswijsheid ‘weet’ en je lichaam resoneert op dit frequentieveld met blijdschap. Herken je dat ‘blije celletjes gevoel’?

Bij Manifesting Miracles 12 wordt het veld van eenheid, de nieuwe  liefdesfrequentie, heel tastbaar en voelbaar. Jouw werkelijkheid en je bereik heeft zich mede door het gebruik van alle vorige flesjes Manifesting Miracles al enorm uitgebreid. Je hebt een veel groter bereik naar jouw andere zelven, sterrenfamilies en naar de universele velden. Jouw energie is vibrerend, levend en vooral uitdijend. De energie straalt intense rust en vrede uit, maar ook vreugde en blijdschap vanwege de hereniging. Het lijkt alsof Manifesting Miracles 12 vooral een werking heeft op deze Her-Eniging. Dit heeft een helende werking naar mensen omdat zij de illusie van afgescheidenheid los kunnen laten. Het is tevens een heling naar lichtwezens die niet geïncarneerd zijn. Zij kunnen zich nu bewust herenigen met hun zielengroep en kunnen het groepsproces van ascentie ingaan. Dat is de nieuwe vorm van ascenderen.

‘Ik ervaar mijn multidimensionele staat, mijn vleugels, vrijheid.’