true colours

Healing Arts Liquid Light Frequencies - Hybrid Children Frequencies

Artikelindex

 

Hybrid Children Frequencies

 

AA-na-Bell
Omschrijving volgt nog.

Blue-Bell
Blue-bell is een hybride sterrenkind. Zij toont ons in haar meeesterschap dat zij in staat is om haar eigen genetische pakket samen te stellen vanuit vrije wil. Zij laat ons zien dat onze toekomstige kinderen en onze toekomstige zelven kunnen kiezen uit een expansief scala van interdimensioneel DNA van vele stelsels in het universum. Het ondersteunt ons om ons te realiseren dat wij deel van dit alles zijn.

Blue-bell assisteert om ons op een dieper niveay te verbinden met (edel)stenen, dieren, water en alle levende wezens van Gaia omdat zij onze zintuigelijke waarneming opent en verfijnt en helpt ons om onze liefde voor hen te voelen en ons met hen te verbinden op een nieuwe manier. Zij laat ons zien en ervaren hoe alle kinderen communiceren via verschillende gevoelstexturen.

Binnen wat wij het autistisch spectrum noemen, zijn er vele kinderen en volwassenen die dezelfde sensitiviteit hebben in aanraking en gevoeligheid. Blue-bell assisteert ons om deze kwaliteiten in onszelf te omarmen met liefde en een beter begrip van hoe dit werkt. Deze gevoeligheid komt van onze multidimenisonele zelven als geschenk van de toekomst zo dat we dit kunnen integreren in onze lichtlichamen. Het vraagt een hoger liefdesveld om fijngevoelig te zijn in het hier en nu.

Blue-bell assisteert ons om beter kristallen te kunnen voelen, lezen en horen als radiokristallen van het universum. De kristallen bevatten licht- en klankvelden, die je kunt ervaren via verschillende zintuiglijke mogelijkheden.

Zij laat ons ervaren hoe we onze gevoeligheid zo kunnen verfijnen dat onze lichtlichamen in harmonie zijn met verschillende dimensionele realiteiten.

Zij ondersteunt om de verschillende frequentievelden tussen de dimensies van ons bestaan te overbruggen, tussen de hogere liefdesvelden en de aarde ofwel Gaia.

Blue-bell kan ons makkleijker ondersteunen in het ervaren van deze verhoogde gevoeligheid als we universele moederliefde voelen in onszelf en we onszelf realiseren dat wijzelf hybride galactische Gaia wezens zijn. Als we de fijnzintuigelijke waarneming combineren met klank en subtiele anraking, dan overbruggen we de dimensies ook. En natuurlijk ondersteunt Blue-bell ons als hybride kind om meer te ontdekken en ons te verbinden met onze telepathische vermogens en holografische creerende mogelijkheden in eenheid met onze Galactische familie.

 

Christ-a-Bell
Christ-a bell nodigt ons uit om meer samen te werken en te co-creeren met onze andere multidimensionele zelven. Dit is een reis van zelfontdekking in een veilige, voedende omgeving. Dit ondersteunt een quantum holografisch veld dat onze lichtlichamen en fysieke lichamen (met verschillende densiteit) meer met elkaar integreert. Als we onze gevoelsvelden expanderen en we onderzoeken deze velden in co-creatie met onze andere zelven, openen zich meer mogelijkheden en potenties.

Deze energie van Christ-a-bell is zo’n liefdesveld dat het ons ook laat zien hoeveel van onze wereld aan het veranderen is.

Zij draagt een nieuw bewustzijnsveld met de uitnodiging aan ons om dat in onszelf ook te ontdekken en te activeren. Dit veld is het nieuwe Christusbewustzijnsveld en velen van ons dragen dit in ons DNA. Als we contact maken met Christ-a bell, maken we contact met deze velden in ons eigen DNA en het liefdesveld dat daarmee correspondeert. Zo wordt ons DNA geactiveerd en krijgen wij toegang tot hogere velden van liefde, lichtgeometrie en wordt de pijnappelklier verder geactiveerd.

Deze velden maken het makkelijker voor ons innerlijke kind om onze eigen sterrenafkomst te her- en erkennen. Zo worden we echte Multi en interdimensionele co-creatoren.

Dit bewustzijn is nu voor ons beschikbaar door de frequentie van Christ-a-bell. Zij maakt contact met ons vanuit de andere dimensies en biedt ons inzicht aan in het balanceren van onze goddelijke mannelijke en vrouwelijke energie om in meer harmonie te leven en te zijn.

 

Hey-Me
Hey-Me (Emy) laat zichzelf zien als een menselijke hybride. Zij heeft de kwaliteit om zich te verbinden met dolfijnen, walvissen en het dierenrijkdom dat zowel huisdieren, wilde en tropische dieren omvat. Zij spiegelt ons de mogelijkheid om telepathisch te zijn met mensen en dieren op aarde en in andere sterrenstelsels.

Zij ondersteunt ons om onze telepathische vaardigheden te ontwikkelen met zowel onze galactische familie als met andere mensen die multidimensioneel communiceren.

Wij zijn zelf een soort hybride collectief, in telepathische eenheid met onze andere (licht)lichamen. Wij zijn onszelf aan het trainen zijn om in meerdere dimensionele realiteiten tegelijkertijd te co-existeren. Op deze manier wordt er een nieuw resonant veld geco-creeerd tussen onze (andere) zelven om de veranderingen in onze lichtlichamen en fysieke lichamen (met verschillende dichtheden) te ondersteunen. De telepathische vereniging ondersteunt onze galactische family om beter de dichtheid te begrijpen waarin wij leven en hoe we beide werelden kunnen overbruggen.

Onze andere zelven kunnen synchroon resoneren met Hey-Me in deze verschillende velden van bewustzijn, frequentie, telepathie en bijpassende liefdesvelden. Hey-Me ondersteunt ons om plekken op aarde te creeren waar we in de natuur in harmonie kunnen leven met onze dierenfamilie en met het planten– en stenenrijk.

Zij deelt met ons en werkt met ons samen op een holografische supersnelweg waar we zowel overdag als ‘s nachts onze hybride familieleden kunnen ontmoeten.

Wij kunnen ons verbinden met Hey-Me’s frequentie signatuur via telepathische beelden en via gevoel. Zij weet dat wij die kunnen herkennen en dat we deze dimensionele gebieden zo samen kunnen overbruggen. Zij laat ons nieuwe creaties zien. Zoals een kind roept: ‘He kijk eens wat we gemaakt hebben!’ Het is een soort van galactisch: ‘Zie en vertel het door’. Hey-Me is gepassioneerd over het co-creeren en uitwisselen van holografische en sensorische beelden.

Zij assisteert ons ook om onze reukwaarneming verder te ontwikkelen en ons te verbinden met de verschillende gevoels-texturen die in ons universum te ervaren zijn. Op deze manier kunnen we ons gevoelsmatig dieper verbinden met elkaar, de natuur en het dierenrijk.

Hey-Me houdt ervan om te spelen met haar lichaam en soms deels dier deels mens te zijn. Zij ondersteunt ons om moed te ontwikkelen om harmonie te zien en ervaren op terreinen die anders zijn dan wij ze gewend zijn in de huidige fysieke wereld. Zij nodigt ons uit op een speelse en liefdevolle manier om in eenheid te zijn met onszelf, met de verschillende rijken, met het universum, met de synchroniciteit van Leven en met Al dat Is.

 

Mary-Bell-Rose
Mary-bell-Rose geeft je de moed om een klokkenluider te zijn voor de nieuwe tijd en om nieuwe wegen te bewandelen. Zij onderstuent om wanneer nodig doortastend te zijn en toch in een diep liefdesveld te blijven. Dit ondersteunt je om jezelf meer te openen voor je lichtlichamen zodat de vollere omvang van je lichtgeometrie jouw energetische system kan veranderen. De vloeibe licht en klank expressie van Mary-bell-Rose genereert ruimte om meer zelven uit de zeer subtiele dimensies van de kosmos in jouw lichtvelden te integreren. Jouw innerlijke kind kan herboren worden in de meer subtiele (bloem)blaadjes van jouw eigen goddelijke moederarmen. Mary-bell-Rose toont ons een nieuwe manier om de allesomvattende en onvoorwaardelijke Moederliefde te Zijn en zo een ander al de ruimte te bieden die hij of zij nodig heeft om te groeien.

 

Peonie
Peonie ondersteunt ons door ons haar creërende kwaliteiten te laten zien in het openen van ruimte en een gevoel van ruimte in onszelf en ook hoeveel dat in een continue beweging en ontvouwing is, zo dat het ons zelfs een gevoel van reisziekte kan geven. Peony werkt in een veld van licht, kleur en fijnbesnaarde geur. Zij toont ons dat zelfs als wij in het leven komen als een kleine ‘knop’, wij onszelf kunnen openen tot veel grotere creërende velden, zoals blaadjes zich openen tot een geweldig grote bloem, openbaart een enorm verbinding met interdimensionele velden en expandeert onze velden rondom onze lichamen, onze Merkaba.