Celzouten in beeld©

Werking van de kaartenset Celzouten in beeld©
De kaartenset Celzouten in beeld© is een totaal vernieuwend en verfrissend product. De kaartenset bevat 3 informatiekaarten en 27 kaarten met beeld en affirmaties; van elk van de 27 celzouten één. Het biedt een geheel andere ingang om met celzouten te werken; vanuit beelden met affirmaties in plaats van, of in combinatie met het celzout. Dit geeft een subtielere manier, een extra dimensie aan het werken met celzouten. Een hulpvraag kan zich fysiek uiten, maar is volgens de holistische zienswijze altijd al in een eerder stadium, in een eerdere bewustzijnslaag (emotioneel, mentaal of spiritueel) ontstaan. Daar bevindt zich de feitelijke oorzaak van de hulpvraag. De kaarten zijn een manier om deze diepere lagen van bewustzijn, de feitelijke oorzaak aan te boren. Uitgangspunt daarbij is dat alle vaste vormen, dus ook de beelden uit trillingen bestaan, frequenties, die inwerken op het bewustzijn van de mens.

Om het beeld te ondersteunen en beter te geleiden in het onderbewuste bevat ieder beeld een aantal affirmaties. De affirmaties geven kernachtig de thema’s weer op emotioneel-, mentaal- en/of spiritueel niveau van het desbetreffende celzout.
Uit onderzoek is gebleken dat de kaarten net zo effectief werken als de celzouten. Ook is gebleken dat juist een combinatie van de kaart met inname van het desbetreffende celzout, de diepste doorwerking heeft op alle genoemde bewustzijnslagen. Omdat er een bewuster inzicht ontstaat in de thema’s die gerelateerd zijn aan de hulpvraag, heeft dit een positief effect op de intensiteit van de beleving van het probleem.

Cliënt: “Door dagelijks de tabletten te nemen in combi met de focus op de thema’s via de celzout afbeeldingen, versnellen processen zich en voltrekken deze zich met meer bewustzijn”. “Het gebruik van de beelden voelt prettig, is goedkoper dan tabletjes en werkt dieper door op onderbewust niveau. Ook heb je meer keuzemogelijkheden in wat je inzet in de celzout therapie.”

 

Hoe gebruik je de kaartenset Celzouten in beeld©?

Naast toepassing als verdieping op de thema’s van de celzouten zijn er nog een aantal gebruiksmogelijkheden.
Zo kunnen de kaarten intensief gebruikt worden met de meditatie ‘Celzouten in beeld’©, te downloaden via www.infotruecolours.nl/Meditatie_Celzouten_in_beeld.pdf. Natuurlijk kan een enkele kaart ook gebruikt worden om kort op te mediteren. Een andere mooie toepassing is om, met een thema in gedachten, de mooiste -en minst mooie kaart te kiezen. Het mooiste beeld helpt bij het nieuwe, de aanvulling, dat wat je graag wilt ontwikkelen. Het minst mooie beeld geeft de lessen die je nog mag leren en waar je je vaak aan stoort in je omgeving,  je blinde vlek.
Je kunt de kaarten ook inzetten als kaartenorakel om inzicht te krijgen in situaties die je bezig houden. En wat dacht je ervan om een kaart onder een kan met water te zetten, om de trillingsfrequentie van de beelden in het water te laden? Een ideale aanvulling op de celzouten! De mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos en de mate van intensiviteit waarmee je met de beelden wilt werken ook!

Cliënt: “De combinatie van het beeld en de affirmaties maakt me bewuster van thema’s. Daarnaast brengt het kijken naar de beelden een moment van rust, bewustwording en pure aandacht bij mezelf. Terwijl dit bij het innemen van de celzouten veel sneller een moment is van ‘innemen en door’.”

“Ik ben sterk van mening dat de celzouten en de beelden van de celzouten elkaar versterken in het proces. Ik heb het idee dat de beelden van de celzouten met de affirmaties op mentaal -en emotioneel niveau werken, en de celzout tabletten meer op het fysieke niveau”

 

Het kleurboek Celzouten in beeld©

Het kleurboek Celzouten in beeld© kan gebruikt worden als aanvulling op de kaartenset Celzouten in beeld© door grote én kleine mensen! In dit kleurboek is van ieder celzout een on-ingekleurde tekening om zelf in te kleuren opgenomen als een soort mandala-achtige kleurplaat.
Je kunt het beeld na kleuren met de originele kleuren uit de kaartenset, maar je kunt het beeld ook je eigen kleuren geven. Doe dat wat goed voelt om je op een diepere wijze te verbinden met de kernthema’s vermeld in de kaartenset!

 

Het kleur-werkboek Celzouten in beeld©

Naast bovengenoemd kleurboek is er ook een uitgebreider kleur-werkboek verkrijgbaar met van ieder celzout twee on-ingekleurde tekeningen en een lege cirkel, opgenomen als een soort mandala-achtige kleurplaten. Door eerst het originele beeld uit de kaartenset na te kleuren met de originele kleuren, vervolgens het tweede beeld je eigen kleuren te geven en tot slot je eigen beeld te tekenen in de lege cirkel, kun je je op diepe wijze verbinden met de kernthema’s vermeld in de kaartenset.

Geniet, al dan niet zelf kleurend, van de beeldende reis door de celzouten en laat je verrassen door de beelden die met jou resoneren!

Julianne Driessen, Venlo mei-augustus 2016

 


Celzout 1 - Calcium Fluoratum

Bescherming, elasticiteit

Ik voel mij veilig en beschermd.
Ik laat mijn strengheid los.
Ik ben soepel en flexibel.
Ik vind mijn juiste vorm.


Celzout 2 - Calcium Phosphoricum

Manifestatie, eigen kracht

Ik voel mij stevig verankerd in mijzelf.
Ik volg het ritme van mijn hart en zet mijn dromen neer.
Ik zet mijn unieke persoonlijkheid met mijn unieke talenten neer.
Ik manifesteer de kwaliteiten van mijn ziel.


Celzout 3 - Ferrum Phosphoricum

Zelfvertrouwen, daadkracht, energie

Ik heb vertrouwen in mijzelf.
Ik ontbrand mijn innerlijke vuur.
Mijn zelfvertrouwen is de basis van mijn daadkracht en energie.


Celzout 4 - Kalium Chloratum

Ruimte, communicatie, verbinding

Ik geef mijzelf de ruimte tot zelfexpressie.
Ik herstel de communicatie met mijzelf en de buitenwereld.
Ik ben open en verbind mij met de wereld om mij heen.
Ik heb vertrouwen in de toekomst.


Celzout 5 - Kalium Phosphoricum

Mentale kracht, verantwoordelijkheid, energie

Ik kan alles aan wat er op mij afkomt.
Ik laat het moeten los en ben krachtig en helder in mijn hoofd.
Ik draag enkel en alleen verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven en daden.


Celzout 6 - Kalium Sulfuricum

Opruimen, ruimte

Ik ruim oude rommel op tot op celniveau.
Ik zorg voor voldoende zuurstof in de cellen.
Ik laat de diepere patronen die op zielsniveau blokkeren los.
Ik zet mijn innerlijke zon neer vanuit mijn hogere zelf en creëer mijn eigen ruimte.


Celzout 7 - Magnesium Phosphoricum

Impuls, ontspanning, hartritme

Ik ontspan en laat de stress los uit mijn lijf.
Ik laat mijn verslavende behoeftes los.
Ik heb vertrouwen in wie ik ben.
Ik breng het ritme van mijn hart in evenwicht.
Ik zorg voor de juiste impuls tot interactie met de wereld om mij heen.


Celzout 8 - Natrium Chloratum

Beweging, emoties, groei

Ik sta mijn emoties toe.
Ik laat alle negatieve emoties die ik vasthoud los.
Ik laat de teleurstelling vanwege de door mij gecreëerde verwachtingen los.
Ik beweeg mij en groei vanuit mijn eigen lichtkracht.


Celzout 9 - Natrium Phosphoricum

Eigenliefde, innerlijke zekerheid, verwachtingen

Ik laat mijn twijfel los en sta voor mijzelf.
Ik laat de door mij gecreëerde verwachtingen los.
Ik ervaar de verbinding met mijzelf en luister naar mijn eigen hart.
Ik ervaar onvoorwaardelijke liefde voor mijzelf.


Celzout 10 - Natrium Sulfuricum

Loslaten, reinigen, creëren

Ik kan mijn emoties goed loslaten.
Ik laat mijn boosheid los en zeg wat ik op mijn lever heb.
Ik laat los en reinig.
Ik creëer mijn eigen leven.


Celzout 11 – Silicea

Harmonie, structuur, geleiding

Ik laat mijn aanpassingsgedrag los en ben mijn eigen autoriteit.
Ik vind de harmonie in mijzelf.
Ik ga de confrontatie aan.
Ik word geleid door mijn eigen licht.


Celzout 12 - Calcium Sulfuricum

Doorbraak van blokkades, bevrijding van shock

Ik laat alle shock los en kom weer in verbinding met mijzelf.
Ik maak mij los uit vastzittende structuren, oud trauma en oude blokkeringen.
Ik accepteer dat er een grijs gebied is tussen zwart en wit.


Celzout 13 - Kalium Arsenicosum

Innerlijke zekerheid, innerlijk vuur

Ik geef mijn innerlijke vuur de juiste vorm.
Ik gebruik mijn innerlijke vuur als lichtkracht om te groeien.
Tijdens grote veranderingen of diepe onzekerheid verbind ik mij met mijn innerlijke vuur.
Ik herstel de verbinding met mijzelf en kom in mijn kracht.


Celzout 14 - Kalium Bromatum

Innerlijke rust

Ik laat het voortdurend aanpassen aan mijn omgeving los.
Ik manifesteer mijn ziel in de voor mij juiste vorm.
Ik laat het “heilige moeten” los.
Ik ontspan en laat mijn innerlijke onrust los.
Ik leef vandaag en geniet van wat er nu is.


Celzout 15 - Kalium Jodatum

Eigen ruimte

Ik kom voor mijzelf op en stel duidelijke grenzen.
Ik neem mijn eigen ruimte in en ontspan.
Ik word beschermd door een natuurlijk schild.
Ik laat alle trauma en emotionele deuken uit het verleden los.
Ik ben goed zoals ik ben.


Celzout 16 - Lithium Chloratum

Levensvreugde

Ik sta stevig, met twee benen, diep in de grond verankerd.
Ik neem deel aan het leven.
Ik ben het waard om te leven.
Ik ben volledig in mijn lichaam en ervaar het leven bewust.
Door bewust in het leven te staan en het te voelen, manifesteer ik mijzelf en handel.


Celzout 17 - Manganum Sulfuricum

Draagkracht, vertrouwen, energie

Ik draag mijn verantwoordelijkheden.
Ik ben sterk en kan alles aan wat op mijn pad komt.
Ik ervaar vertrouwen en ondersteuning.
Ik behoud mijn eigen energie en voel mij energiek.
Ik kan op een verantwoordelijke manier met zorg omgaan.
Ik sta open voor diepere, verfijnde inzichten.


Celzout 18 - Calcium Sulfuratum

Ontgifting

Ik laat het gif los uit mijn lever.
Ik ontgift van zware (metalen) belastingen.
Ik verwerk oude, diepe kwaadheid en verdriet.
Ik krijg energie en ontspan door de diepe reiniging.


Celzout 19 - Cuprum Arsenicosum

Verbinding, stroming, geleiding

Ik kan warmte en liefde ontvangen en voel mij ondersteund.
Ik zet mijn voeten op de aarde en verbind mij met mijn ziel.
Ik ontspan door een goede doorstroming en geleiding. Er is evenwicht en communicatie tussen mijn denken en mijn gevoel.


Celzout 20 - Kalium Aluminium Sulfuricum

Helderheid, richting, structuur

Ik ben helder en gefocust.
Ik heb richting en structuur.
Ik beweeg vooruit en onderneem actie op mijn weg.


Celzout 21 - Zincum Chloratum

Zachtheid van de ziel, veiligheid

Ik laat het zachte licht van de ziel naar binnen.
Ik ben beschermd.
Ik ben veilig en laat mijn zachte kant zien.
Mijn zachte vrouwelijke energie is mijn bron van kracht.


Celzout 22 - Calcium Carbonicum

Natuurlijke grens, loslaten doelen

Ik luister naar wat mijn lichaam aangeeft.
Ik laat mijn doelen los en voorkom dat ik altijd maar doorga.
Ik respecteer mijn fysieke grenzen en blijf vitaal.
Ik laat oude patronen van moeten en niet aanstellen los.


Celzout 23 - Natrium Bicarbonicum

Loslaten voorouderlijke patronen

Ik doorbreek de belemmerende patronen van mijn voorouders.
Ik laat alle emoties los die mij verzuren en verbitteren.
Ik zet mijzelf neer. Ik herstel het zuur-base evenwicht in mijzelf.


Celzout 24 - Arsenum Jodatum

Bevrijding, ontgifting

Ik laat oude irritaties en boosheid op het universele los.
Ik geef oud, ingekapseld verdriet de vrije ruimte.
Ik versterk mijzelf en ontgift op een diep innerlijk niveau.
Ik heb de ruimte om het diepste van mijn ziel te manifesteren.


Celzout 25 - Aurum Chloratum Natronatum

Innerlijk goud, natuurlijk ritme

Ik verbind mij met de natuurlijke ritmes van moeder aarde.
Ik vul mijn hart met goud.
Ik manifesteer met zekerheid vanuit mijn hart.
Ik laat mijn twijfels los en voel mij zeker en blij.


Celzout 26 – Selenium

Versterking immuunsysteem

Ik laat schadelijke afvalstoffen uit de lever los.
Ik heb een sterk immuunsysteem.
De energiecentrales in mijn cellen werken optimaal.
Ik ben geaard en sta stevig in mijn eigen kracht.


Celzout 27 - Kalium Bichromicum

Balans

Ik stil mijn voortdurende honger.
Ik breng mijn behoefte aan zoet in balans.
Mijn stofwisseling en mijn cholesterolgehalte zijn in evenwicht.