truecolours

Kids - Waarom ik kinderen help

Artikelindex

Waarom ik kinderen help............

Als kind kon ik niet praten over mijn paranormale ervaringen. Hierdoor voelde ik mij vaak onbegrepen en vreselijk eenzaam. Daarnaast was ik ook nog eens enorm wijs voor mijn leeftijd. Hierdoor ontstond ten onrechte de indruk dat ik geen hulp nodig had, dat ik mezelf wel redde…… Ik werd te snel volwassen. Deze ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ik met name paranormale kinderen een warm hart toedraag. Daarnaast weet ik ook hoe moeilijk het kan zijn om te leren lezen, schrijven en rekenen. Na mijn hersenembolie heb ik aan den lijve ervaren hoeveel moeite het kost om de chaos, de losse contacten in het hoofdde baas te kunnen. Je hebt nu eenmaal structuur in je hoofd nodig om het alfabet en de cijfers te leren.

Ik help kinderen graag om met hun paranormale gaven of leerproblemen om te gaan. Daarbij leer ik praktische oefeningen aan. Dit kunnen energie-oefeningen, Brain Gym-oefeningen (zie ook magnetiseren-site) of NLP-oefeningen zijn. Zo werk ik o.a. met de Matrixmethode bij kinderen met leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie, ADHD en autisme. Ook werk ik veel met bloesemremedies, celzouten, etherische olieën en beelden (kaarten).
Het ontstaan van een isolement als gevolg van onbegrip door de omgeving of onmacht in jezelf, omdat je niet weet wat je met je gaven of problemen aan moet is namelijk niet nodig. We leven nu gelukkig in een tijd, waar spiritualiteit en paranormale waarnemingen steeds meer op positieve wijze in de belangstelling staan. Dat maakt het gemakkelijker om erover te praten met ouders of klasgenoten. Je hoeft je niet gelijk een buitenbeentje te voelen. 

Hierna volgt een gedicht dat mij persoonlijk erg raakte, omdat het mijn gevoel beschrijft dat ikzelf als kind vaak had.


Als ze als kind....

Als ze als kind niet zo stil had hoeven zijn. Had ze misschien vandaag het hoogste lied gezongen. Als ze als kind niet altijd zo alleen was geweest. Had ze vandaag misschien al lang iemand gevonden.

Als ze als kind niet altijd zo bang had hoeven zijn. Had ze vandaag misschien van iemand durven houden. Als ze als kind niet altijd zo 'n puinhoop had gezien. Had ze vandaag misschien kastelen kunnen bouwen.

Als ze als kind de warmte van de zomer had gekend. Was ze die warmte in haar winter nooit verloren. Als ze als kind de warmte van een nest had gekend. Had het haar hele leven lang niet zo gevroren.

Als ze als kind niet zo oud had hoeven zijn. Had ze vandaag nog een kinderlied gezongen. Als ze als kind gewoon een kind had kunnen zijn. Was ze vandaag als kind opnieuw begonnen.

Liselore Gerritsen uit: Oktoberkind 1984