truecolours

Kids - Kenmerken van een paranormaal kind

Artikelindex

Kenmerken van een paranormaal kind.

Er zijn diverse verzamelnamen om hoogsensitieve kinderen mee aan te duiden: nieuwetijdskinderen, kristalkinderen, indigokinderen, sterrenkinderen of regenboogkinderen. Let op: Hoog Sensitieve Personen (HSP'ers, zie ook de test hierna) hoeven niet paranormaal te zijn, maar het kan wel. Zij zijn 'alleen maar' extra gevoelig. Paranormale kinderen zijn per definitie HSP'ers. Hun gevoel, innerlijk weten en/of hun zintuigen zijn dermate fijn afgestemd dat ze meer kunnen waarnemen dan de gemiddelde mens met zijn blote oog, oor, neus of mond.

Nu is ieder kind uniek, met unieke eigenschappen. Daarom zal een paranormale begaafdheid zich bij ieder kind anders uiten. En zo zal de ontwikkeling van een kind op een voor hem/haar unieke wijze verlopen. Het is dan ook van te voren vaak lastig in te schatten of en hoe een bepaalde gave zich in de toekomst zal ontwikkelen. Een en ander hangt af van keuzes die gemaakt worden gedurende het leven en de ervaringen die het kind opdoet. Een ding is in ieder geval zeker: Begeleiding op het paranormale pad voor zowel ouders als kind is zinvol, een ontwikkeling forceren of afdwingen heeft absoluut geen zin en werkt alleen maar averechts!

Een aantal veel voorkomende kenmerken bij paranormale kinderen zijn:

 • Veel huilen als baby.
 • Verrassend wijze uitspraken doen voor hun leeftijd.
 • Leven vanuit een eigen wijsheid, innerlijk weten, waardoor ze bestaande waarden en overtuigingen aan hun laars lappen. Ze maken keuzes op basis van hun gevoel en niet met hun verstand.
 • Emotionele benadering van de omgeving.
 • Gevoeligheid voor stemmingen van anderen, scherp aanvoelen van spanningen, stemmingswisselingen
 • Reageren vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel, moeite met bedrog en onechtheid. Ook het onmiddellijk doorzien van onrecht, onechtheid en bedrog.
 • Zeer druk of juist teruggetrokken gedrag, hetgeen wij met onze hokjesgeest vaak etiketteren als ADHD of autisme. Vaak is er echter geen sprake van een aangeboren hersenafwijking maar hebben deze kinderen moeite met 'aarden': In tegenstelling tot bijvoorbeeld een ADHD'er kunnen deze kinderen, als hen echt iets interesseert, zich wel concentreren, leren ze van negatieve ervaringen en zijn ze te corrigeren, mits ze dit als rechtvaardig beschouwen.
 • Dyslexie of dyscalculie (moeite met lezen, schrijven, rekenen en vaak ook het leren van vreemde talen).
 • Moeite met ons logische, analytische schoolsysteem, waardoor ze ten onrechte als dom bestempeld worden met soms de bijbehorende consequenties van speciaal onderwijs. Door het intuïtieve ervaren maken deze kinderen gedachtesprongen die voor volwassenen niet logisch zijn. Bovendien nemen zij informatie analoog op, hetgeen meer tijd en moeite kost dan in het huidige leertempo is toegestaan. Ze raken in verwarring als ze woorden niet kunnen ervaren als een beeld, geur, smaak, geluid of gevoel, of wanneer ze niet kunnen omschrijven wat ze ervaren. Dit leidt vaak tot het zelf verzinnen van woorden. Zij leren meer van ervaren, herkennen en toepassen van inzichten dan van kennis in het hoofd stampen. Door hun ervaringsgerichtheid zijn deze kinderen meer gericht op het proces dan het doel.
 • Moeite met de motoriek, hetgeen meestal het gevolg is van slecht 'geaard' zijn.
 • Dromerig, vaak sterk visueel ingesteld.
 • Origineel.
 • Sterk intuïtief.
 • Paranormale ervaringen. Bijvoorbeeld het zien van kleuren om mensen, dieren, planten en dingen heen en het voelen wat die kleuren betekenen. Het van te voren weten wat er gaat gebeuren. (Reïncarnatie)verhalen over: "vroeger, toen ik nog bij die andere pappa en mamma woonde…". Het voelen van kracht of warmte in bijvoorbeeld de handen, die bij oplegging op een zere plek de pijn wegnemen. Het zien van mensen of andere figuren die anderen niet zien en eventuele communicatie hiermee.
 • Voedselintoleranties (suiker, melk, gist, theïne, cafeïne).
 • Extreme reacties op alcohol, drugs of medicijnen.
 • Ziektes zoals astma, huidaandoeningen
 • Sterke binding met de natuur.
 • Verschil tussen de taal, motorische, intellectuele of sociale ontwikkeling; deze ontwikkelingsgebieden lopen niet altijd gelijk op.
 • Vatbaar voor psychische klachten (bijvoorbeeld faalangst, eenzaamheid, heimwee, onzekerheid, depressie, agressie, angst, dissociatie, schizofrenie, paranoïa, fobieën), die ook vaak voortkomen uit het onvermogen zich te aarden: Kinderen die zich onveilig, angstig, niet begrepen voelen aarden niet zo gemakkelijk.


Het aarden


Uit het bovenstaande blijkt hoe belangrijk het is om goed geaard te zijn, dat wil zeggen dat je met beide voeten goed op de grond staat, verbinding hebt met de aarde, met je fysieke lichaam. De ziel, het energetische lichaam, is stevig verbonden met het fysieke lichaam. Deze integratie tussen lichaam en ziel vindt plaats tijdens de eerste zeven levensjaren van een kind. Veel lichamelijke en psychische klachten komen voort uit het slecht geaard zijn, omdat het kind -letterlijk- niet goed in zijn vel zit.

Tijdens het coachen van kinderen besteed ik dan ook altijd veel aandacht aan de aarding. Ik leer zowel ouder als kind aardingsoefeningen om zelf thuis te doen. Daarnaast kunt u als ouder het kind helpen aarden door: het een veilige en stabiele omgeving te bieden het te beschermen tegen teveel prikkels voldoende rust en regelmaat in te bouwen het kind te leren zijn grenzen te ontdekken en deze tijdig aan te geven (begin bij uzelf….!!!) lichamelijke ondersteuning via bijvoorbeeld stoeien, knuffelen, kinderyoga, sporten, trampoline springen, lichaamstherapie