true colours

Over ons

Julianne Driessen

Als kind had ik al de nodige paranormale ervaringen en dromen, die meestal erg beangstigend waren. Dat laatste kwam vooral omdat ik er niets van begreep en mijn omgeving nog minder. Tegenwoordig word je dan een Nieuwetijdskind genoemd.

Lees meer: Julianne Driessen

Henri Wijenberg

Mijn naam is Henri Wijenberg en ik ben de echtgenoot van Julianne Driessen. Ik werk mee in de praktijk van Julianne. In onze praktijk houd ik mij voornamelijk bezig met het coachen mensen met hulpvragen op fysieke-, emotionele-, mentale- en psychische niveau. Tevens heb ik een baan als inkoper. In verband met mijn drukke werkzaamheden als inkoper, ben ik voorlopig niet werkzaam in de praktijk.

Lees meer: Henri Wijenberg

Copyright

Alle teksten, muziek en afbeeldingen mogen niet verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Julianne Driessen, eigenaresse van Praktijk True Colours.

Disclaimer

De consulten kunnen niet beschouwd worden als (vervanging van) medische- en/of psychiatrische consulten en behandelingen. Indien je onder medische- en/of psychiatrische behandeling bent, wordt geadviseerd met de behandelende arts te overleggen of deelname aan consulten wenselijk is. Bij ernstige en langdurige klachten/ziekten altijd een arts raadplegen.