Sjamanistische Paardencoaching

In Memoriam: Lotus & Gaea....de paarden waar het allemaal mee begon.....

Het is mogelijk om een ‘out-door’ coaching gesprek af te spreken, waarbij ik werk met behulp van paarden. Door paarden kun je op een bijzondere manier naar jezelf leren kijken.

Paarden zijn zeer hoog gevoelige en bewuste wezens en spiegelen wat ten diepste in ons leeft, niet wat we aan de buitenkant laten zien of pretenderen te zijn. Daar prikken ze doorheen, ze laten juist hun licht schijnen op onze blinde vlekken. Zij kennen immers geen dubbele agenda en ze zijn volledig in het hier-en-nu.


Op het moment dat er een disbalans is in de paardenkudde, zal de kudde alles doen om het evenwicht te herstellen om de overlevingskansen van de kudde te vergroten. Zij hebben lak aan ingewikkeld (emotioneel- of mentaal) gedoe. Zij willen alleen maar dat eenieder zijn of haar taak die hij/zij volgens de positie in de kudde heeft, naar behoren uitvoert zodat ieder kudde-lid veilig is. Alleen zo kan een prooi- en kuddedier immers overleven in de natuur; door bundeling van ieders kwaliteiten en krachten in de groep. Hoezo effectief leiderschap en teambuilding?!


Op het moment dat je met paarden gaat werken en met je vraag de kudde, ‘het paardenveld’ binnenstapt, word je deel van hun kudde. Je word dan via het gedrag van de paarden gewezen op de eventuele disbalans die in jou aanwezig is. Op deze manier proberen ze je bewust te maken wat er nodig is voor jou om in je eigen kracht te gaan staan en tevens op deze manier de kracht van de kudde te vergroten. Deze aanwijzingen van de paarden heb ik geleerd om waar te nemen en te vertalen in de opleiding tot Sjamanistisch Paardencoach.

Niet alleen de gedragingen van de paarden ten opzichte van jou als (tijdelijk) tweebenig kudde lid zijn daarbij relevant, maar ook de positie die ze ten opzichte van jou innemen en jij ten opzichte van hen en het gevoel dat je daarbij krijgt. Daarnaast maken de paarden, indien ze dat nodig vinden, ook wel telepathisch contact met mij, omdat ze weten dat ik ze ook via dat kanaal kan ‘horen’. In de dynamiek die ontstaat, ontvang je via de paarden waardevolle informatie ten aanzien van de vraag waarmee je de kudde, ‘het paardenveld’, in ging.

De wetmatigheden die binnen het systemisch werken gelden, gelden ook binnen een kudde paarden: Naast het zorgen voor evenwicht in de groep, willen ook de paarden dat niemand buitengesloten of ontkend wordt. Daarnaast kent de kudde, net als ieder systeem, een rangorde, is er balans tussen geven en nemen en heeft ieder paard binnen de kudde, zoals gezegd, een plek en taak in die kudde. Voor mij is het coachen met paarden in dit opzicht een mooie aanvulling op het reguliere systemische werk dat ik al deed. Nu dus niet alleen opstellingen met twee-benigen, maar ook met vier-benigen mogelijk!


Afhankelijk van de in te brengen problematiek kan een paardencoach sessie de vorm krijgen van een coaching gesprek met paarden, of een familie/systemische opstelling met paarden. Ik laat ons daarbij altijd leiden door de paarden! Zij spelen immers de hoofdrol en doorzien vaak eerder en veelal op een dieper niveau de patronen waarin we vastlopen in ons leven dan wijzelf. In een coaching met mensen praat je, in een coaching met paarden zwijg je en voel je vooral. De paarden leiden en wij volgen, teneinde inzicht te krijgen in de blinde vlekken die verhinderen om het probleem neutraal, in al zijn facetten te kunnen beschouwen.
Uit respect voor de persoonlijke ruimte van de paarden, maar ook om de energie bij jezelf te leren houden en de paarden hun bij uitstek spiegelende werking te kunnen laten doen, worden de paarden tijdens een paardencoach sessie nooit aangeraakt!

Ik werk in Velden, vanuit mijn eigen praktijk aan de Putterweg 23 met mijn eigen paardenkudde. Ook is het mogelijk om een paarden coaching af te spreken op je eigen locatie met je eigen paarden. In het laatste geval worden reiskosten ad € 0,35/km berekend bovenop de consultprijs van €70 per uur.
Kijk voor meer uitgebreide info, o.a. over het systemisch werken met paarden, onder het kopje cursussen bij de Workshop Sjamanistische Paardencoaching