true colours

Sensi

Sensi®

Sensi® is een werkvorm waarbij de kracht ligt in de toepassing van een combinatie van verschillende technieken. De persoon of het dier wordt benaderd vanuit een holistische visie, waarbij de oorzaak van het probleem wordt aangepakt om de gevolgen van het probleem weg te nemen of te laten verminderen. Het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest wordt daarbij o.a. aangesproken.

Sensi geeft goede resultaten bij hooggevoelige mensen

dromenvangerDeze werkvorm is met name goed toepasbaar bij (hoog)gevoelige volwassenen en dieren en zeer zeker ook bij (hoog)gevoelige kinderen. Natuurlijk worden er ook mensen en dieren gecoacht die deze gevoeligheid niet hebben, of denken dat ze deze niet hebben. De Sensi kent tevens een apart burnout-protocol om mensen met hieraan gerelateerde klachten te ondersteunen. Het blijkt namelijk dat hooggevoelige mensen een significant hoger burnout-percentage hebben dan de ‘gemiddelde’ mens. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat hooggevoelige mensen meer dan gemiddeld energie oppikken uit hun omgeving en vaak slecht hun grens kunnen aangeven.


De werkwijze van Sensi® 

In de Sensi® wordt gewerkt vanuit een protocol, dat de basis vormt voor elk consult. Dit protocol hebben wij toegespitst op onze praktijk, zodat alle mogelijke werkvormen en ondersteunende middelen die wij aanbieden (indien nodig uiteraard)  in de juiste volgorde aangereikt worden. Hierdoor vormt de Sensi®-techniek dan ook vaak het ingangsportaal binnen onze praktijk. Met deze techniek kun je snel en efficiënt uitmeten wat er nodig is, wanneer en door wie en van hieruit een coachingstraject opstellen.

Het doel van de Sensi® is om energie terug te brengen en vast te houden in het totale systeem van mens of dier. 

Er wordt gekeken naar de voeding door middel van een voedselallergie- en intolerantiemeting en het eventueel voorschrijven van een dieet. Zo wordt voorkomen dat er extra gifstoffen in het lichaam komen:Voeding moet je immers energie opleveren en niet energie kosten. Mochten er gifstoffen in het lichaam aanwezig zijn, dan kan het lichaam via remedies en orthomoleculaire middelen ontgift worden. Eventuele vitaminen- en/of mineralentekorten worden desgewenst aangevuld met celzouten en/of orthomoleculaire middelen.

De energiedoorstroming wordt weer op gang geholpen met behulp van massagetechnieken (Holistic Pulsing, drukpuntenmassage) en technieken voor het vrijmaken en uitbalanceren van emoties (bijvoorbeeld EFT, Reiki, Quantum Touch). Ook hierbij kan een remedie het gehele proces waar men inzit ondersteunen.

De Sensi® kan samengaan met andere werkvormen en de te gebruiken remedies en/of orthomoleculaire middelen kunnen veelal naast (uiteraard door bevoegde hulpverleners voorgeschreven) medicijnen gebruikt worden. Het werkt juist ondersteunend! Indien je medicatie gebruikt wordt altijd gevraagd om deze tijdens een consult mee te brengen, zodat hiermee rekening gehouden wordt tijdens de metingen.

Uit ervaring is gebleken dat de Sensi® van korte duur kan zijn en snel resultaat kan geven. De behandeltijd per consult varieert van een half uur tot twee uur en het aantal consulten variëert tussen de 1 en 5 consulten.


De toegepaste Sensi®-technieken

Hierna volgt een korte beschrijving van de verschillende Sensi®-technieken die toegepast kunnen worden tijdens een consult.  Een uitgebreide beschrijving, alsmede meer achtergrondinformatie vind je op www.sensicure.nl.

 • Voeding- en allergiemeting
  Tijdens deze meting wordt getest welke voedingsstoffen (al dan niet tijdelijk) belastend zijn voor het lichaam en dus energie kosten.
 • Dieëten
  Het voedingspatroon wordt in balans gebracht door het uitmeten of een hypo-glycemiedieët of een hypo-glycemie basisch dieët noodzakelijk is. Een dergelijk dieët werkt onder andere ondersteunend bij een burnout, doordat het helpt om de energiebalans te herstellen.
 • Orthomoleculair
  Indien er tekorten zijn van vitaminen en/of mineralen, wordt dit ook uitgemeten en bepaald of hiervoor aanvullende middelen noodzakelijk zijn. Ook dit kan bij een burnout zeer ondersteunend werken.
 • Remedies
  Remedies worden ingezet om het bewustwordingsproces te ondersteunen en eventueel (op verantwoorde wijze) te versnellen. Met behulp van remedies ontstaat namelijk vaak een dieper inzicht in het probleem en eventuele onderliggende thema’s die spelen. Zij helpen dan mee om de fysieke-, emotionele-, en/of mentale- blokkade los te maken en op te ruimen. Naast de Sensi®-remedies hebben wij een groot arsenaal aan bloesemremedies tot onze beschikking om mee te werken.
 • Drukpuntenmassage
  Door zachtjes te drukken op de meridiaanpunten waar pijn in het lichaam ervaren wordt, kunnen blokkades vrijkomen, waardoor de energie beter door kan stromen. Deze pijnlijke meridiaanpunten geven ook inzicht in achterliggende thema’s die spelen, vaak geworteld in (onbewuste, al dan niet overgenomen) overtuigingen en vastgeroeste patronen.
 • E.F.T.
  De Emotional Freedom Techniek komt uit Amerika. Het is een kloptechniek op de meridiaanpunten die zich richt op het vrijmaken van met name emotionele ladingen, zoals angst, verdriet, boosheid, trauma’s en dergelijke. Deze techniek gaat vaak samen met de drukpuntenmassage, waardoor er snel to the point gewerkt kan worden om deze emotionele lading af te voeren. Als het waarom van een blokkade eenmaal duidelijk is, is het immers niet meer noodzakelijk om de last (de emotionele lading) nog langer vast te houden.
 • Holistic Pulsing
  Bij deze zachte massagetechniek (waarbij je overigens geheel gekleed blijft) word je voorzichtig op en neer geschud. Deze techniek is geschikt voor jong en oud. Blokkades die zich in het lichaam vastgezet hebben, worden losgeschud. Dit brengt de werkelijke problemen aan het licht en werkt zo ondersteunend in het totale genezingsproces. Het is een mildere vorm om blokkades op te heffen ten opzichte van de drukpuntenmassage. Tevens werkt Holistic Pulsing zowel fysiek als geestelijk zeer ontspannend.
 • Edelsteentherapie
  Een edelsteenlegging op en rond het lichaam kan soms ondersteunend zijn bij de verschillende processen. Edelstenen hebben een helende werking (mits ze in de juiste combinatie met elkaar worden gebruikt) en kunnen letterlijk hun steentje bijdragen in het losmaken en afvoeren van blokkades. Soms wordt een edelsteen uitgemeten om (tijdelijk) te dragen op het lichaam, teneinde op deze wijze het genezingsproces mee te stimuleren.

  Doordat ik ook de Sensi-plus verdiepingsopleiding heb gevolgd, beschik ik ook nog over de volgende technieken:
 • Verzamelpuntcorrectie en energie verhogen
  Deze technieken zorgen ervoor, dat de energiecentra ter hoogte van je buik en je hart wederom in balans worden gebracht. Hierdoor ontstaat een betere doorstroming tussen de chakra’s onderling en de kundalini-energie. Het verhoogt je levensenergie en brengt je in balans.
 • Voetreflex
  Uit de voetreflexologie wordt een techniek toegepast op een reflexzone van de voet. Deze zone correspondeert met reflexpunten van de ruggengraat. Door te drukken en te masseren op deze reflexzone van de voet wordt er spanning op de ruggengraat weggenomen. Hierdoor stijgt het totale welbevinden, doordat de verticale doorstroming van de energie door de ruggengraat verbetert. Mensen met bijvoorbeeld een hernia ondervinden vaak verlichting na deze behandeling.
 • Sensi Belly® Protocol
  Emoties die we niet verwerkt hebben slaan we op in ons emotionele geheugen. Dit emotionele geheugen bevindt zich in onze buik en dan met name in de darmen. Dit gebied is vaak ontoegankelijk geworden, waardoor er zich veel spanningen opgehoopt hebben. Deze werkvorm draagt er aan bij om de spanning te verminderen, zodat er meer ruimte kan ontstaan in de buik en in de longen en de spanning verwerkt kan worden.
 • Sensi-Stress-Release®
  Deze techniek is er op gericht om negatieve overtuigingen en gedachtepatronen te ontkrachten, welke een belasting vormen op je fysieke-, emotionele-, mentale- en/of spirituele systeem. Je wordt weer aangesloten op je oorspronkelijke blauwdruk.