true colours

Sjamanisme - Praktische toepassingen als Sjamaanse

Artikelindex

Mijn praktische toepassingen als Sjamaanse

De heling van Moeder Aarde krijgt gestalte via huisreinigingen c.q. reiniging van belaste historische plaatsen en het weghalen of neutraliseren van wateraders en/of aardstralen. Zie ook de pagina over huisreinigingen.

Kinderen en hun ouders help ik met het accepteren van hun paranormale gaven c.q leerproblemen en help deze te integreren in hun dagelijkse leven. Ik heb een bijzondere hulplijn naar kinderen met stoornissen in het autistisch spectrum, ADHD en dyslexie/discalculie. Ik mag hen, maar ook in het bijzonder hun directe omgeving, helpen aarden en met hun 'handicap' leren omgaan. Zie ook de kids-site.

Daarnaast ben ik bevoorrecht dat ik met dieren mag communiceren. Het is ongelofelijk om te horen hoeveel wijsheid onze (huis)dieren voor ons bezitten als we maar eens beter zouden luisteren MET ONS HART!!! Hetzelfde geldt overigens ten aanzien van de eigen wijsheid van onze kinderen. Mijn paarden helpen soms mee om een kind te helen, door met hen rond te stappen. Maar ook zijn ze meesters in het terug spiegelen van onze innerlijke emoties en mentale patronen, hetgeen ik samen met de paarden via de paardencoach-sessies duidelijk maak.

callingthespiritsBovendien mag ik via pianomuziek helende klanken overbrengen. Het zijn zeer eenvoudige muziekstukjes die hun kracht ontlenen aan in bepaalde combinaties samengevoegde trillingsfrequenties van muziekklanken. Een aantal van deze muziekstukjes hoort u als u de diverse pagina's opent (en uw boxen aanzet uiteraard.....)!

Als Sjamaanse ben ik ook in staat om trauma's uit vorige levens op te sporen en te helen. Dat doe ik door in het desbetreffende leven te kijken, al dan niet met u gezamenlijk (spontane regressie). Hetzelfde geldt voor zielsfragmentaties (ook wel soul-loss genoemd). Dit zijn onderdelen van de persoonlijkheid of in het verleden opgedane ervaringen (in NLP-termen ook wel 'parts' of 'bad clusters' genoemd en in de psychologie spreekt men van dissociatie), die niet volledig geïntegreerd zijn, omdat ze dermate bedreigend of onverklaarbaar werden ervaren, dat ze buiten zichzelf geplaatst werden en dus niet verwerkt zijn. Vaak ligt ook hier een traumatische ervaring uit het verleden aan ten grondslag. Doordat de ervaring niet verwerkt is blijft deze dezelfde negatieve signalen uitzenden als het oorspronkelijke trauma.

Bij het verwerken van dergelijke trauma's krijg ik hulp van Aartsengel Rafaël, Aartsengel Michaël en het Violette Vuur. Als ingewijde in het Violette Vuur mag ik deze specifieke transformatietechniek toepassen om het trauma te verwijderen en de wond te helen. Ik werk dus uitdrukkelijk niet als regressie- of reïncarnatietherapeute! U bent 'slechts' toeschouwer en kijkt alleen zelf mee in geval van een spontane regressie. Dat neemt niet weg dat de fysieke gewaarwordingen heftig kunnen zijn, maar wèl helend! Soms ontstaat een gevoel van rust, vreugde en kracht direct na het consult. Soms heeft de energie meer tijd nodig om zich 'te zetten' en voelt men zich geleidelijk aan beter worden. Gewoonlijk maakt het een einde aan dwangmatig gedrag, angsten en fobieën, depressies, gevoelens van onmacht, vermoeidheidsklachten etc. Voor meer informatie over het violette vuur, zie de pagina over magnetiseren.

paardwolfBij dit alles ontvang ik en ook diegenen waarmee ik werk altijd hulp, kracht, bescherming en wijsheid van de onzichtbare wereld. Daarnaast maak ik gebruik van de kracht van onze plantaardige bondgenoot door middel van Bloesemremedies en etherische oliën, van de kracht van onze stenen bondgenoot door middel van edelstenen en van de kracht van onze dierlijke bondgenoot door middel van boodschappen van totemdieren, uw eigen (huis)dieren en zoals al gezegd, mijn paarden.