true colours

Sjamanisme - Het medicijnwiel

Artikelindex

Het medicijnwiel

Het medicijnwiel, de Heilige Cirkel, is de mens zelf. Het medicijnwiel helpt ons heel te worden, om ons bewustzijn volledig te ontplooien: De verbinding van de linker hersenhelft, de wereld van de zintuiglijke gegevens, van het waken, van het groeien met de rechter hersenhelft, de wereld van de driften en de dromen, van het mogelijke. De kracht van ons bewustzijn bestaat uit vier wegen: het Oosten; de kracht van de geest, inspiratie en visie, het Westen; de kracht van de wil, de dood, de veranderaar en bron van alle leven, het Zuiden; de kracht van de gevoelens, onschuld en vertrouwen en het Noorden; de kracht van het denken, integrerend verstand en intuïtief weten.

Via de twintig Heilige Getallen, die elk een kracht symboliseren, heeft de mens, zelf het Heilig Getal 5 zijnde, toegang tot het geheel. Elke kracht is op een voor haar specifieke manier aan te roepen in uw eigen medicijnwiel, onder andere door in de bijbehorende windrichting te gaan zitten. De krachten zijn: De kracht van de Zon (de Heilige 1), de Aarde (2), de Planten (3), de Dieren (4), de Mensen (5), de Voorouders (6), de Dromen (7), de Grote Wetten, cycli, kringlopen (8), de Beweging, energetische werkwijze (9), het Hogere Zelf van de mens (10). Als dit Hogere Zelf zich nu verbindt met de kracht van de Zon (1), ontstaat de Heilige 11, geestelijke kracht van alle Zonnen, de geest van het licht, van het vuur, als een soort verhoogd octaaf of Hoger Wezen. De Heilige 11 tot en met 20 behoren dan ook tot de rijken van de Hogere Kosmische Wezens. Volgens de overlevering van het medicijnwiel bepalen de eerste tien krachten ons menselijk bestaan tussen geboorte en dood. De Heilige 11 tot en met 20 staan als Kosmische Wezens de eerste tien terzijde. Zij werken altijd via de eerste tien krachten, via de poort van ons Hogere Zelf.